Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 113407.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học833759. NGUYỄN KIÊN
    Chim khách kêu: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Kiên.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 228tr; 21cm.- (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thưởng văn học Asean)
    ISBN: 9786045104095
(Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925681. HỜ A DI
    Cài thép vào lá gan: Truyện/ Hờ A Di.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838583
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925795. HỜ A DI
    Hoa bưởi đỏ: Truyện/ Hờ A Di.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838736
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925607. HÀ LÝ
    Lạc giữa lòng Mường: Tập truyện/ Hà Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838835
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926348. THÁI TÂM
    Người ăn mày gốc cây dổi: Tập truyện ký/ Thái Tâm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 515tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840012
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926253. NÔNG QUANG KHIÊM
    Trên đỉnh La Pán Tẩn: Truyện & bút ký/ Nông Quang Khiêm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 171tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049807091
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949945. NGUYÊN BÌNH
    Tập truyện Nguyên Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 447tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726453
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945642. MÃ A LỀNH
    Tập truyện thiếu nhi/ Mã A Lềnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 383tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721113
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995831. Nghiên cứu văn bản "Truyện Kiều" theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn/ Hoàng Xuân Hãn, Đào Thái Tôn, Nguyễn Tài Cẩn....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 1082tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1082
    ISBN: 9786046266358
    Tóm tắt: Trình bày phương hướng nghiên cứu mới về Truyện Kiều: văn chương, thi pháp, giá trị tư tưởng, giá trị đạo đức, lẩy Kiều, dựng phim Kiều, lồng nhạc vào Kiều...
(Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỵ Khuê; Hoàng Xuân Hãn; Nguyễn Tài Cẩn; Nguyễn Văn Hoàn; Đào Thái Tôn; ]
DDC: 895.92212 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996282. TRẦN MẠNH TIẾN
    Truyện cổ và thơ ca dân gian/ Trần Mạnh Tiến s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 335tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045372203
(Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Văn học dân gian; )
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018838. LÊ MINH KHUÊ
    Cao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi: Tập truyện ngắn/ Lê Minh Khuê.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 695tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Phụ lục: tr. 655-692. - Thư mục: tr. 693
    ISBN: 9786045336793
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011775. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Lễ hội truyền thống; Người Khơ Me; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019574. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ
    Truyền thuyết Hà Nội/ Nguyễn Thị Bích Hà.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 342tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 323-340. - Thư mục: tr. 341-342
    ISBN: 9786046237143
(Văn học dân gian; ) [Hà Nội; ]
DDC: 398.20959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014839. ĐÀM VĂN HIỀN
    Truyền thuyết về những người nổi tiếng ở Cao Bằng/ Đàm Văn Hiền.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028694
(Văn học dân gian; ) [Cao Bằng; ]
DDC: 398.20959712 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011809. Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An/ B.s.: Lê Văn Kỳ (ch.b.), Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-194
    ISBN: 9786049027895
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề biển truyền thống ở Thuận An (Thừa Thiên - Huế); văn học dân gian và lễ hội; phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An
(Vùng biển; Văn hoá truyền thống; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Lê Văn Kỳ; Nguyễn Hương Liên; Trương Duy Bích; Trần Đình Niên; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1032405. XUÂN MAI
    Làng cổ truyền Vĩnh Phúc/ Xuân Mai.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 183tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-178
    ISBN: 9786045015001
    Tóm tắt: Giới thiệu về làng cổ Vĩnh Phúc và một số làng cổ truyền Vĩnh Phúc như làng Hạ Hồi, làng Hương Canh, làng Thổ Tang... với những thông tin về hương ước, phong tục, lễ hội, đình làng
(Làng xã; Văn hoá truyền thống; ) [Vĩnh Phúc; ]
DDC: 390.0959723 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1094216. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu truyện cười Việt Nam/ Triều Nguyên.- H.: Lao động, 2011.- 428tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 421-426
    ISBN: 9786045900437
    Tóm tắt: Đề cập đến tình hình nghiên cứu truyện cười Việt Nam; cách xác định truyện cười, nghệ thuật, nội dung truyện cười; đồng thời so sánh truyện cười Việt Nam với truyện cười một số nước, cùng một số vấn đề khác
(Nghiên cứu văn học; Truyện cười; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1114250. NGUYỄN THU MINH
    Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 347tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 343-344
    ISBN: 9786045000045
    Tóm tắt: Giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống của Bắc Giang. Lịch sử ra đời, phát triển và việc bảo tồn một số nghề thủ công truyền thống của Bắc Giang
(Làng nghề; Nghề thủ công truyền thống; ) [Bắc Giang; ] [Vai trò: Trần Văn Lạng; ]
DDC: 680.0959725 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1115090. NGUYỄN XUÂN NGHỊ
    Nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây/ Nguyễn Xuân Nghị.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 316tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 255-304. - Thư mục: tr. 305-313
    ISBN: 9786046200642
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề về môi trường tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của Hà Tây. Sự hình thành, phát triển của nghề sơn truyền thống ở Hà Tây. Giới thiệu một số làng nghề sơn danh tiếng tiêu biểu ở Hà Tây như làng sơn Bình Vọng, Hạ Thái, Sơn Đồng...
(Làng nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; ) [Hà Tây; ] {Nghề sơn; } |Nghề sơn; |
DDC: 667.0959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.