Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1306.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29378. LỘC BÍCH KIỆM
    Văn học các dân tộc thiểu số - Một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam: Tiểu luận, phê bình/ Lộc Bích Kiệm.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 487tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047025794
    Tóm tắt: Khái quát nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Giới thiệu một số tác phẩm văn học chọn lọc về đồng bào dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443989. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức/ Trần Đình Sử,...[và những người khác].- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Hoàng Lương Xá; Đỗ Lai Thúy; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Cao Việt Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63063. TRẦN THỊ TRÂM
    Giáo trình văn học Việt Nam: Dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền/ Trần Thị Trâm (ch.b.), Trần Thị Hồng Hoa.- H.: Giáo dục, 2017.- 203tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
    Thư mục: tr. 199-201
    ISBN: 9786040095640
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về văn học, nội dung, khai thác và vận dụng ưu thế của văn học Việt Nam trong sáng tạo tác phẩm báo chí
(Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Hồng Hoa; ]
DDC: 895.9220711 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99575. Lịch sử lý luận phê bình văn học Việt Nam/ Trịnh Bá Đĩnh (ch.b.), Đinh Thị Minh Hằng, Cao Kim Lan....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 259tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 236-249
    ISBN: 9786046217008
    Tóm tắt: Trình bày những quan niệm văn học và phê bình thi học thời trung đại. Thời kì đầu của lí luận, phê bình hiện đại. Lí luận, phê bình Marxist ở miền Bắc và miền Nam trước 1975. Từ tư phản đến hội nhập, tiếp cận văn học từ thi pháp học và từ ngữ học. Lí luận, phê bình trong thời đại truyền thông
(Lịch sử; Phê bình văn học; Lí luận văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thiện Khanh; Lê Thị Dương; Trịnh Bá Đĩnh--ch.b.; Đinh Thị Minh Hằng; Cao Kim Lan; ]
DDC: 895.92209 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440602. PHẠM VĂN HƯNG
    Tự sự của trinh tiết: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỉ X-XIX: Chuyên khảo/ Phạm Văn Hưng.- Hà Nội, 2016.- 391tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr.221-242. - Phụ lục: tr.243-384
    Tên sách tiếng Anh: Narratives of Chastity: A Study of the Virtuous Women in Medieval Vietnamese Literature
    ISBN: 9786046262992
    Tóm tắt: Nghiên cứu nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại qua các văn bản tự sự bao gồm: truyện kí, tiểu thuyết, truyện thơ Nôm, sử truyện... trong các giai đoạn thế kỷ X-XV, thế kỷ XVI-XVIII và thế kỷ XIX
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] {Nhân vật liệt nữ; Văn học Việt Nam; } |Nhân vật liệt nữ; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209001 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451564. NGUYỄN VĂN LONG
    Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945/ Nguyễn Văn Long chủ biên, Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng,....- H.: Đại học sư phạm Hà Nội, 2016.- 543 tr; 24 cm.
    ISBN: 9786045433447
    Tóm tắt: Trình bày về đời sống văn học trong sự vận động của lịch sử văn học và các thể loại, đồng thời tập trung vào một số tác giả tiêu biểu
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Văn học hiện đại; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quang Hưng; Chu Văn Sơn; Mai Thị Nhung; Trần Hạnh Mai; Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Long--chủ biên; ]
DDC: 895.9220900934 /Price: 135000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20087. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức= Vietnam's literary study - possibilities and chellenges/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Lương Xá; Cao Việt Dũng; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20857. PHAN TUẤN ANH
    Văn học Việt Nam đổi mới - Từ những điểm nhìn tham chiếu/ Phan Tuấn Anh.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 283tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786046853817
    Tóm tắt: Bao gồm các bài viết nghiên cứu bao quát những hiện tượng và vấn đề của văn học Việt Nam hiện nay: tiểu thuyết viết về chiến tranh sau "Đổi mới", văn học trong thời đại thông tin, hệ hình văn học hậu hiện đại ở Việt Nam, văn của Nguyễn Huy Thiệp, văn học với độc giả trẻ hiện nay...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75567. Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945/ Nguyễn Văn Long (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng....- In lần thứ 2.- H.: Đại học Sư phạm, 2017.- 543tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045433447
    Tóm tắt: Khái quát về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975. Giới thiệu về một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của giai đoạn này như: Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tế Hanh, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu...
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Bình; Nguyễn Văn Long--ch.b.; Lê Quang Hưng; Trần Hạnh Mai; Mai Thị Nhung; ]
DDC: 895.922090034 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90652. LÊ NHẬT KÝ
    Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại/ Lê Nhật Ký.- H.: Giáo dục, 2016.- 251tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040091239
    Tóm tắt: Giới thiệu tình hình nghiên cứu và quan điểm tiếp cận truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu về cách hiểu, diễn trình, cảm hứng hiện thực, thông điệp giáo dục, nhân vật, cốt truyện và nghệ thuật kể chuyện, chất thơ, phong cách tiêu biểu và những đóng góp của truyện đồng thoại Việt Nam hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Truyện đồng thoại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92230109 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450800. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa= Vietnamese and Japanene literature in the globalization context: Kỷ yếu hội thảo quốc tế/ Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương (tuyển chọn), Bùi Thanh Truyền....- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- XIII, 801tr: bảng; 24 cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học và Ngôn ngữ
    ISBN: 9786047338283
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu, tham luận về những vấn đề của văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh khu vực Đông Á tiền hiện đại; trong bối cảnh toàn cầu hoá thời hiện đại cũng như những lý thuyết nghiên cứu và văn học dịch
(Hội thảo quốc tế; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; Nhật Bản; ] [Vai trò: Cao Hồng; Bùi Thanh Truyền; Trần Thị Phương Phương--tuyển chọn; Đào Ngọc Chương; Đoàn Lê Giang--tuyển chọn; Đào Lê Na; ]
DDC: 895.92209 /Price: 300000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657203. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Một chặng đường lý luận về tiểu thuyết trong văn học Việt Nam: Chuyên luận/ Nguyễn Thị Kiều Anh.- H.: Công an nhân dân, 2007.- 251tr.; 20cm..
