Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 14.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học238087. TÀN TUYẾT
    Đào nguyên ngoài cõi thế/ Tàn Tuyết ; Lưu Hồng Sơn dịch ; Phạm Thị Hảo h.đ..- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2008.- 309tr.; 20cm.
    Tên thật tác giả: Đặng Tiểu Hoa
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Phạm Thị Hảo--h.đ.; Lưu Hồng Sơn--dịch; ]
DDC: 895.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học630801. LÂM THANH HUYỀN
    Triết học và thiền học phương Đông thiền sư Đạo Nguyên/ Lâm Thanh Huyền.- H.: Lao động, 2007.- 190tr.; 21cm.
(Thiền học; Triết học phương Đông; )
DDC: 294.3 /Price: 23.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học551900. TRƯỜNG CHINH
    Cành đào Nguyễn Huệ: Thơ/ Trường Chinh, Đặng Thành Chơn, Trinh Đường.- Nghĩa Bình: Sở VHTT Nghĩa Bình, 1988.- 85tr; 19cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trinh Đường; Đặng Thành Chơn; ]
DDC: 895.9221008 /Price: 160đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học134079. Đình nguyên Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ: Nhà chí sĩ trung kiên. Nhà báo tiên phong. Nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân/ B.s.: Chương Thâu, Đào Duy Mẫn, Nguyễn Tiến Đoàn, Phạm Bào.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 367tr.: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Danh nhân yêu nước)
    Phụ lục: tr. 314-363
    Tóm tắt: Khái quát về thân thế, sự nghiệp Đào Nguyên Phổ. Giới thiệu các tác phẩm văn, thơ của Đào Nguyên Phổ và những bài nghiên cứu, bình luận, hồi ức về Đào Nguyên Phổ
(Tiểu sử; Tác phẩm; ) {Đào Nguyên Phổ, Chí sĩ, 1861-1908, Việt Nam; } |Đào Nguyên Phổ, Chí sĩ, 1861-1908, Việt Nam; | [Vai trò: Phạm Bào--b.s.; Đào Duy Mẫn--b.s.; Chương Thâu--b.s.; Nguyễn Tiến Đoàn--b.s.; ]
DDC: 959.703092 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học702709. TÀN TUYẾT
    Đào nguyên ngoài cõi thế/ Tàn Tuyết ; Lưu Hồng Sơn (dịch) ; Phạm Thị Hảo (hiệu đính).- Đồng Nai: Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, c2008.- 309tr.; 20cm..
    Tên thật tác giả: Đặng Tiểu Hoa.
    Nguyên bản tiếng Hoa
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; Văn học; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lưu, