Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 50.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139934. ĐỖ QUANG HƯNG
    Nhà nước tôn giáo luật pháp: Sách tham khảo/ Đỗ Quang Hưng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 456tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 447-454
    ISBN: 9786045709894
    Tóm tắt: Quan hệ nhà nước và giáo hội; Các vấn đề về đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước; vai trò của tôn giáo với hiệu quả thi hành pháp luật; nền tảng pháp luật tôn giáo ở nước ta; công tác tôn giáo; vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo trong hiến pháp
(Tôn giáo; Nhà nước; Pháp luật; )
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học478147. Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ: Sách tham khảo/ Alan B. Morrison chủ biên; Người dịch: Bích Hằng...[và những người khác]; Người hiệu đính: Lê Thị Thu.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007.- 987tr.; 24cm.
(Luật pháp; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Lê Thị Thu; Bích Hằng; Morrison , Alan B.; ]
DDC: 349.73 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học315425. NGUYỄN VŨ HOÀNG
    Những khía cạnh kinh tế và luật pháp về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển trong thương mại quốc tế: Sách tham khảo/ Nguyễn Vũ Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 312tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 303-308
    Tóm tắt: Khái quát chung về bảo hiểm trong thương mại quốc tế. Lý luận pháp lý và kinh tế về rủi ro, tổn thất trong vận chuyển hàng hoá, hợp đồng bảo hiểm, vấn đề bồi thường, khiếu nại... của bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển trong thương mại
{Pháp lí; Hàng hoá; Bảo hiểm; Thương mại quốc tế; Vận tải hàng hoá; } |Pháp lí; Hàng hoá; Bảo hiểm; Thương mại quốc tế; Vận tải hàng hoá; |
DDC: 343 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541380. ĐẶNG ĐÌNH QUÝ
    Tranh chấp biển Đông: Luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế/ Geoffrey Till, Rodolfo C. Severino, Bronson Percival... ; Đặng Đình Quý (ch.b.).- H.: Thế giới ; Học viện Ngoại giao, 2012.- 439tr.: minh hoạ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 431-439
    ISBN: 9786047705641
    Tóm tắt: Đánh giá tầm quan trọng của biển Đông đối với thế giới và khu vực. Phân tích lợi ích của các nước trong và ngoài khu vực. Một số nghiên cứu xoay quanh những diễn biến gần đây ở biển Đông. Khía cạnh pháp lý quốc tế của tranh chấp và các biện pháp giải quyết xung đột tranh chấp, thúc đẩy hợp tác ở biển Đông.
(Hợp tác quốc tế; Pháp luật; Địa chính trị; Tranh chấp chủ quyền; ) [Biển Đông; ] {Tranh chấp Biển Đông; } |Tranh chấp Biển Đông; | [Vai trò: Đặng Đình Quý--ch.b.; Castro, Renato Cruz De; Percival, Bronson; Severino, Rodolfo C.; Till, Geoffrey; Shaeffer, Daniel; ]
DDC: 341.5 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học191913. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Luật pháp quốc tế về sử dụng khoảng không vũ trụ vào các mục đích hoà bình/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 141tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 137-141
    Tóm tắt: Tìm hiểu về luật pháp quốc tế về sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình và các điều ước quốc tế đa phương, các bộ nguyên tắc pháp lí do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua liên quan tới vũ trụ. Những phát triển của luật vũ trụ quốc tế trong thế kỉ 21
(Luật quốc tế; Sử dụng; Không gian vũ trụ; Luật vũ trụ; )
DDC: 341.4 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học461697. PHƯƠNG TÙNG
    Luật pháp về chứng khoán và công ty chứng khoán/ Phương Tùng, Nguyễn Hiểu.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997.- 420tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Luật liên quan đến thị trường chứng khoán; hệ thống giao dịch chứng khoán, thành viên tham gia thị trường chứng khoán, tổ chức và quản lý công ty chứng khoán ...
