Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 144.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520070. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 699tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Nội dung quyển sách gồm 3 phần: Văn hóa những chặng đường phát triển; nghệ thuật dân tộc; sự giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc
{Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; } |Dân tộc Việt Nam; Nghệ thuật; Văn hóa nghệ thuật; |
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996200. HẢI LIÊN
    Đặc trưng văn hoá nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận/ Hải Liên nghiên cứu, giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 565tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369494
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá phi vật thể cơ bản ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận. Tìm hiểu loại hình hát - kể truyện cổ và hát - kể truyện sử thi Raglai cùng những nét đặc trưng của văn hoá nghệ thuật dân gian Raglai ở hai nhánh bắc và nam tỉnh Ninh Thuận
(Dân tộc Raglai; Nghệ thuật; Văn hoá dân gian; ) [Ninh Thuận; ]
DDC: 390.0959758 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1519972. PHAN HỒNG GIANG
    Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật: phê bình tiểu luận/ Phan Hồng Giang.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 739tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337011
{Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; } |Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.922009 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447925. PHAN HỒNG GIANG
    Ghi chép về tác giả và tác phẩm; Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật: Phê bình tiểu luận/ Phan Hồng Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 739tr: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả : Nguyễn Đức Hân
    ISBN: 9786045337011
(Nghiên cứu văn học; Tiểu luận phê bình; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996112. Những vấn đề xuyên thế kỷ: Phỏng vấn các nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hoá nghệ thuật hàng đầu thế giới.- H.: Thế giới, 2016.- 292tr.: ảnh chân dung; 24cm.- (Tuyển chọn từ tạp chí Người đưa tin UNESCO)
    ISBN: 9786047728626
    Tóm tắt: Gồm 30 bài phỏng vấn những nhà hoạt động khoa học, giáo dục, văn hoá nghệ thuật hàng đầu thế giới như: Claude Lévi-Strauss, Oscar Niemeyer, Leopoldo Zea...về những vấn đề xuyên thế kỷ
(Giáo dục; Phỏng vấn; Văn hoá; Xã hội; )
DDC: 300 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987658. KHẮC TUẾ
    Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật/ Khắc Tuế ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 118tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045725511
    Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hoá, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hoá
Hồ Chí Minh; (Văn hoá; Văn nghệ; )
DDC: 959.704092 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039317. HOÀNG CHƯƠNG
    Văn hoá nghệ thuật dân tộc Việt Nam/ Hoàng Chương.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 699tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 688-690
    ISBN: 9786045032824
    Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường phát triển văn hoá; các bài viết nghiên cứu về nghệ thuật dân tộc và giao lưu văn hoá nghệ thuật dân tộc Việt Nam
(Nghệ thuật; Văn hoá dân tộc; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961751. KHẮC TUẾ
    Bác Hồ với hoạt động văn hoá nghệ thuật/ Khắc Tuế ch.b..- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 119tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045725511
    Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hoá, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hoá
Hồ Chí Minh; (Văn hoá; Văn nghệ; )
DDC: 959.704092 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1499243. HỒ CHÍ MINH
    Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận/ Hồ Chí Minh.- H.: Văn học, 1981.- 529tr.: ảnh chân dung; 20cm.
    Tóm tắt: Tập văn bản gốc bao gồm những bài báo, đoạn văn, bài nói, thư từ, kể cả những sắc lệnh, chỉ thị của Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ, báo chí, ... từ những năm 20 của thế kỷ này đến khi Bác qua đời
{Văn hóa; chủ nghĩa Mác Lê nin; nghệ thuật; Đảng cộng sản Việt Nam; } |Văn hóa; chủ nghĩa Mác Lê nin; nghệ thuật; Đảng cộng sản Việt Nam; | [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 335.4346 /Price: 3,60đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936724. Văn hoá nghệ thuật thời Lý/ Trương Quốc Bình, Trần Đình Luyện, Bùi Thị Thanh Mai....- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 398tr.: minh hoạ; 22cm.
    ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
    Thư mục cuối mồi bài
    ISBN: 9786047020997
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về những giá trị quý giá của các di sản văn hoá, nghệ thuật thời Lý; những nền tảng hình thành và phát triển các loại hình văn hoá của người Việt mang bản sắc riêng bên cạnh các yếu tố hỗn dung văn hoá; những kinh nghiệm, giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hoá, nghệ thuật thời Lý trong xã hội đương đại
(Di sản văn hoá; Nghệ thuật; Nhà Lý; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Thị Thanh Mai; Trương Quốc Bình; Trần Đình Luyện; Từ Thị Loan; Đoàn Thị Mỹ Hương; ]
DDC: 959.7023 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1473699. HỒ CHÍ MINH
    Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận/ Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ chí Minh, 2005.- 543tr; 21cm.
