Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 117.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979799. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.1/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 318tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395707
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Bùi Văn Nguyên. Giới thiệu những bài nghiên cứu, phân tích của tác giả về giá trị văn hoá, nghệ thuật, lịch sử của các tác phẩm văn học dân gian ở nước ta như những câu truyện cổ sâu sắc tình thương bao la, vấn đề cảm quan thuận chiều nguyên lý tình thương truyền thống với tâm niệm từ bi - bác ái của đạo Phật; truyện cổ và cảm thức xây đời, cảm thức thẩm mỹ của người xưa
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979800. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.2/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 587tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395714
    Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn hoá tinh thần cốt lõi, tiến trình lịch sử và hiệu ứng thực tại thể hiện trong các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết của Việt Nam như: Thần Trụ trời, nữ thần Mặt trời và Mặt trăng, thần Sấm Sét, cường Bạo đại vương, thần Gió, thần Mưa...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học979801. BÙI VĂN NGUYÊN
    Tuyển tập những công trình nghiên cứu về văn học dân gian: Nghiên cứu văn học dân gian. Q.3/ Bùi Văn Nguyên.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 370tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395721
    Tóm tắt: Nghiên cứu về cội nguồn các họ của Việt Nam qua những câu chuyện dân gian và sử kí như: Họ Phục Hy khai sáng, họ Thần Nông kế tục, Sở Minh Công chuyển xoay thời thế - Kinh Dương vương mở họ Hồng Bàng, Hùng Quốc Vương - con trưởng cả trăm họ, vua đầu các vua Hùng... Giới thiệu một số nét về nhà nghiên cứu văn học dân gian Bùi Văn Nguyên
(Họ; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1103545. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật. T.2/ Nguyễn Hữu Đang, Trần Ngọc Kha, Chử Hà... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 727tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ISBN: 9786045500330
    Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay như những vấn đề về kiến trúc Thăng Long, sự chuyển biến của kiến trúc cổ truyền trong thời kỳ cận đại và hiện đại; những vấn đề về mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa… của vùng đất ngàn năm lịch sử
(Nghệ thuật; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Chử Hà; Huyền Trang; Bùi Ngọc; Nguyễn Hữu Đang; Trần Ngọc Kha; Trần Nho Thìn; ]
DDC: 700.959731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học910078. Nghiên cứu văn học Việt Nam - Những khả năng và thách thức= Vietnam's literary study - possibilities and challenges/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Bao gồm các bài nghiên cứu về chuyên đề nghiên cứu văn học như: Nghiên cứu văn học Việt Nam đổi thay như thế nào? Phê bình văn học Việt Nam nhìn từ phương pháp; lý thuyết du hành và Orientalism ở Đông Á; vài khác biệt trong cách nhìn lý thuyết văn học theo "kiểu Mỹ" và "kiểu Pháp"...
(Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Việt Dũng; Hoàng Lương Xá; Nguyễn Thị Thanh Xuân; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học983762. Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học: Tập bài giảng và tài liệu tham khảo/ Stephen Owen, David Damrosch, Karen Thornber... ; Dịch: Trần Thị Phương Phương... ; Nguyễn Quốc Vinh h.đ..- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 619tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học. - Tên sách tiếng Anh: Literary theories and their application : Lectures and readings
    ISBN: 9786049446535
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và gợi ý cách tiếp cận các lý thuyết cũng như cách ứng xử khi du nhập hệ thống lý thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Barthes, Roland; Damrosch, David; Derrida, Jacques; Nguyễn Quốc Vinh; Owen, Stephen; Phạm Quốc Lộc; Thornber, Karen; Trần Thị Phương Phương; ]
DDC: 809 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1525574. Nghiên cứu Văn học Việt Nam - Những khả năng vả thách thức/ Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thuý, Hoàng Lương Xá, Cao Việt Dũng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 527tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049686313
    Tóm tắt: Gồm các tiểu luận về nghiên cứu văn học Việt Nam: nhìn nhận lại tiến trình các lý thuyết nước ngoài chủ yếu là phương Tây du nhập vào Việt Nam, hai luồng lí thuyết Pháp, Mỹ, lí thuyết du hành Orientalism ở Đông Á, ngoài ra còn các nghiên cứu nhằm vào đối tượng là văn chương Việt Nam từ thời kỳ cổ trung đại đến hiện đại
(Nghiên cứu Văn học; Tiểu luận; Việt Nam; ) [Vai trò: Cao Việt Dũng; Hoàng Lương Xá; Trần Đình Sử; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 895.92209 /Price: 269000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959368. NGUYỄN VĂN TÙNG
    Nghiên cứu văn học - Từ lí luận đến thực tiễn/ Nguyễn Văn Tùng.- H.: Giáo dục, 2017.- 251tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786040097477
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề quan trọng trong nghiên cứu lí luận và nghiên cứu thực tiễn các thể loại văn học Việt Nam gồm: Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, kịch
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1744809. LÃ, NHÂM THÌN
    Hợp tuyển công trình nghiên cứu văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam/ Lã Nhâm Thìn, Vũ Anh Tuấn đồng chủ biên, biên soạn; Trần Thị Hoa Lê...[và những người khác] biên soạn.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 759 tr.: bảng; 24 cm.
