Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 740.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951896. MINH HIỆU
    Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hoá/ Minh Hiệu s.t., chỉnh lý, b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 767tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721175
(Dân tộc Mường; Văn học dân gian; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 398.80959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951188. PHẠM XUÂN CỪ
    Đặc điểm văn hoá truyền thống của người Thái ở Thanh Hoá/ Phạm Xuân Cừ.- H.: Văn học, 2018.- 159tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693595
    Tóm tắt: Khảo tả đặc trưng văn hoá truyền thống của người Thái ở Thanh Hoá. Khái quát đặc điểm tên gọi, cách gọi tên các nhóm người Thái, lịch sử cư trú và thống kê các mường của người Thái Thanh Hoá; đặc điểm vật chất, tinh thần và những biến đổi về văn hoá của người Thái ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay
(Dân tộc Thái; Văn hoá truyền thống; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 390.0959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996274. HOÀNG MINH TƯỜNG
    Hát ru dân tộc Mường Thanh Hoá/ Hoàng Minh Tường s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 367tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045371664
    Tóm tắt: Tổng quan về dân tộc Mường và văn hoá đồng bào Mường Thanh Hoá; đặc điểm hát ru dân tộc Mường Thanh Hoá và giới thiệu một số bài hát ru tiêu biểu
(Dân tộc Mường; Hát ru; Văn học dân gian; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 398.80959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996801. NGUYỄN THỊ THU HÀ
    Sự tích Thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội/ Nguyễn Thị Thu Hà.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 250tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 200-245
    ISBN: 9786047846283
    Tóm tắt: Giới thiệu một số Thành hoàng, các vị thần được thờ phụng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên - Hà Nội
(Sự tích; Thành hoàng; Văn hoá dân gian; ) [Gia Lâm; Hà Nội; ]
DDC: 398.410959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014328. CAO SƠN HẢI
    Tục ngữ Mường Thanh Hoá/ Cao Sơn Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 241tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 233-236
    ISBN: 9786049028670
    Tóm tắt: Giới thiệu người Mường ở Thanh Hoá. Tục ngữ Mường Thanh Hoá phản ánh kinh nghiệm nhận biết về thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, văn hoá ứng xử, mối quan hệ của tục ngữ Mường với tục ngữ Việt. Cách ghi và đọc phần phiên âm tục ngữ Mường theo vần chữ cái
(Dân tộc Mường; Văn học dân gian; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 398.995922 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996311. ĐÀO HUY PHỤNG
    Tuyển tập truyền thuyết Thanh Hoá/ S.t., tuyển chọn: Đào Huy Phụng, Lưu Đức Hạnh, Cao Sơn Hải.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 271tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 259-262
    ISBN: 9786045370599
    Tóm tắt: Khái quát về truyền thuyết Thanh Hoá; truyền thuyết về các nhân vật lịch sử: Bà Triệu, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Trần Khát Trân, Lê Lợi...
(Văn học dân gian; ) [Thanh Hoá; ] [Vai trò: Cao Sơn Hải; Lưu Đức Hạnh; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1085212. Sự tích thành hoàng làng ở Phú Xuyên, Hà Nội/ S.t.: Trần Huy Đĩnh, Vũ Quang Liễn, Phạm Vũ Đỉnh, Vũ Quang Dũng.- H.: Lao động, 2011.- 364tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 211-357. Phụ lục: tr. 361-362
    ISBN: 9786045900581
    Tóm tắt: Giới thiệu truyện kể về các vị thành hoàng làng được lưu truyền trong dân gian ở huyện Phú Xuyên, bảng tra tên địa danh, kèm theo một số bản chữ Hán ghi chép về sự tích thành hoàng làng ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội
(Sự tích; Thành hoàng; Văn hoá dân gian; ) [Hà Nội; Phú Xuyên; ] [Vai trò: Phạm Vũ Đỉnh; Trần Huy Đĩnh; Vũ Quang Dũng; Vũ Quang Liễn; ]
DDC: 398.0959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951760. CAO SƠN HẢI
    Tục ngữ Mường Thanh Hoá/ Cao Sơn Hải.- H.: Sân khấu, 2018.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049071805
(Dân tộc Mường; Văn học dân gian; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 398.995922 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994135. NGUYỄN QUANG KHẢI
    Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh/ Nguyễn Quang Khải.- H.: Sân khấu, 2016.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313-314. - Phụ lục: tr. 315-426
    ISBN: 9786049070884
    Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...
(Thành hoàng; Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Bắc Ninh; ]
DDC: 398.410959727 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010197. CAO SƠN HẢI
    Lễ tục vòng đời người Mường: Điều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hoá/ Cao Sơn Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 319tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 311-315
    ISBN: 9786049027369
    Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử tộc người, dân số, nơi định cư sinh sống, kinh tế - đời sống vật chất, chế độ lãnh đạo và những nét cơ bản về tín ngường của người Mường ở Thanh Hoá. Luật tục vòng đời người Mường từ lúc trong bụng mẹ, quá trình nuôi dưỡng, giai đoạn trưởng thành, khi tuổi già và đến tận lúc qua đời
(Dân tộc Mường; Lễ tục; Vòng đời; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 392.0899592059741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014880. HOÀNG MINH TƯỜNG
    Tục thờ cá Ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá/ Hoàng Minh Tường.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 286tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 247-271. - Thư mục: tr. 275-279
    ISBN: 9786049027390
    Tóm tắt: Tổng quan về làng Diêm Phố (xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá); tìm hiểu phong tục thờ cá Ông, sự giao lưu, tiếp biến văn hoá, tín ngưỡng trong tục thờ cá Ông ở làng Diêm Phố so với một số địa phương khác
(Cá voi; Phong tục thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Diêm Phố; Ngư Lộc; Hậu Lộc; Thanh Hoá; ]
DDC: 398.3690959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986262. HÀ NGUYÊN
    Tiểu vùng văn hoá xứ Thanh (Thanh Hoá)/ Hà Nguyên.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 159tr.: minh hoạ; 21cm.- (Không gian văn hoá Việt Nam)
    Phụ lục: tr. 152-159 . - Thư mục: tr.150-151
    ISBN: 9786048015756
    Tóm tắt: Giới thiệu về bản sắc vùng văn hoá xứ Thanh: lịch sử, con người, đời sống vật chất-kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn học nghệ thuật và di sản văn hoá...
