Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 5018.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993273. KIỀU THU HOẠCH
    Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại/ Kiều Thu Hoạch.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 811tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047846771
    Tóm tắt: Giới thiệu những phạm trù nghệ thuật dân gian tiêu biểu của người Việt thời trung đại bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn như: nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, điêu khắc đình làng, tranh dân gian, nghệ thuật gốm sứ châu thổ sông Hồng, ca trù, hát văn, chèo sân đình, tuồng đồ và múa rối nước
(Nghệ thuật biểu diễn; Nghệ thuật dân gian; Nghệ thuật tạo hình; Thời trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 700.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520070. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 699tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Văn hóa những chặng đường phát triển; nghệ thuật dân tộc; sự giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc
{Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; } |Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924179. THẠCH SẾT (SANG SẾT)
    Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ/ Thạch Sết (Sang Sết).- H.: Sân khấu, 2019.- 383tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 377-378
    ISBN: 9786049072192
    Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê
(Dân tộc Khơ Me; Nghệ thuật sân khấu; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 792.089959320597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950797. HOÀNG THỊ NHUẬN
    Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày/ Hoàng Thị Nhuận, Mông Thị Bạch Vân.- H.: Sân khấu, 2018.- 147tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 137-142
    ISBN: 9786049071720
    Tóm tắt: Nghiên cứu phân loại, đặc điểm và sự thể hiện không gian, thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày
(Dân tộc Tày; Không gian nghệ thuật; Nghiên cứu văn học; Truyện thơ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thời gian nghệ thuật; } |Thời gian nghệ thuật; | [Vai trò: Mông Thị Bạch Vân; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996200. HẢI LIÊN
    Đặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận/ Hải Liên nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 565tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369494
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá phi vật thể cơ bản ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận. Tìm hiểu loại hình hát - kể truyện cổ và hát - kể truyện sử thi Raglai cùng những nét đặc trưng của văn hoá nghệ thuật dân gian Raglai ở hai nhánh bắc và nam tỉnh Ninh Thuận
(Dân tộc Raglai; Nghệ thuật; Văn hoá dân gian; ) [Ninh Thuận; ]
DDC: 390.0959758 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học941537. HOÀNG DUY
    Di tích kiến trúc nghệ thuật Việt Nam/ Hoàng Duy s.t., b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 187tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 183-184
    ISBN: 9786047016600
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản, những giá trị đặc trưng của các công trình, di tích nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam được thể hiện rõ qua thể loại, kiểu dáng, đường nét, hoa văn, mã văn hoá tâm linh như: Chùa và tháp Phổ Minh, phố cổ Thành Nam, Cầu Ngói, Tháp Bình Sơn, chùa Thầy, nhà hát Lớn Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
(Di tích; Kiến trúc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 720.9597 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010376. PHAN THỊ PHƯỢNG
    Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 287tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 263. - Phụ lục: tr. 265-281
    ISBN: 9786049027659
    Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và đặc trưng văn hoá của người Dao Đỏ ở Lào Cai. Giới thiệu về nguyên liệu, kĩ thuật khâu trang phục, các loại trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai
(Nghệ thuật trang trí; Người Dao Đỏ; Trang phục truyền thống; ) [Lào Cai; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học939542. LÊ QUÝ HIỀN
    Nghệ thuật sân khấu với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Lê Quý Hiền.- H.: Sân khấu, 2018.- 351tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049071416
    Tóm tắt: Tập hợp 3 kịch bản sáng tác về hình tượng Bác Hồ: Cờ chuẩn Điện Biên, Bác không phải là Vua, Bệ phóng, viết về các giai đoạn hoạt động cách mạng khác nhau của Hồ Chủ Tịch
Hồ Chí Minh; (Nghệ thuật sân khấu; )
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017821. TRẦN LONG VĂN
    Nghệ thuật lãnh đạo: Sách tham khảo/ Trần Long Văn ; Dịch: Thanh Huyền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 503tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 领导者的艺术: 从起步到成功
    ISBN: 9786045717431
    Tóm tắt: Trình bày về phương pháp, nghệ thuật nắm bắt tình hình của người lãnh đạo khi mới nhậm chức, phân tích quá trình xây dựng, sử dụng quyền lãnh đạo; diễn giải phương pháp, trình tự quyết sách người lãnh đạo để xây dựng tinh thần đồng đội; làm rõ tố chất người đứng đầu cần có để vạch ra đường lối tư duy, làm tốt vai trò lãnh đạo; xác định ý nghĩa, quá trình hình thành chỉ số EQ; khái quát quy luật và mối quan hệ giữa quy luật lãnh đạo và nghệ thuật lãnh đạo
(Nghệ thuật lãnh đạo; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Thanh Huyền; Thuý Lan; Thành Giang; ]
DDC: 158.4 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013823. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hồng Vinh, Đinh Xuân Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 887tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045718803
