Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 308.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4604. HESSE, HERMANN
    Demian - Tuổi trẻ băn khoăn= Demian - The story of Emil Sinclair's youth : Tiểu thuyết/ Hermann Hesse ; Cao Vân Anh dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020.- 269tr.; 20cm.
    ISBN: 9786041156579
(Văn học hiện đại; ) [Đức; ] [Vai trò: Cao Vân Anh--dịch; ]
DDC: 833.912 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40683. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.10: All for one/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 189tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042115513
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40688. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.11: Kết thúc của khởi đầu - Khởi đầu của kết thúc/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 204tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042115520
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40689. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.12: Kỳ thi/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 184tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042115537
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40695. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.13: Cái thứ "Kosei" ấy/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 179tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042118392
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41040. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.14/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 208tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042118408
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Ruyuha Kyouka--dịch; Kohei Horikoshi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học41043. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.15/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 192tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042118415
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Ruyuha Kyouka--dịch; Kohei Horikoshi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học40680. Học viện siêu anh hùng= My hero academia : Truyện tranh. T.9: Người hùng của tôi/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 189tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 15+)
    ISBN: 9786042115506
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49655. STRID, JAKOB MARTIN
    Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ: Hay câu chuyện về hành trình ngài Jeremiah Bartholomew Severin Olsen được đưa về vị trí chính đáng của mình với tư cách Thị trưởng của thị trấn Ánh Nắng trong niềm hoan hỉ của toàn thể nhân dân, chỉ trừ một người/ Jakob Martin Strid ; Nguyên Lê dịch.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Thống kê, 2018.- 105tr.: tranh màu; 30cm.- (Dành cho lứa tuổi 6+)
    Tên sách tiếng Đan Mạch: Den utrolige historie om den kæmpestore pære
    ISBN: 9786042116367
(Văn học thiếu nhi; ) [Đan Mạch; ] [Vai trò: Nguyên Lê--dịch; ]
DDC: 839.813 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89880. BÙI THỊ THANH PHƯƠNG
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Mianma/ Bùi Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Bích.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045121580
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế - khoa học công nghệ, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Mianma
(Con người; Đất nước; ) [Mianma; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ]
DDC: 959.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134447. NGÔ VĂN DOANH
    Truyện cổ Mianma/ Ngô Văn Doanh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 95tr.; 21cm.- (Truyện cổ Đông Nam Á)
    ISBN: 9786045029398
(Văn học dân gian; ) [Mianma; ]
DDC: 398.209591 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467849. Làm giàu từ cây mía/ Nhiều tác giả.- Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2002.- 164tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách viết về những kiến thức cần thiết về giống mía, kỹ thuật trồng chăm sóc cây mía.
{Cây công nghiệp; Nông nghiệp; Trồng trọt; } |Cây công nghiệp; Nông nghiệp; Trồng trọt; | [Vai trò: Nhiều tác giả; ]
DDC: 633.61 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469832. Kỹ thuật trồng mía/ Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị lài, Nguyễn Văn Tó.- Hà Nội: Lao động, 2005.- 115tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và cách phòng trừ sâu bệnh ở mía
(Mía; Nông nghiệp; Trồng trọt; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Tó; Phan Thị lài; Chu Thị Thơm; ]
DDC: 633.61 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275049. ĐÀO THẮNG
    Dòng sông Mía: Tiểu thuyết/ Đào Thắng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2004.- 529tr.; 19cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học477987. BÙI THỊ NHƯ LAN
    Hoa mía: Tập truyện ngắn/ Bùi Thị Như Lan.- Hà Nội: Thanh niên, 2006.- 152tr.; 19cm.
(Văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92234 /Price: 17000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579098. Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Nông nghiệp, 2002.- 40tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Ban điều hành chương trình xóa đói giảm nghèo - cục khuyến nông và khuyến lâm.
    Tóm tắt: Những đặc điểm, đặc tính nông - công nghiệp của giống mía mới để áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao.
(Giống; Chất lượng; Mía; Năng suất; Nông nghiệp; )
DDC: 630 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học353365. LÊ SONG DỰ
    Cây mía/ Lê Song Dự, Nguyễn Thị Quý Mùi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1997.- 154tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tình hình sản xuất mía đường trên thế giới và Việt Nam. Đặc điểm sinh vật học và yêu cầu sinh thái của cây mía. Vấn đề giống, kỹ thuật trồng trọt và sâu bệnh hại mía
{kinh tế nông nghiệp; đường; Việt Nam; Mía; trồng trọt; } |kinh tế nông nghiệp; đường; Việt Nam; Mía; trồng trọt; | [Vai trò: Nguyễn Thị Quý Mùi; ]
DDC: 633.6 /Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học380880. Truyện cổ Mianma/ Phạm Xuân Nguyên dịch.- H.: Văn hoá dân tộc, 1994.- 223tr; 19cm.
{truyện cổ tích; Mianma; Văn học dân gian; } |truyện cổ tích; Mianma; Văn học dân gian; | [Vai trò: Phạm Xuân Nguyên; ]
DDC: 398.209591 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học379009. NGUYỄN SƠN TÙNG
    Hoàng hôn Miami: Tiểu thuyết trinh thám/ Nguyễn Sơn Tùng.- H.: Lao động, 1993.- 393tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; Tiểu thuyết trinh thám; Việt Nam; } |Văn học hiện đại; Tiểu thuyết trinh thám; Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Price: 18.000d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474924. ĐÀO THẮNG
    Dòng sông mía/ Đào Thắng, Lê Ngọc Mai.- Hà Nội: Hội nhà văn, 2006.- 726tr.; 22cm.- (Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới)
(Tiểu thuyết; Văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Lê Ngọc Mai; ]
DDC: 895.9223 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.