(Lý luận về tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; )
DDC: 895.9223009 /Price: 30500 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học522885. PHONG LÊ
    Về văn học Việt Nam hiện đại - Nghĩ tiếp/ Phong Lê.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2005.- 393tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những bài nghiên cứu văn học về một sơ tác phẩm văn học của Chủ tịch Hồ Chí minh, về văn học và đời sống báo chí, về các tác giả Nam Cao, Tô Hoài, Vũ Trọng Phụng, về lí luận văn học Việt Nam ,...
(Giáo dục; Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209004 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487757. Hiện tượng Sơn Tùng trong văn học Việt Nam hiện đại/ Biên soạn: Hằng Thi, Thiên Sơn(ch.b), Kiều Việt Quang.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 628tr.; 21cm.
(Sơn Tùng; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Hằng Thi; Kiều Việt Quang; Thiên Sơn; ]
DDC: 895.9228403 /Price: 125000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học127517. KIỀU THU HOẠCH
    Giai thoại văn học Việt Nam. Q.1/ Kiều Thu Hoạch ch.b., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 470tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049022913
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm, những giai thoại... về các nhân vật có tên tuổi đến các nhân vật khuyết danh, vô danh, phiếm chỉ... trong dòng văn học Việt Nam theo trình tự lịch sử, trình tự thời gian Lý, Trần, Lê, Nguyễn...
(Tác phẩm; Tác giả; Giai thoại văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92208 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học127999. KIỀU THU HOẠCH
    Giai thoại văn học Việt Nam. Q.2/ Kiều Thu Hoạch ch.b., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 415tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049022920
    Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, các tác phẩm, những giai thoại... về các nhân vật có tên tuổi đến các nhân vật khuyết danh, vô danh, phiếm chỉ... trong dòng văn học Việt Nam theo trình tự lịch sử, trình tự thời gian Lý, Trần, Lê, Nguyễn...
(Tác giả; Tác phẩm; Giai thoại văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92208 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541638. Nguyễn Huy Tưởng - Tài năng lớn của văn học Việt Nam hiện đại/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 355tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học Việt Nam)
    Tóm tắt: Giới thiệu về chân dung nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và tập hợp những bài bình luận, phân tích, bình giảng của những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà văn tiêu biểu... về tài năng nghệ thuật đa dạng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng; (Tác giả; Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Thao Nguyễn--tuyển chọn; ]
DDC: 895.922334 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394381. PHONG LÊ
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại/ Phong Lê.- H.: Khoa học xã hội, 1986.- 187tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách sống và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh trong văn học Việt Nam hiện đại
{nghiên cứu; Việt Nam; Hồ Chí Minh; văn học hiện đại; } |nghiên cứu; Việt Nam; Hồ Chí Minh; văn học hiện đại; |
DDC: 895.922132 /Price: 7đ5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432545. HOÀNG TRUNG THÔNG
    Văn học Việt Nam chống Mỹ cứu nước/ B.s.: Hoàng Trung Thông, Phong Lê, Vũ Tuấn Anh....- H.: Khoa học xã hội, 1979.- 467tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học
    Tóm tắt: Nghiên cứu văn học Việt Nam thời kỳ KC chống Mỹ cứu nước với chủ đề: Chống đế quốc xâm lược, "Không có gì quý hơn độc lập tự do", trên các mặt: văn xuôi, thơ, kịch, văn học thiếu nhi, văn học yêu nước tiến bộ trong lòng các thành thị miền Nam
{thơ; văn xuôi; kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; văn học thiếu nhi; kịch; Nghiên cứu văn học; } |thơ; văn xuôi; kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; văn học thiếu nhi; kịch; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Phong Lê; Vũ Tuấn Anh; Thạch Phương; Vân Thanh; Tất Thắng; ]
DDC: 895.922090034 /Price: 3,40đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học422718. NGUYỄN LỘC
    Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX. T.1/ Nguyễn Lộc.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976.- 422tr; 19cm.
    Tóm tắt: Quá trình phát triển của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18-nửa đầu thế kỷ 19. Giới thiệu khái quát một số tác giả tiêu biểu và tác phẩm của họ trong thời kỳ này như: Chinh Phụ Ngâm (Đặng Trần Côn), Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều), truyện Hoa Tiên (Nguyễn Huy Tự)...
{giáo trình; Văn học cận đại; Việt Nam; lịch sử văn học; } |giáo trình; Văn học cận đại; Việt Nam; lịch sử văn học; |
DDC: 895.92209 /Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.