    Đầu trang ngoài bìa sách ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khoa Ngữ văn. Bộ môn Văn học dân gian và trung đại Việt Nam
    Tài liệu tham khảo cuối mỗi phần
    ISBN: 9786046264514
    Tóm tắt: Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết là mối quan hệ nền tảng trong quá trình phát triển của văn học dân tộc. Đây cũng là mối quan hệ nền tảng làm nên sự phát triển mạnh mẽ của Bộ môn Văn học dân gian và trung đại Việt Nam. Đó cũng là duyên may lớn và cũng là trọng trách lớn của Bộ môn trên hành trình 65 năm nghiên cứu và giảng dạy. Việc biên soạn sách cũng là một cách viết lịch sử Bộ môn, vừa khoa học. vừa nghĩa tình, vừa thiết thực
(Văn học Việt Nam; Văn học dân gian; ) |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tiểu luận; Văn học trung đại; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn, Thanh Tùng; Nguyễn, Thị Nương; Nguyễn, Việt Hùng; Trần, Thị Hoa Lê; Vũ, Anh Tuấn; ]
DDC: 895.92209 /Price: 290000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432141. Lý thuyết và ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu văn học= Literary theories and their application : Lectures and readings : Tập bài giảng và tài liệu tham khảo/ Stephen Owen, David Damrosch, Karen Thornber... ; Dịch: Trần Thị Phương Phương... ; Nguyễn Quốc Vinh h.đ.; Trần Hải Yến tổ chức bản thảo và biên tập.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 619 tr; 24 cm.
    ĐTTS ghi:Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.Viện văn học
    Thư mục cuối mỗi bài
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh
    ISBN: 9786049446535
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và gợi ý cách tiếp cận các lý thuyết cũng như cách ứng xử khi du nhập hệ thống lý thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam
(Bài giảng; Nghiên cứu văn học; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Nguyễn Quốc Vinh; Phạm Quốc Lộc; Trần Hải Yến; Trần Thị Phương Phương; Barthes, Roland; Damrosch, David; Derrida, Jacques; Owen, Stephen; Thornber, Karen; ]
DDC: 809 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học895929. NGUYỄN PHÚC AN
    Nghiên cứu văn học sử với Hoa Bằng qua tạp chí Tri Tân/ Nguyễn Phúc An.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 399tr.; 23cm.
    Phụ lục: tr. 300-392. - Thư mục: tr. 393-399
    ISBN: 9786046866046
    Tóm tắt: Giới thiệu tác giả Hoa Bằng Hoàng Thục Trâm và những bài viết về văn học sử của Hoa Bằng trên tạp chí Tri Tân, khảo chú tác phẩm Thử viết Việt Nam văn học sử
(Lịch sử; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ] {Hoàng Thúc Trâm, Nhà nghiên cứu văn học, sử học, 1902-1977, Việt Nam; } |Hoàng Thúc Trâm, Nhà nghiên cứu văn học, sử học, 1902-1977, Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018542. PHAN CỰ ĐỆ
    Ngô Tất Tố: Nghiên cứu văn học/ Phan Cự Đệ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 407tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Phụ lục: tr. 289-403
    ISBN: 9786045337035
    Tóm tắt: Giới thiệu những bước đường phát triển tư tưởng và nghệ thuật của Ngô Tất Tố, chủ yếu giới thiệu, đánh giá các tác phẩm chính theo thời gian xuất hiện như Tắt đèn, Lều chõng...
Ngô Tất Tố; (Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1259079. NGUYỄN VĂN DÂN
    Phương pháp luận nghiên cứu văn học/ Nguyễn Văn Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2004.- 328tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày phương pháp luận nghiên cứu văn học, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu văn học, yêu cầu về tổng hợp và liên ngành...
