Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1740.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927660. NGUYỄN DIỆU LINH
    Cảm nhận thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 519tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841873
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, Tế Hanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Long; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925742. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Dân tộc Khmer; Nghiên cứu văn học; Truyện dân gian; Văn học dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949815. HỮU CHỈNH
    Cảm nhận bạn bè: Tuyển tập lý luận và phê bình/ Hữu Chỉnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 191tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721397
    Tóm tắt: Giới thiệu 17 bài phân tích, phê bình của tác giả về các tác phẩm văn xuôi, thơ của một số nhà văn, nhà thơ như: Hành trình của mụ Xoại (qua đọc tác phẩm của Kim Nhất), góp thêm vào bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên quê hương Đăk Lăk (đọc hồi ức mùa xuân của Nguyễn Hữu Trí), nhọc nhằn câu chữ với Tây Nguyên (đọc Mùa bỏ mả - tập truyện ngắn của Đỗ Trọng Phụng)...
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018559. NHƯ PHONG
    Bình luận văn học. Tuyển tập Như Phong: Tiểu luận phê bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 595tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337615
(Bình luận văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040766. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040777. HÀ MINH ĐỨC
    Hiện thực cách mạng và sáng tạo thi ca: Lý luận phê bình/ Hà Minh Đức.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 331tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326770
    Tóm tắt: Gồm nhiều bài lý luận phê bình của tác giả Hà Minh Đức về những nét đặc sắc trong thơ Bác, thơ Lê Đức Thọ, thơ Xuân Thuỷ...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921563. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Dòng chảy thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 170tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838699
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1435167. ĐOÀN HỮU NAM
    Với lửa Hoàng Liên: Tiểu luận, phê bình/ Đoàn Hữu Nam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 426 tr.; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726361
    Tóm tắt: Với bạn bè văn chương; Những tấm lòng bạn bè
(Nghiên cứu văn học; Phê bình; Tiểu luận; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950755. HOÀNG TUẤN CƯ
    Gửi bản Mường xa xăm để ngẫm, để ngộ: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Hoàng Tuấn Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiếu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726255
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu văn học, phê bình về văn hoá, văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; về một số tác phẩm, tác giả là nhà văn, nhà thơ người dân tộc thiểu số như: Dương Thuấn, Tiến Lâm, Tài Đoàn, Triều Ân, Mã Thế Vinh, Ngô Bá Hoà...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951187. LÊ THỊ BÍCH HỒNG
    Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình/ Lê Thị Bích Hồng.- H.: Văn học, 2018.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693694
    Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
(Dân tộc thiểu số; Nhà thơ; Nhà văn; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927629. LÊ THỊ BÍCH HỒNG
    Khi nghe gió thổi qua Phja Bjoóc: Tiểu luận phê bình văn học/ Lê Thị Bích Hồng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 711tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838804
    Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận phê bình văn học: Nghiên cứu văn học viết các dân tộc thiểu số Việt Nam; thơ dân tộc thiểu số nhìn từ ký hiệu học văn hoá; văn học thiểu số trong nhà trường; nỗ lực đưa Then, đàn tính đến thế giới... Giới thiệu một số nhà văn và tác phẩm: Hà Thị Cẩm Anh, Vương Anh, Vi Thị Kim Bình...
(Dân tộc thiểu số; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926267. TRÚC LINH LAN
    Lời tự tình của những trái tim thao thức: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Trúc Linh Lan.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 139tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838873
    Tóm tắt: Gồm những bài viết của tác giả bình và luận chủ yếu về thơ trữ tình, liên hệ văn chương với cuộc đời, đời mình và đời người khác
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925741. THU BÌNH
    Một khúc ru Tày: Tiểu luận, phê bình văn học/ Thu Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 463tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838934
    Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, nghiên cứu, phê bình của tác giả phân tích về nội dung, bút pháp, ngôn từ trong hồn cốt văn chương của một số tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921562. TUẤN GIANG
    Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn: Nghiên cứu, phê bình/ Tuấn Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 331tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 327-328
    ISBN: 9786049838620
    Tóm tắt: Nghiên cứu tiểu sử tác giả, tác phẩm và nội dung đề tài thơ Nông Quốc Chấn. Phân tích nội dung tập thơ Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển. Tìm hiểu về đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn
Nông Quốc Chấn; (Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thi pháp; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1519972. PHAN HỒNG GIANG
    Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật: phê bình tiểu luận/ Phan Hồng Giang.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 739tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337011
{Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; } |Phê bình tiểu luận; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.922009 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520013. MAI NGỌC LIÊN
    Tạp luận. Phê bình và tranh luận văn học/ Mai Quốc Liên.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 811tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337516
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm con người và chủ nghĩa nhân đạo của triết học Marx ; 12 kiến nghị về công việc của Hội nhà văn thành phố...
{Phê bình; Tạp luận; Văn học Việt nam; } |Phê bình; Tạp luận; Văn học Việt nam; |
DDC: 895.9228 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925849. LÂM TIẾN
    Văn học và miền núi: Phê bình - Tiểu luận/ Lâm Tiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049842160
    Tóm tắt: Gồm các bài phê bình, tiểu luận về phong cách viết, sáng tác, bút pháp nghệ thuật trong truyện, ký, thơ, tiểu thuyết... của một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu miền núi như: Thái Nguyên, Mạc Phi, Hlinh Niê, Kim Nhất, Triệu Lam Châu, Mã A Lềnh...
(Miền núi; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925894. LÂM TIẾN
    Về một mảng văn học dân tộc: Phê bình - Tiểu luận/ Lâm Tiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 201tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049773488
    Tóm tắt: Gồm các bài phê bình, tiểu luận của tác giả Lâm Tiến về phong cách viết, nghệ thuật sáng tác, bút pháp nghệ thuật trong thơ, văn xuôi của một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu dân tộc thiểu số như: Ngần Văn Hoan, Bế Vân Phùng, Nông Quỳnh Văn, Hoàng Đức Hậu, Bàn Tài Đoàn, nông Viết Toại...
(Dân tộc thiếu số; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017799. LÊ ĐÌNH SƠN
    Đường thi từ góc nhìn vòng đời tác phẩm: Lý luận phê bình văn học/ Lê Đình Sơn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 154tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046237129
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thơ Đường luật. Phân tích thơ Đường luật từ góc nhìn vòng đời tác phẩm và các thi phẩm Đường luật Hồ Chí Minh nối xưa và nay. Thẩm bình một số bài thơ Đường luật đặc sắc
(Lí luận văn học; Phê bình văn học; Thơ Đường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.