Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 68.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89880. BÙI THỊ THANH PHƯƠNG
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Mianma/ Bùi Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Bích.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045121580
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế - khoa học công nghệ, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Mianma
(Con người; Đất nước; ) [Mianma; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ]
DDC: 959.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90587. NGUYỄN TRƯỜNG AN
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Thái Lan/ Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Thanh Hà.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 167tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 166
    ISBN: 9786045121597
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Thái Lan
(Đất nước; Con người; ) [Thái Lan; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Hà; ]
DDC: 959.3 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89893. DƯƠNG VĂN TÁM
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Lào/ Dương Văn Tám, Đàm Thị Ánh Ngọc.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 227tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045121603
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Lào
(Đất nước; Con người; ) [Lào; ] [Vai trò: Đàm Thị Ánh Ngọc; ]
DDC: 959.4 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89923. NGUYỄN VIẾT KHÔI
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Xingapo/ Nguyễn Viết Khôi, Ngô Thuỳ Dương.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 234tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045121627
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Xingapo
(Con người; Đất nước; ) [Xingapo; ] [Vai trò: Ngô Thuỳ Dương; ]
DDC: 959.57 /Price: 49000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90077. NGÔ MINH SƠN
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Inđônêxia/ Ngô Minh Sơn, Phạm Ngọc Giang.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 283tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 281-282
    ISBN: 9786045121634
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Inđônêxia
(Đất nước; Con người; ) [Inđônêxia; ] [Vai trò: Phạm Ngọc Giang; ]
DDC: 959.8 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90594. HOÀNG VĂN MẠNH
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Brunây/ Hoàng Văn Mạnh, Nguyễn Tiến Thịnh, Trịnh Hữu Khanh.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 150tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 148-149
    ISBN: 9786045121931
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Brunây
(Đất nước; Con người; ) [Brunây; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Thịnh; Trịnh Hữu Khanh; ]
DDC: 959.55 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học672087. LÊ QUÂN
    Bệnh tiểu đường: Hiểu biết để tự chăm sóc bản thân, phòng trị, chế độ ăn uống và những bài thuốc hay; Biên soạn theo tài liệu Y học Khoa học nội tiết học viện Nhân dân Đại học Y khoa Bắc Kinh và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ/ Lê Quân.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2002.- 186tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Kiến thức phổ thông giúp cuộc sống tốt hơn
(Y học; Bệnh tiểu đường; Chữa bệnh; )
DDC: 616.462 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học257655. Hiêp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam/ B.s.: Nguyễn Đình Long (ch.b.), Phạm Quang Diệu, Lê Văn Bầm...- H.: Nông nghiệp, 2007.- 260tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 247-256
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các nước trong phát triển hiệp hội ngành hàng nông sản; Thực trạng về tổ chức và hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu, giải pháp về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội...
(Kinh tế; Xuất khẩu; Nông sản; ) [Việt Nam; ] {Hiệp hội ngành hàng nông sản; } |Hiệp hội ngành hàng nông sản; | [Vai trò: Trịnh Văn Tiến--b.s.; Lê Văn Bầm--b.s.; Phạm Quang Diệu--b.s.; Nguyễn Đình Long--ch.b.; Đinh Kim Phượng--b.s.; ]
DDC: 338.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học352056. NGUYỄN KHẮC MAI
    Vị trí, vai trò các hiệp hội quần chúng ở nước ta: Sách tham khảo/ Nguyễn Khắc Mai.- H.: Lao động, 1996.- 112tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tình hình các hiệp hội quần chúng ở nước ta hiện nay. Tính chất, vai trò, quan hệ Đảng và Nhà nước với các hiệp hội quần chúng. Các văn bản liên quan đến các hiệp hội quần chúng ở Việt Nam
{xã hội; Chính trị; Việt Nam; hiệp hội quần chúng; tài liệu tham khảo; } |xã hội; Chính trị; Việt Nam; hiệp hội quần chúng; tài liệu tham khảo; |
DDC: 300 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687252. Câu đố Việt Nam: Cuốn sách được sự hỗ trợ xuất bản của hiệp hội Unesco Việt Nam và trung tâm Unesco bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam/ Ninh Viết Giao biên soạn và sưu tập..- H.: Văn hóa Thông tin ;, 2001.- 127tr.; 19cm.
(Câu đố; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Ninh, Viết Giao,; ]
DDC: 398.6 /Price: 11.000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học296316. TOLKIEN, J.R.R
    Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội bảo vệ nhẫn. T.10: Hội đồng của Elrond/ J.R.R. Tolkien ; Nguyễn Nam dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2002.- 140tr; 18cm.
{Anh; Truyện dài; Văn học thiếu nhi; } |Anh; Truyện dài; Văn học thiếu nhi; | [Vai trò: Nguyễn Nam; ]
DDC: V9(4Anh)6-4 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687387. ĐÀO DUY HUÂN
    Kinh tế các nước Đông Nam Á: Brunei, Philippines, Indonesia, Malaysia và hợp tác kinh tế của hiệp hội ASEAN/ Đào Duy Huân.- H.: Giáo dục, 2000.- 371tr.; 20 cm.
(Kinh tế; Đông Nam Á; ) [ASEAN; ]
/Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662307. Báo cáo của BCH hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá khoá I tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.- Thanh Hóa: K.Nxb., 2015.- 35tr.; 27cm.
    ĐTTS ghi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá
(Báo coá; Doanh nghiệp; Thanh Hoá; Việt Nam; )
DDC: 338.7 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học660550. ASEAN: Từ hiệp hội đến cộng đồng - Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam/ Nguyễn Duy Dũng (ch.b), Nguyễn Phương Bình, Nguyễn Thu Mỹ....- H.: Khoa học xã hội, 2012.- 224tr.; 21cm..
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
(ASEAN; Cộng đồng; Hiệp hội; Đông Nam Á; )
DDC: 341.24 /Price: 47000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487461. Danh tập: Một số tổ chức Hội Liên hiệp Hội và Phi Chính phủ Việt Nam.- Hà Nội: [K.nxb.], 2011.- 412tr.; 30cm.
    ĐTTS ghi : The Asia Foundation và ISS
    Tóm tắt: Quỹ Châu Á hỗ trợ Viện nghiên cứu xã hội (ISS) xây dựng Danh bạ về các Hội, Liên Hiệp Hội và các Tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin...
(Danh bạ; Hội; Tổ chức; Tổ chức phi chính phủ; )
DDC: 060.025 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579283. Báo cáo của Chủ tịch hiệp hội phát triển quốc tế và công ty tài chính quốc tế gửi Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện chiến lược hỗ trợ quốc gia đối với nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.Ngày 22 Tháng 1 Năm 2004.- H.: Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2004.- 19tr.; 27cm.
    Tên sách ghi ngoài bìa: Báo cáo tiến triển trong chiến lược hỗ trợ Quốc gia của nhóm ngân hàng thế giới giai đoạn 2003-2006
(Báo cáo; Chiến lược phát triển; Thế giới; Ngân hàng; )
/Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học472548. Bản ghi nhớ của Chủ tịch Hiệp hội phát triển Quốc tế và công ty Tài chính quốc tế trình các giám đốc điều hành về Chiến lược hỗ trợ Quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 6-8-2002.- Hà Nội: The World Bank, 2002.- 48tr.; 28cm.
    Tên sách trang bìa: Việt Nam chiến lược hỗ trợ Quốc gia của nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2003-2006
    phụ lục : [56tr.]
(Chiến lược; Chính sách; Tăng trưởng kinh tế; Kinh tế; Hỗ trợ; ) [Việt Nam; ] {Chiến lược hỗ trợ; } |Chiến lược hỗ trợ; |
DDC: 330.9597 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học575936. TOLKIEN, J.R.R.
    Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội bảo vệ chiếc nhẫn. T.10: Hội đồng của Elrond/ J.R.R.Tolkien ; Nguyễn NAm dịch.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2002.- 139tr.; 18cm.
(Truyện thiếu nhi; Anh; Văn học thiếu nhi; ) [Vai trò: Nguyễn Nam; ]
DDC: 823 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576184. TOLKIEN J.R.R.
    Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội báo vệ chiếc nhẫn. T.11: Cây cầu Khazad - Dum/ J.R.R. Tolkien ; Nguyễn Nam dịch.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2002.- 140tr.; 18cm.
(Truyện thiếu nhi; Anh; Văn học thiếu nhi; ) [Vai trò: Nguyễn Nam; ]
DDC: 823 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576190. TOLKIEN J.R.R.
    Chúa tể của những chiếc nhẫn: Hiệp hội bảo vệ chiếc nhẫn. T.12: Sự tan rã của hiệp hội/ J.R.R. Tolkien ; Nguyễn Nam dịch.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2002.- 156tr.; 18cm.
(Truyện thiếu nhi; Anh; Văn học thiếu nhi; ) [Vai trò: Nguyễn Nam; ]
DDC: 823 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.