{Chứng khoán; Luật pháp; Công ty chứng khoán; } |Chứng khoán; Luật pháp; Công ty chứng khoán; | [Vai trò: Nguyễn Hiểu; ]
DDC: 346 /Price: 34.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84453. BASTIAT, CLAUDE FRÉDÉRIC
    Luật pháp/ Claude Frédéric Bastiat ; Phạm Nguyên Trường dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 175tr.; 20cm.- (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)
    Dịch theo bản tiếng Anh: The law
    ISBN: 9786049432682
    Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về luật pháp: tư tưởng, chế độ và hệ thống pháp luật; quyền và công lý; luật pháp và từ thiện; luật pháp và giáo dục...
(Chủ nghĩa xã hội; Luật pháp; ) [Vai trò: Phạm Nguyên Trường--dịch; ]
DDC: 340 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492362. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế/ Tuyển chọn và hệ thống: Vũ Đình Quyền.- Hà Nội: Hồng Đức, 2015.- 404tr.: minh hoạ màu; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam...
(Chủ quyền; Luật pháp; Quan hệ quốc tế; ) [Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Trung Quốc; Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Quyền; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 365000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545098. ĐỖ QUANG HƯNG
    Nhà nước - tôn giáo - luật pháp: Sách tham khảo/ Đỗ Quang Hưng.- H.: Chính trị quốc gia, 2014.- 456tr; 24cm.
    Thư mục: tr. 447-454
    Tóm tắt: Quan hệ nhà nước và giáo hội; Các vấn đề về đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước; vai trò của tôn giáo với hiệu quả thi hành pháp luật; nền tảng pháp luật tôn giáo ở nước ta; công tác tôn giáo; vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo trong hiến pháp
(Chính sách tôn giáo; Hiến pháp; Nhà nước; Pháp luật; Quan hệ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học533035. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Luật pháp Quốc tế về năng lượng hạt nhân: sách tham khảo/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 247tr; 21cm.
    Thư mục: tr.237-247
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về năng lượng hạt nhân, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp Quốc tế về năng lượng hạt nhân,... và một số vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân trong thế kỷ XXI
(Năng lượng hạt nhân; Pháp luật; Luật Quốc tế; Sách tham khảo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 341 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học515485. PHẠM MINH
    Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ/ Phạm Minh b.s.- H.: Lao động, 2003.- 302tr; 19cm.
{Mỹ; Lịch sử; Pháp luật; } |Mỹ; Lịch sử; Pháp luật; | [Vai trò: Phạm Minh--Tác giả; ]
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474150. LÊ VĂN THÁI
    Từ điển thuật ngữ luật pháp và hợp đồng kinh tế Việt - Anh/ Lê Văn Thái.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- bảng; 21cm.- (Tủ sách Kinh tế & phát triển)
    Thư mục: tr. 272-273
    Tóm tắt: Gồm các thuật ngữ luật pháp và các thuật ngữ cần thiết cho việc soạn thảo một số văn kiện pháp lý hoặc một hợp đồng kinh tế, ngoài ra còn có các từ viết tắt dùng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, ngân hàng và tiền tệ
(Tiếng Anh; Tiếng Việt; Hợp đồng kinh tế; Từ điển thuật ngữ; )
DDC: 346.02003 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học560335. Luật pháp trong kế toán và thống kê: Hệ thống hóa văn bản.- H.: Thống kê, 1996.- 431tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Pháp lệnh kế toán và thống kê , điều lệ tổ chức kế toán nhà nước, điều lệ kế toán trong XNQD, quyết định số 114/TC-QD-CĐKT ngày 1-11-1995 ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp , thông tư số 81TC-CĐKT ngày 10-11-1995 hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
{Pháp luật; kế toán; thống kê; } |Pháp luật; kế toán; thống kê; |
/Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học604755. Luật pháp trong kế toán và thống kê.- H.: Thống kê, 1995.- 431tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Nghiệp vụ kế toán và thống kê là các hoạt động có những nguyên tắc pháp lý rất chặt chẽ. Bộ tài chính đã xây dựng và cho áp dụng thử nghiệm hệ thống tài khoản kế toán mới từ ngày 1/1/1995
