Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89880. BÙI THỊ THANH PHƯƠNG
    Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN: Mianma/ Bùi Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Bích.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045121580
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh tế - khoa học công nghệ, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất nước Mianma
(Con người; Đất nước; ) [Mianma; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Bích; ]
DDC: 959.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134447. NGÔ VĂN DOANH
    Truyện cổ Mianma/ Ngô Văn Doanh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 95tr.; 21cm.- (Truyện cổ Đông Nam Á)
    ISBN: 9786045029398
(Văn học dân gian; ) [Mianma; ]
DDC: 398.209591 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học380880. Truyện cổ Mianma/ Phạm Xuân Nguyên dịch.- H.: Văn hoá dân tộc, 1994.- 223tr; 19cm.
{truyện cổ tích; Mianma; Văn học dân gian; } |truyện cổ tích; Mianma; Văn học dân gian; | [Vai trò: Phạm Xuân Nguyên; ]
DDC: 398.209591 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học556385. Truyện cổ Mianma/ Ngô Văn Doanh.- H.: Văn hóa thông tin, 1995.- 96tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Viện Đông Nam Á
{Mianma; Truyện cổ; } |Mianma; Truyện cổ; | [Vai trò: Ngô Văn Doanh--Tác giả; ]
DDC: 398.209591 /Price: 5.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học642481. Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN: Brunây, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Mianma, Philipin, Thái Lan, Việt Nam, Xingapo.- H.: Thống Kê, 1999.- 375tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê. Vụ tổng hợp và thông tin
    Tóm tắt: Giới thiệu diện tích, dân số lao động, tổng sản phẩm quốc gia, dự trữ quốc tế, nợ nước ngoài, sản lượng và năng xuất trong trồng trọt và chăn nuôi... của 9 nước Asean. Phần kinh tế Việt Nam có số liệu tỉnh Thái Bình.
(Kinh tế; Số liệu thống kê; Địa chí; ) [Brunây; ASEAN; Inđônêxia; Xingapo; Việt Nam; Thái Lan; Thái Bình; Philipin; Mianma; Lào; Malaixia; ]
DDC: 337.59 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91514. Cơ hội đầu tư và kinh doanh ở Mianma: Sách tham khảo/ B.s.: Chu Công Phùng (ch.b.), Luận Thuỳ Dương, Trần Phước Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 342tr., 6tr. ảnh màu: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar
    Phụ lục: tr. 256-335. - Thư mục: tr. 336-342
    ISBN: 9786045725238
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đất nước Mianma. Tổng quan về kinh tế, chính sách thương mại, đầu tư nước ngoài, y tế, giáo dục và thông tin, du lịch và dịch vụ du lịch của Mianma. Quan hệ Việt Nam và Mianma từ năm 1975 đến nay. Hợp tác giữa Việt Nam và Mianma trên các lĩnh vực: quân sự, an ninh, giáo dục, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, thể thao, du lịch, hàng không... giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kinh tế Miama và đư ra kế hoạch đầu tư có hiệu quả
(Kinh doanh; Kinh tế; Đầu tư; ) [Mianma; ] [Vai trò: Chu Công Phùng--ch.b.; Luận Thuỳ Dương--b.s.; Hoàng Thịnh Lâm--b.s.; Nghiêm Thuý Hương--b.s.; Trần Phước Anh--b.s.; ]
DDC: 332.67322591 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90815. CHU CÔNG PHÙNG
    Mianma lịch sử và hiện tại/ Chu Công Phùng ch.b. ; Bổ sung, h.đ.: Luận Thuỳ Dương....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 551tr., 8tr. ảnh màu: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Myanmar
    Thư mục: tr. 543-551
    ISBN: 9786045725252
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nước, con người, chính trị, lịch sử, văn hoá, giáo dục, kinh tế, thương mại, đối ngoại, tôn giáo... của Mianma
(Tôn giáo; Kinh tế; Lịch sử; Chính trị; Văn hoá; ) [Mianma; ] [Vai trò: Trần Phước Anh--bổ sung, h.đ.; Cao Xuân Phổ--bổ sung, h.đ.; Luận Thuỳ Dương--bổ sung, h.đ.; ]
DDC: 959.1 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học208057. AUNG, MAUNG HTIN
    Truyện dân gian Mianma/ Maung Htin Aung ; Nguyễn Huệ Chi dịch.- H.: Kim Đồng, 2009.- 155tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Văn học thế giới)
(Văn học dân gian; ) [Mianma; ] [Vai trò: Nguyễn Huệ Chi--dịch; ]
DDC: 398.209591 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học337045. TỔNG CỤC THỐNG KÊ. VỤ TỔNG HỢP VÀ THÔNG TIN
    Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN: Brunai, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Mianma, Philippin, Thai Lan, Việt Nam, Xingapo/ Tổng cục Thống kê. Vụ Tổng hợp và Thông tin.- H.: Thống kê, 1999.- 375tr : các bảng; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các tư liệu về: diện tích và dân số, lao động, tổng sản phẩm quốc gia, dự trữ quốc tế, sản lượng và năng xuất trong trồng trọt và chăn nuôi... của các nước trong khối ASEAN
{tư liệu; Malaixia; Mianma; Inđônêxia; Xingapo; Kinh tế; Campuchia; ASEAN; Brunai; Lào; Philippin; Việt Nam; Thái Lan; } |tư liệu; Malaixia; Mianma; Inđônêxia; Xingapo; Kinh tế; Campuchia; ASEAN; Brunai; Lào; Philippin; Việt Nam; Thái Lan; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.