(Lịch sử; Văn hoá; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 959.741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015231. VŨ TRƯỜNG GIANG
    Tri thức dân gian của người Thái ở Thanh Hoá/ Vũ Trường Giang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2015.- 227tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 221-225
    ISBN: 9786047008124
    Tóm tắt: Vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức dân gian trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ cộng động, tổ chức và quản lý xã hội
(Người Thái; Tri thức dân gian; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 390.0959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950625. PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ
    Các dân tộc thiểu số Thanh Hoá - Nguồn gốc và đặc trưng văn hoá tộc người/ Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên.- H.: Sân khấu, 2018.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 399-403
    ISBN: 9786049071676
    Tóm tắt: Tổng quan lịch sử hình thành khối cộng đồng và đặc trưng văn hoá các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Khơ Mú, Thổ, Mông ở Thanh Hoá về các mặt như kiểu kết cấu xã hội, trang phục truyền thống, chữ viết, không gian sinh hoạt, hình thức kinh tế, tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội, văn hoá ẩm thực...
(Dân tộc thiểu số; Nguồn gốc; Văn hoá; ) [Thanh Hoá; ] [Vai trò: Trần Thị Liên; ]
DDC: 305.800959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1085126. HOÀNG MINH TƯỜNG
    Văn hoá dân gian người Thổ làng Sẹt: Xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá/ Hoàng Minh Tường.- H.: Thanh niên, 2011.- 190tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 165-182. - Thư mục: tr. 186-187
    ISBN: 9786046400035
    Tóm tắt: Giới thiệu về vị trí địa lí, môi trường tự nhiên, con người, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hoá làng Sẹt (thuộc xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Những nghi thức, phong tục, tập quán, di tích, lễ hội, dân ca, văn vần và tục cưới xin của người Thổ làng Sẹt
(Dân ca; Dân tộc Thổ; Văn hoá dân gian; ) [Như Xuân; Thanh Hoá; ]
DDC: 390.0959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945885. Thơ ca chống phong kiến đế quốc của các dân tộc miền núi Thanh Hoá (1930-1945)/ Phạm Văn Mông, Hà Văn Hắc, Kim... ; S.t., biên dịch, chú thích, giới thiệu: Hoàng Anh Nhân, Vương Anh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721120
(1930-1945; Dân tộc miền núi; Văn học hiện đại; ) [Thanh Hoá; Việt Nam; ] [Vai trò: Hạnh; Kim; Hoàng Anh Nhân; Hà Văn Hắc; Phạm Chiều; Phạm Văn Mông; Vương Anh; ]
DDC: 895.92213208 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434794. VŨ TRƯỜNG GIANG
    Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa/ Vũ Trường Giang.- H.: Sân khấu, 2017.- 371 tr.: bảng, sơ đồ; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-366
    ISBN: 9786049071331
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức bản địa trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Tri thức bản địa trong tổ chức và quản lý xã hội
(Dân tộc Thái; Miền núi; Miền núi; Tri thức; ) [Thanh Hóa; ]
DDC: 305.89591059741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040018. LÊ KIM LỮ
    Ngư cụ thủ công truyền thống đánh bắt thuỷ hải sản Thanh Hoá/ Lê Kim Lữ.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 183tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 127-177
    ISBN: 9786045030219
    Tóm tắt: Khái quát về địa lí, điều kiện tự nhiên của tỉnh Thanh Hoá. Giới thiệu những công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thuỷ sản nước ngọt và những dụng cụ đánh bắt cá sông và sản vật bãi lầy, đánh bắt hải sản được người dân Thanh Hoá sử dụng
(Ngư cụ; Thủ công; Truyền thống; ) [Thanh Hoá; ]
DDC: 681.7630959741 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1544616. HOÀNG MINH TƯỜNG
    Tục thờ cá ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa/ Hoàng Minh Tường.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 286tr; 20cm.
    Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027390
    Tóm tắt: Tổng quan về làng Diên Phố xưa - Ngư Lộc ngày nay (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và phong tục thờ cúng, những truyền thuyết, sự giao lưu văn hóa... liên quan đến cá voi
{Diên Phố; Hậu Lộc; Nghi lễ; Ngư Lộc; Phong tục thờ cúng; Phong tục tập quán; Thanh Hóa; Văn hóa dân gian Việt Nam; } |Diên Phố; Hậu Lộc; Nghi lễ; Ngư Lộc; Phong tục thờ cúng; Phong tục tập quán; Thanh Hóa; Văn hóa dân gian Việt Nam; |
DDC: 398.0959741 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990039. KHẢI ĐƠN
    Sài Gòn - Thị thành hoang dại: Tản văn/ Khải Đơn.- H.: Phụ nữ, 2016.- 215tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tủ sách Văn học)
    ISBN: 9786045631836
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.