Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 64.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học943892. LÊ ĐÌNH CÚC
    Truyện Kiều - Thân phận con người và những tín hiệu của văn học hiện đại/ Lê Đình Cúc.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 286tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 285-286
    ISBN: 9786049615320
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích những đặc trưng nghệ thuật như: Thân phận con người, cái phi lý, cái nghịch lý, cái nghịch dị, ma quái, truyện lồng trong truyện, độc thoại nội tâm... qua đó ta thấy những tín hiệu phát ra từ chính tác phẩm của Nguyễn Du ở thế kỷ XIX đã làm thay đổi diện mạo văn học hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Truyện Kiều; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1181650. Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam: Văn học hiện đại/ Lê Bảo, Đặng Anh Đào, Phan Cự Đệ... ; Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản, có sửa chữa.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 358tr.; 24cm.
(Giảng văn; Nghiên cứu văn học; Phổ thông trung học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Minh Đức; Lê Bảo; Phan Cự Đệ; Trần Đình Sử; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1317587. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam: Văn học hiện đại/ Trần Đình Sử tuyển chọn.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.- 465tr; 20cm.
    Tóm tắt: Tuyển chọn những bài giảng văn hay của những nhà văn quen biết, phân tích, bình giảng, bình luận tác phẩm văn học cho học sinh ưphổ thông trung học
{Giảng văn; Học sinh; Phổ thông trung học; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Giảng văn; Học sinh; Phổ thông trung học; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 807 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1174877. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Bàn thêm về mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- H.: Thế giới, 2007.- 291tr.; 19cm.
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1644826. NGUYỄN, KHẮC PHI
    Lịch sử văn học Trung Quốc: Từ văn học đời Nguyên đến văn học hiện đại/ Nguyễn Khắc Phi (chủ biên), Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo.- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm, 2014.- 283 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786045415658
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và xã hội, khái quát tình hình văn học ở Trung Quốc từ văn học Nguyên, Minh, Thanh đến văn học hiện đại và văn học xã hội chủ nghĩa
(Chinese literature; Văn học Trung Quốc; ) |Lịch sử văn học Trung Quốc; History and criticism; Lịch sử và phê bình; | [Vai trò: Lưu, Đức Trung; Trần, Lê Bảo; ]
DDC: 895.109 /Price: 39000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1603567. TRẦN, ĐÌNH SỬ
    Một nền lí luận văn học hiện đại: Nhìn qua thực tiễn Trung Quốc/ Trần Đình Sử.- Hà Nội: Đại học sư phạm, 2012.- 255 tr.; 21 cm..
|Lý luận văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.1 /Price: 43000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1590727. PHẠM VĂN SĨ
    Về tư tưởng và văn học hiện đại Phương Tây/ Phạm Văn Sĩ.- H: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 378tr; 19cm.
{Nghiên cứu văn học Phương Tây; } |Nghiên cứu văn học Phương Tây; | [Vai trò: Phạm Văn Sĩ; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540386. HỎA DIỆU THÚY
    Văn học hiện đại Thanh Hóa: Tiểu luận phê bình/ Hỏa Diệu Thúy.- H.: Nxb.Hội nhà văn, 2012.- 231tr; 20cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết của các tác giả Thanh Hóa
{Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thanh Hóa; Thơ; Truyện; Văn học Việt Nam; Địa chí; } |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thanh Hóa; Thơ; Truyện; Văn học Việt Nam; Địa chí; |
DDC: 895.92209 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1133129. Phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại/ Nguyễn Văn Long.- H.: Giáo dục, 2009.- 228tr.; 24cm.
(Phân tích văn học; Phổ thông trung học; Thể loại; Trung học cơ sở; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Long; ]
DDC: 807 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1598319. LÃO XÁ
    Tứ thế đồng đường: Danh tác văn học hiện đại Trung Quốc. T.1/ Lão Xá; Ông Văn Tùng dịch và giới thiệu..- Hà Nội:: Văn học,, 2003.- 627tr.: ;; 19cm.
(Tiểu thuyết; Trung Quốc; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.1 /Price: 65000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1598267. LÃO XÁ
    Tứ thế đồng đường: Danh tác văn học hiện đại Trung Quốc. T.2/ Lão Xá; Ông Văn Tùng dịch và giới thiệu..- Hà Nội:: Văn học,, 2003.- 674tr.: ;; 19cm.
