Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 47.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1295863. ĐẶNG THAI MAI
    Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nghiên cứu Văn học Việt Nam và Văn học thế giới (1945-1984)/ Đặng Thai Mai.- H.: Khoa học xã hội, 2003.- 701tr., 1 ảnh chân dung; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia
    Tóm tắt: Gồm các bài lý luận, nghiên cứu về văn học Việt Nam: văn học thời đại Lý- Trần, văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX, phân tích một số tác phẩm văn học của các tác giả tiêu biểu như Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Phan Bội Châu, Tử ấy..., ngoài ra còn một số bài nghiên cứu về văn học thế giới với những tác giả nổi tiếng: Lỗ Tấn, Sêchxpia,...
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1049391. LÊ THANH BÌNH
    Tìm hiểu văn học thế giới và Việt Nam: Dành cho học sinh phổ thông, sinh viên khối D và C/ Lê Thanh Bình (ch.b.), Nguyễn Hương Giang.- H.: Dân trí, 2013.- 246tr.; 21cm.
    Thư mục trong chính văn
    Tóm tắt: Khái quát văn học Hy Lạp, La Mã và giới thiệu, bình giảng, bình luận một số tác phẩm văn học Nhật Bản, Na Uy, Mỹ, Nga, Pháp... và Việt Nam
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Thế giới; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hương Giang; ]
DDC: 809 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1495020. HOÀNG NHÂN
    Tuyển tập văn học thế giới: Văn học Pháp. T.1: Văn học trung đại (thế kỷ XVI, XVII, XVIII)/ Hoàng Nhân chủ biên; Trần Duy Châu, Nguyễn Minh Thông.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997.- 653tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu văn học trung đại, văn học thế kỷ 16, 17, 18. Phần phụ lục, giới thiệu nguyên tắc một số bài thơ tuyển, trích dịch, đoạn kịch
{Văn học Pháp; } |Văn học Pháp; | [Vai trò: Hoàng Nhân; Nguyễn Minh Thông; Trần Duy Châu; ]
DDC: 840 /Price: 40.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1494777. HOÀNG NHÂN
    Tuyển tập văn học thế giới: Văn học Pháp. T.2: Thế kỷ XIX, XX/ Hoàng Nhân chủ biên; Nguyễn Minh Thông, Lộc Phương Thủy.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997.- 630tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu văn học trung đại, văn học thế kỷ 19,20. Phần phụ lục, giới thiệu nguyên tắc một số bài thơ tuyển, trích dịch, đoạn kịch
{Văn học Pháp; } |Văn học Pháp; | [Vai trò: Hoàng Nhân; Nguyễn Minh Thông; Trần Duy Châu; ]
DDC: 840 /Price: 40.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1112063. NGUYỄN THÀNH THI
    Văn học thế giới mở: Tiểu luận, phê bình/ Nguyễn Thành Thi.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 306tr.; 24cm.- (Bạn đồng hành)
    Tóm tắt: Gồm tập hợp các bài tiểu luận của tác giả phân tích, phê bình một số tác phẩm văn học quốc ngữ Việt Nam tiêu biểu theo quan điểm vận động tương tác, ngoài ra còn viết về nghề văn, tính sáng tạo trong sáng tác của các nhà văn Việt Nam, các tác phẩm văn học tiêu biểu chọn lọc
(Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9224009 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1463698. TWAIN, MARK
    Hoàng tử và cậu bé nhà nghèo: Văn học thế giới dành cho thiếu nhi/ Mark Twain; biên dịch :Dương Minh Hào, Phạm Quỳnh Hoa; người đọc : Trương Thị Kim Chi.- H.: Giáo dục, 2009.- 1 CD: âm thanh; 4 3/4in.
(Văn học nước ngoài; Văn học thiếu nhi; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Dương Minh Hào; Phạm Quỳnh Hoa; Trương Thị Kim Chi; ]
DDC: 813 /Price: 37800đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1162524. Lí luận - phê bình văn học thế giới thế kỉ XX. T.2/ Dịch, b.s.: Lộc Phương Thuỷ (ch.b.), Phạm Vĩnh Cư, Trương Đăng Dung...- H.: Giáo dục, 2007.- 955tr., 8tr. ảnh; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về lí luận, phê bình văn học thế giới thế kỷ XX với các trường phái, xu hướng lí luận, các lý thuyết phê bình văn học chính yếu nhất.
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thế kỉ 20; Văn học hiện đại; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Lê Nguyên Cẩn; Lộc Phương Thuỷ; Phạm Vĩnh Cư; Trương Đăng Dung; Đỗ Lai Thuý; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1611321. LƯU ĐỨC TRUNG
    Giáo trình văn học thế giới: Sách dành cho CĐSP. T.1/ Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo, Lê Huy Bắc.- H.: Đại học sư phạm, 2007.- 332 tr.; 24 cm..
    Đầu bìa sách ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THCS
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học cận đại; ) |Giáo trình; | [Vai trò: Lê Huy Bắc; Trần Lê Bảo; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1610867. LƯU ĐỨC TRUNG
    Giáo trình văn học thế giới: Sách dành cho CĐSP. T.2/ Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo, Lê Huy Bắc.- H.: Đại học sư phạm, 2007.- 343 tr.; 24 cm..
    Đầu bìa sách ghi : Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án phát triển giáo viên THCS
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học cận đại; ) |Giáo trình; | [Vai trò: Trần Lê Bảo; Lê Huy Bắc; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1733027. LỘC, PHƯƠNG THUỶ
    Lí luận phê bình văn học thế giới thế kỷ XX. T.1/ Lộc Phương Thuỷ.- Lần thứ 1.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 610 tr.; 24 cm..
    Tóm tắt: Lí luận phê bình văn học thế giới thế kỷ XX là công trình có tính tổng hợp giữa việc nghiên cứu, giới thiệu và dịch thuật của tập thể các cán bộ nghiên cứu Viện Văn học . Quyển sách giới thiệu một số thành tựu đề cập một số hướng tiếp cận tiêu biểu như: Chủ nghĩa hình thức Nga, Phê bình mác xít, Phê bình mới, Chủ nghĩa cấu trúc và kí hiệu học, chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa hậu hiện đại, Phê bình phân tâm học, Phê bình hiện tượng luận...
(literature; Văn học thế giới; ) |Lí luận - phê bình văn học; history and criticism; Lịch sử và phê bình văn học; 20th century; |
DDC: 809 /Price: 164000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1733061. LỘC, PHƯƠNG THUỶ
    Lí luận phê bình văn học thế giới thế kỷ XX; T2. T.2/ Lộc Phương Thuỷ.- Lần thứ 1.- Hà Nội: Giáo dục, 2007.- 955 tr.; 24 cm..
    Tóm tắt: Lí luận phê bình văn học thế giới thế kỷ XX là công trình có tính tổng hợp giữa việc nghiên cứu, giới thiệu và dịch thuật của tập thể các cán bộ nghiên cứu Viện Văn học . Quyển sách giới thiệu một số thành tựu đề cập một số hướng tiếp cận tiêu biểu như: Chủ nghĩa hình thức Nga, Phê bình mác xít, Phê bình mới, Chủ nghĩa cấu trúc và kí hiệu học, chủ nghĩa hậu cấu trúc, chủ nghĩa hậu hiện đại, Phê bình phân tâm học, Phê bình hiện tượng luận...
(literature; ) |Lịch sử và phê bình văn học; Văn học thế giới; history and criticism; |
DDC: 809 /Price: 233000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614450. LỘC, PHƯƠNG THỦY
    Lí luận- phê bình văn học thế giới thế kỉ XX. T.1/ Lộc Phương Thủy (ch.b).- Hà Nội: Giáo Dục, 2007.- 610 tr.; 24 cm..
|Lí luận; Nghiên cứu văn học; Phê bình; Thế kỉ XX; Văn học thế giới; |
DDC: 809 /Price: 16400 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1614451. LỘC, PHƯƠNG THỦY
    Lí luận- phê bình văn học thế giới thế kỉ XX. T.2/ Lộc Phương Thủy (ch.b).- Hà Nội: Giáo Dục, 2007.- 955 tr.; 24 cm..
|Lí luận; Nghiên cứu văn học; Phê bình; Thế kỉ XX; Văn học thế giới; |
DDC: 809 /Price: 233000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1733957. Lịch sử văn học thế giới/T1. T.1/ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Viện văn học Thế giới A.M. Gorky.- Hà Nội: Văn học, 2007.- 1135 tr.: Minh họa; 27 cm..