    Tóm tắt: Giới thiệu gần 80 bài tham luận của các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về thực trạng các sáng tác về vấn đề đạo đức xã hội trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật hiện nay, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Đạo đức xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng; Lê Khả Phiêu; Nguyễn Hồng Vinh; Võ Văn Thưởng; Đinh Xuân Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1056176. LINH NGA NIÊ KDAM
    Nghệ thuật diễn xướng dân gian Êđê, Bih ở Đăk Lăk/ Linh Nga Niê Kdam.- H.: Thời đại, 2013.- 195tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191-192
    ISBN: 9786049305993
    Tóm tắt: Khái lược về tộc người Êđê, Bih. Giới thiệu nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên; âm nhạc dân gian Êđê, Bih; nghệ thuật múa; nghệ thuật diễn xướng trong đời sống cộng đồng Êđê, Bih
(Diễn xướng; Dân tộc Ê Đê; Nhạc dân gian; ) [Đắk Lắk; ]
DDC: 781.6200959765 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965109. BÙI ĐÌNH THẢO
    Tìm hiểu nghệ thuật hát chầu văn: Sách tham khảo/ Bùi Đình Thảo (ch.b.), Nguyễn Quang Hải.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 267tr.; 21cm.- (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)
    ISBN: 9786045125878
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về sự hình thành, ý nghĩa của ca từ, đặc trưng trong âm nhạc, nghệ thuật hát chầu văn; sự phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống văn hoá hiện nay. Giới thiệu một số bài hát văn tiêu biểu còn được lưu giữ tới nay
(Chầu văn; Nhạc dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Hải; ]
DDC: 781.62009597 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965235. TRẦN VIỆT NGỮ
    Tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm: Sách tham khảo/ Trần Việt Ngữ b.s..- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 259tr.; 21cm.- (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)
    ISBN: 9786045125830
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nghệ thuật hát xẩm: Tổ chức phường hội của những người hát xẩm; sự tích về nguồn gốc hình thành hát xẩm; nội dung ca từ, nhạc cụ biểu diễn cũng như các làn điệu chính của nghệ thuật xẩm; sự phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống văn hoá hiện nay
(Nhạc dân tộc; ) [Việt Nam; ] {Hát xẩm; } |Hát xẩm; |
DDC: 781.62009597 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học964928. MỊCH QUANG
    Tìm hiểu nghệ thuật tuồng: Sách tham khảo/ Mịch Quang.- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 263tr.; 21cm.- (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)
    Thư mục: tr. 261-262
    ISBN: 9786045120811
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về nguồn gốc và lịch sử phát triển, nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật và tính nhân dân trong nghệ thuật tuồn Việt Nam
(Nghệ thuật sân khấu; Tuồng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.509597 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học965088. VÕ TRƯỜNG KỲ
    Tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử: Sách tham khảo/ Võ Trường Kỳ.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Quân đội nhân dân, 2017.- 219tr.: bảng; 21cm.- (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 169-217
    ISBN: 9786045125847
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về nghệ thuật đờn ca tài tử: Nguồn gốc phát sinh dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ; phong trào âm nhạc ở Nam Bộ và quá trình hình thành hệ thống bài bản, giá trị nghệ thuật cũng như công tác bảo tồn, phát huy loại hình truyền thống này
(Nhạc dân tộc; Đờn ca tài tử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1091889. HOÀNG LÊ MINH
    Danh nhân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật/ Hoàng Lê Minh b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 267tr.: ảnh; 21cm.- (Bách khoa danh nhân thế giới)
    ISBN: 130359
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cống hiến của một số danh nhân thế giới trong lĩnh văn học nghệ thuật như Andecxen, Auguste Rodin, Bandăc, Bairơn, Brest...
(Danh nhân thế giới; Nhà văn; Văn học; )
DDC: 809 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982125. LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG
    Quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong cơ chế thị trường/ Lê Thị Hoài Phương.- H.: Sân khấu, 2016.- 245tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 232-239
    ISBN: 9786049070563
    Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Trình bày nội dung quản lý nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu quá trình xã hội hoá hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở nước Anh
(Nghệ thuật biểu diễn; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 790.2068 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1519972. PHAN HỒNG GIANG
    Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật: phê bình tiểu luận/ Phan Hồng Giang.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 739tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337011
{Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; } |Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.922009 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023256. TRẦN VIỆT NGỮ
    Về nghệ thuật chèo. Q.1/ Trần Việt Ngữ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 406tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027932
    Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và thời điểm thành hình chèo truyền thống; nguồn gốc dân gian của chèo; quá trình chuyển hoá, phát triển của chèo sân đình
(Chèo; Nghệ thuật truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1023257. TRẦN VIỆT NGỮ
    Về nghệ thuật chèo. Q.2/ Trần Việt Ngữ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 582tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 567-573
    ISBN: 9786049027949
    Tóm tắt: Giới thiệu các loại hình chèo văn minh và chèo cải lương; quá trình 40 năm làm mới nghệ thuật chèo; nắm vững những đặc điểm nghệ thuật cơ bản của chèo cổ
(Chèo; Nghệ thuật truyền thống; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.