(Kế toán; Việt Nam; Thống kê; Pháp luật; )
/Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107274. ĐỖ QUANG HƯNG
    Nhà nước tôn giáo luật pháp: Sách tham khảo/ Đỗ Quang Hưng.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 456tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 447-454
    ISBN: 9786045709894
    Tóm tắt: Quan hệ nhà nước và giáo hội; Các vấn đề về đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; mối quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước; vai trò của tôn giáo với hiệu quả thi hành pháp luật; nền tảng pháp luật tôn giáo ở nước ta; công tác tôn giáo; vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo trong hiến pháp
(Pháp luật; Nhà nước; Tôn giáo; ) [Việt Nam; ]
DDC: 200.9597 /Price: 94000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704925. SEIDMAN, ANN
    Soạn thảo luật pháp vì tiến bộ xã hội dân chủ: Sổ tay cho nhà soạn thảo: Sách tham khảo/ Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere ; Dịch: Nguyễn Duy Hưng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 469tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về phương pháp và kỹ thuật lập pháp, xác định vai trò và trách nhiệm của nhà soạn thảo luật, những yếu tố cần quan tâm trong trình tự lập pháp, quy trình xây dựng luật một cách khoa học.. Đặc biệt trình bày những kỹ năng soạn thảo văn bản cụ thể giúp các nhà làm luật có thể xây dựng được một đạo luật có hiệu quả
(Lập pháp; Phương pháp; Soạn thảo văn bản; ) [Vai trò: Lưu Tiến Dũng; Seidman, Robert B.; Nguyễn Duy Hưng; Nguyễn Khánh Ngọc; Abeyesekere, Nalin; ]
DDC: 328 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [KHOCLA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học304173. VIỆT NAM (CHXHCN). QUỐC HỘI
    Các luật pháp lệnh của Quốc hội uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X ban hành các năm 2000-2002.- H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- 909tr; 24cm.
    Tóm tắt: Bao gồm các luật, các pháp lệnh của Quốc hội khoá X ban hành từ các năm 2000 đến 2002: Luật đầu tư, luật khoa học và công nghệ, pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, pháp lệnh giá..
{Việt Nam; Quốc hội; Pháp lệnh; Pháp luật; } |Việt Nam; Quốc hội; Pháp lệnh; Pháp luật; |
/Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685047. Các Quy Định Pháp Luật Về Phòng,Chống Ma Túy: Luật Pháp.- H.: Chính Trị Quốc gi, 2002.- 157tr; 21cm.
Hà Nội; (; Luật Pháp Việt Nam; ) {Việt Nam; Việt Nam; } |Việt Nam; Việt Nam; |
DDC: 340 /Price: 17.000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440131. Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới pháp luật Việt Nam: Với lời dẫn của GS. Antoine Leca. Sách chuyên khảo/ Chủ biên: Arnaud de Raulin,...[và những người khác].- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 335tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu những thảo luận của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về ảnh hưởng và mối quan hệ của pháp luật Việt Nam, pháp luật Pháp xét ở mọi khía cạnh lịch sử, xã hội
(Pháp luật; ) [Pháp; Việt Nam; ] [Vai trò: Pastorel, Jean Paul; Raulin, Arnaud de; Nguyễn Hoàng Anh; Trịnh Quốc Toản; ]
DDC: 349.597 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học603682. Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới pháp luật Việt Nam: Với lời đề dẫn của GS. Antoine Leca/ Ch.b.: Arnaud de Raulin, Jean-Paul Pastorel, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Hoàng Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 335tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề về sự ảnh hưởng của Pháp luật Pháp đến pháp luật Việt Nam như hôn nhân và gia đình ở Việt Nam; Vai trò của chính quyền bảo hộ Pháp trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông thời kỳ 1884-1956...
(Pháp; Pháp luật; Việt Nam; Sách chuyên khảo; ) [Vai trò: Nguyễn Hoàng Anh; Paul Pastorel, Jean; Raulin, Arnaud de; Trịnh Quốc Toản; ]
DDC: 341.4409597 /Price: 140000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.