    Tóm tắt: Sưu tập những bài nói, bài viết về văn hóa nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh; (Bài nói chuyện; Văn hóa; Văn nghệ; )
DDC: 335.4346 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học879685. PHAN HỒNG GIANG
    Một góc nhìn về văn hoá nghệ thuật và đời sống: Tiểu luận, tản văn/ Phan Hồng Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021.- 243 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786043339093
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1504817. 40 năm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 1945-1985/ Nguyễn Văn Hiếu, Nông Quốc Chấn, Tô Ngọc Thanh.- H.: Văn hóa, 1985.- 306tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những suy nghĩ về xây dựng đời sống văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số, Về hoạt động nghệ thuật, văn học của các dân tộc thiểu số Việt Nam từ 1954-1985
{Việt Nam; Văn hóa; dân tộc thiểu số; nghệ thuật; } |Việt Nam; Văn hóa; dân tộc thiểu số; nghệ thuật; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn thế Minh; Nông Quốc Chấn; Phong Lê; Tô Ngọc Thanh; ]
DDC: 305.809597 /Price: 26đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1528551. TRẦN VĂN PHÁC
    Mấy vấn đề cấp bách về công tác văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn mới của cách mạng/ Trần Văn Phác.- H.: Văn hóa, 1985.- 75tr; 20cm.
    Tóm tắt: Sách gồm các vấn đề lớn như: vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong văn học nghệ thuật; nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa -nghệ thuật
{Văn hóa; } |Văn hóa; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1534072. Văn hóa nghệ thuật Châu Phi.- H.: Viện văn hóa - Bộ văn hóa, 1982.- 205tr; 19cm.
{Giáo dục; Nghệ thuật Châu Phi; } |Giáo dục; Nghệ thuật Châu Phi; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học845752. Sáng tạo văn hoá nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu/ Tuyển chọn: Kim Ba....- H.: Văn hoá dân tộc, 2022.- 778 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre
    Phụ lục: tr. 769-772. - Thư mục: tr. 773-776
    ISBN: 9786047033720
    Tóm tắt: Giới thiệu về danh nhân văn hoá Nguyễn Đình Chiểu. Nghiên cứu văn học dân gian, văn học viết, sáng tạo nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Đình Chiểu; (Nghệ thuật; Văn hoá; ) [Bến Tre; ] [Vai trò: Cao Văn Dũng; Hồ Trường; Kim Ba; ]
DDC: 700.959785 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1393948. HOÀNG MINH GIÁM
    Văn hoá nghệ thuật: 1945-1975/ Hoàng Minh Giám, Thế Lữ, Hoàng Châu Ký,....- H.: Văn hoá, 1975.- 250tr.: ảnh; 18cm.
    Tóm tắt: Những thành tích đạt được của nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975 trên các lĩnh vực: sân khấu, điện ảnh, tạo hình, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa, xuất bản.
{Sân khấu; Việt Nam; múa; nhiếp ảnh; tạo hình; xuất bản; âm nhạc; điện ảnh; } |Sân khấu; Việt Nam; múa; nhiếp ảnh; tạo hình; xuất bản; âm nhạc; điện ảnh; | [Vai trò: Hoàng Châu Ký; Ngô Đức Mậu; Phan Trọng Quang; Thế Lữ; Trần Văn Cẩn; ]
/Price: 1,00đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1561830. ĐÀM HOÀNG THỤ
    Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nghệ thuật ở nước ta hiện nay/ Đàm Hoàng Thụ.- H.: Văn hóa Thông tin, 1998.- 327tr; 19cm.
    Tóm tắt: Di sản văn hóa và sự phát triển xã hội
{Di sản văn hóa; Việt Nam; Văn hóa; } |Di sản văn hóa; Việt Nam; Văn hóa; |
DDC: 306.09597 /Price: 28000 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1511367. TRẦN CHÍNH
    Văn hoá nghệ thuật từ một góc nhìn báo chí/ Trần Chính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2002.- 266tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tác phẩm gồm một số chuyên luận khoa học và nhiều bài toán. Nội dung gồm hai phần: Tiểu luận và nghiên cứu, những suy cảm trên đường làm báo về nghệ thuật và nghệ sĩ
[Vai trò: Trần Chính; ]
/Price: 30000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1533025. Văn hóa nghệ thuật 1945-1975.- H.: Văn hóa, 1975.- 249tr; 19cm.- (Việt Nam dân chủ cộng hòa)
    Tóm tắt: tập sách biểu dương những thành tựu đặc sắc của các ngành văn hóa nghệ thuật, đánh dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của dân tộc
{Giáo dục; văn hóa nghệ thuật; } |Giáo dục; văn hóa nghệ thuật; |
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.