(Nghiên cứu văn học; Phương pháp luận; )
DDC: 807 /Price: 32500đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040185. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Tuyển nghiên cứu văn học/ Trần Đình Sử.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 655tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Trình bày hai chuyên luận của Giáo sư Trần Đình Sử nghiên cứu về thi pháp Truyện Kiều và thi pháp thơ Tố Hữu, từ quan niệm nghệ thuật, không gian nghệ thuật đến thời gian nghệ thuật cũng như về chất thơ và phương thức thể hiện
(Nghiên cứu văn học; Thi pháp; Thơ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1103546. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật. T.1/ Đinh Gia Khánh, Phan Tất Liêm, Hoa Bằng... ; Trần Nho Thìn tuyển chọn, giới thiệu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2010.- 763tr.; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    ISBN: 9786045500330
    Tóm tắt: Tập hợp, tuyển chọn những bài viết tiêu biểu tái hiện lại bức tranh văn học nghệ thuật trong suốt gần 1000 năm lịch sử của Thăng Long xưa, của Hà Nội nay trên nhiều phương diện văn học dân gian, văn học viết và nghệ thuật sân khấu của của vùng đất ngàn năm lịch sử
(Nghiên cứu văn học; Sân khấu; Văn học dân gian; Văn học viết; ) [Hà Nội; ] [Vai trò: Hoa Bằng; Toan Ánh; Phan Tất Liêm; Trần Nho Thìn; Vũ Tuấn Sáu; Đinh Gia Khánh; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1295863. ĐẶNG THAI MAI
    Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nghiên cứu Văn học Việt Nam và Văn học thế giới (1945-1984)/ Đặng Thai Mai.- H.: Khoa học xã hội, 2003.- 701tr., 1 ảnh chân dung; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
    Tóm tắt: Gồm các bài lý luận, nghiên cứu về văn học Việt Nam: văn học thời đại Lý- Trần, văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, phân tích một số tác phẩm văn học của các tác giả tiêu biểu như Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Phan Bội Châu, Tử ấy..., ngoài ra còn một số bài nghiên cứu về văn học thế giới với những tác giả nổi tiếng: Lỗ Tấn, Sêchxpia,...
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1444788. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ
    Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian/ Nguyễn Thị Bích Hà.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 403tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 393-397
    ISBN: 9786045003923
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm văn hóa và văn hóa dân gian; mối tương tác giữa văn hóa Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Giải mã văn hóa đã hòa nhập cùng tín ngưỡng, hiển hiện ở phong tục, náu mình trong thần tích, kí thác ở tâm linh, ẩn tàng trong văn hoá dân gian, trong nghệ thuật truyền thống, như: biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông, văn hóa Tết, con số trong tục ngữ người Việt,... lí giải những vấn đề văn hoá, xã hội, văn học nghệ thuật, tìm hiểu các quan niệm về vũ trụ và nhân sinh mỗi thời đại.
(Nghiên cứu văn học; Văn hóa dân gian; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996732. ANH CHI
    Theo dòng chảy thơ Việt Nam hiện đại: Tiểu luận - Nghiên cứu văn học/ Anh Chi.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 307tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: Lê Văn Sen
    Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận và một số bài nghiên cứu về dòng thơ hiện đại Việt Nam, về chân dung và tư tưởng của các nhà thơ Việt như: Trần Huyền Trân, Hồ DZếnh, Trần Mai Linh, Hoàng Cầm, Bằng Việt...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1334333. ĐẶNG ANH ĐÀO
    Tài năng và người thưởng thức: Tập bài phê bình và nghiên cứu văn học/ Đặng Anh Đào.- H.: Nxb. Hội Nhà Văn, 1994.- 235tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số tác phẩm văn học, văn học với người đọc. Nghiên cứu về tiểu thuyết Chí Phèo, Những thiên đường mù, Tướng về hưu, Nguyễn Thị Lộ và một số truyện ngắn, văn học nước ngoài
{Việt Nam; nghiên cứu văn học; văn học; } |Việt Nam; nghiên cứu văn học; văn học; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1384454. VŨ ĐỨC PHÚC
    Bàn về phương pháp nghiên cứu văn học/ Vũ Đức Phúc.- H.: Khoa học xã hội, 1973.- 174tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban khoa học xã hội VN. Viện văn học
    Tóm tắt: Một số quan điểm Mác-Lênin trong công tác nghiên cứu văn học. Phương pháp nghiên cứu lịch sử văn học và những vấn đề thuộc lịch sử văn học. Về vấn đề phê bình văn học trong giai đoạn mới
{Văn học; nghiên cứu văn học; phương pháp; } |Văn học; nghiên cứu văn học; phương pháp; |
/Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.