    Dịch từ bản tiếng Nga của Viện văn học thế giới A.M. Gorky, Moskva, 1983
    Thư mục tr.1043-1102; Bảng chỉ tên tr.1103 - 1135
    Tóm tắt: Nội dung Tập 1 nói về sự phát triển của văn học thế giới từ thời cổ đại, từ cội nguồn folklore, đến đầu công nguyên. Phân tích các nền văn học sơ kỳ của Châu Á và Châu Phi, cũng như các nền văn học cổ điển của Châu Á thay thế chúng và hấp thụ các thành tựu của chúng (văn học Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, Châu Âu ) và văn học cổ đại Châu Âu (văn học Hy Lạp và La Tinh)
(Literature; Lịch sử phê bình văn học; ) |Văn học thế giới; History and criticism.; |
DDC: 809 /Price: 200000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1717767. LỘC, PHƯƠNG THUỶ
    Lý Luận - Phê bình văn học thế giới thế kỉ XX. T.1/ Lộc Phương Thuỷ (chủ biên).- Đà Nẵng: Giáo dục, 2007.- 610 tr.; 24 cm.
    Tóm tắt: Bộ sách là một qúa trình nghiên cứu của các dịch giả đem lại cái nhìn toàn cảnh về lý luận, phê bình văn học thế giới tế kỷ xx với các trường phái, xu hướng lý luận, các lý thuyết phê bình văn học chính yếu.
(Literature, modern; Literatures and science; Theory of comparative literature; Văn học hiện đại; ) |Lí luận và phê bình văn học; Văn học thế kỷ 20; History and criticism; Lịch sử và phê bình; 20th century; Thể kỷ 20; |
DDC: 809 /Price: 164000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1665374. Tặng một vầng trăng sáng: Văn học thế giới hiện đại/ Vũ Công Hoan dịch.- Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2004.- 514 tr.; 22 cm.
(Chinese literature; Stories; ) |Truyện ngắn; Văn học Trung Quốc; | [Vai trò: Vũ, Công Hoan; ]
DDC: 895.13 /Price: 66000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1692534. ĐẶNG THAI MAI
    Đặng Thai Mai tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh: Nghiên cứu văn hoc Việt nam và văn học thế giới (1945-1984)/ Đặng Thai Mai.- H.: KHXH, 2003.- 702tr.; cm.
(literature; ) |Lý luận văn học; history and criticism; |
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1688231. LƯU LIÊN
    Kho tàng giai thoại văn học thế giới; T1/ Lưu Liên.- Tp. HCM: Thanh Niên, 1999.- 291
(vietnamese literature; ) |Giai thoại văn học; history and criticism; |
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1688530. Những kiệt tác văn học thế giới (Lược thuật).- 1st.- Hà Nội: Hội Nhà Văn, 1997; 742tr..
    Tóm tắt: Sách lược thuật hơn một trăm tác phẩm của các đại văn hào thế giới như của Nguyễn Du, Tư Mã Thiên, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Honoré de Balzac, William Shakespeare, Lev Nikolajevitsh Tolstoi, Mark Twain, Erich Maria Remarque...
(literature - collections; ) |Tuyển tập văn học; |
DDC: 808 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1610035. HOÀNG NHÂN
    Văn học Pháp: Tuyển tập văn học thế giới. T.1: Văn học trung đại, Văn học thế kỷ XVI, Văn học thế kỷ XVII, XVIII/ Hoàng Nhân; Trần Duy Châu, Nguyễn Minh Thông.- Tp.HCM: Trẻ, 1978.- 653 tr.; 20 cm..
(Nghiên cứu văn học; Pháp; ) [Vai trò: Hoàng Nhân; Trần Duy Châu; ]
DDC: 848 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.