(Tiểu thuyết; Trung Quốc; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.1 /Price: 70000vnđ /Nguồn thư mục: [DNBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1228603. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- H.: Khoa học xã hội, 1999.- 385tr; 22cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. Viện văn học
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về văn học hiện đại. Một số bài viết về những sáng tác của các nhà văn tiêu biểu trước và sau 1945 như: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố v.v..
{Kịch; Nhà văn; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; } |Kịch; Nhà văn; Tiểu thuyết; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; |
DDC: 801 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1489866. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.1: Nguyễn Tuân/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 177 tr; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nguyễn Tuân; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
DDC: 807 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1495987. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.2: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 284 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nam Cao; Nguyên Hồng; Vũ Trọng Phụng; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
DDC: 807 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1560770. TRẦN THỊ MAI NHI
    Văn học hiện đại.Văn học Việt nam giao lưu gặp gỡ/ Trần Thị Mai Nhi.- H.: Văn học, 1994.- 294tr; 19cm.
    Tóm tắt: Chuyên luận lý luận văn học
{Việt nam; Văn học; lý luận; nghiên cứu; phê bình; } |Việt nam; Văn học; lý luận; nghiên cứu; phê bình; | [Vai trò: Trần Thị Mai Nhi; ]
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1564117. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Nhà văn, tư tưởng và phong cách: Văn học hiện đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Mạnh.- Tái bản có sửa chữa bổ sung.- H.: Văn học, 1983.- 232tr; 19cm.
{Việt nam; Văn học; nhà văn; phong cách; phương pháp; sáng tác; tư tưởng; } |Việt nam; Văn học; nhà văn; phong cách; phương pháp; sáng tác; tư tưởng; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
/Price: 8200c_ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1568408. ĐẶNG THÁI MAI
    Lược sử văn học hiện đại Trung Quốc/ Đặng Thái Mai.- H.: Sự thật, 1958.- 210tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lược sử văn học Trung Quốc giai đoạn 1919-1927
{Lịch sử; Trung Quốc; lý luận; nghiên cứu; phê bình; văn học; } |Lịch sử; Trung Quốc; lý luận; nghiên cứu; phê bình; văn học; | [Vai trò: Đặng Thái Mai; ]
/Price: 2150b_ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1220340. ĐƯỜNG THAO
    Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc: Giáo trình văn học của các trường Cao đẳng Đại học Trung Quốc. T.1/ Đường Thao (ch.b), Lê Huy Tiêu, Lưu Đức Trung, Nguyễn Đức Sâm biên dịch và hiệu đính.- H.: Giáo dục, 1999.- 512tr; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Hoa
    Tóm tắt: Quá trình phát triển văn học hiện đại Trung Quốc từ 1919 đến 1939. Một số thể loại văn học và các nhà văn tiêu biểu: Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, Mao Thuấn..
{Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Văn học hiện đại; } |Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Lê Huy Tiêu; Lưu Đức Trung; Nguyễn Đức Sâm; ]
/Price: 12.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1351818. Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học hiện đại: Những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội. Sưu tập chuyên đề.- H.: Knxb, 1989.- 82tr; 26cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Uy ban KHXH Việt Nam. Viện Thông tin KHXH
    Tóm tắt: Những bộ mặt của văn học xét từ góc độ của chủ nghĩa nhân đạo: Khái quát về CN nhân đạo cộng sản, chủ nghĩa nhân đạo trong sáng tác của một số nền văn học trên thế giới
{Văn học hiện đại; chủ nghĩa nhân đạo; lí luận văn học; văn học thế giới; } |Văn học hiện đại; chủ nghĩa nhân đạo; lí luận văn học; văn học thế giới; |
/Price: 1000c /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1360040. PHẠM VĂN SĨ
    Về tư tưởng và văn học hiện đại phương Tây: Phá thảo phê bình một số trào lưu tư tưởng và văn học hiện đại chủ nghĩa ở phương Tây/ Phạm Văn Sĩ.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 378tr; 19cm.
    Tóm tắt: Khái quát một số tư tưởng duy tâm và ảnh hưởng của tư tưởng đó trong văn học và các nhà văn tư sản. ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng tư sản và văn học nghệ thuật ở phương Tây như chủ nghĩa hiện sinh , chủ nghĩa hiện sinh vô thần
{Nghiên cứu văn học; tư tưởng duy tâm; văn học hiện đại; văn học phương Tây; } |Nghiên cứu văn học; tư tưởng duy tâm; văn học hiện đại; văn học phương Tây; |
/Price: 20d00 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.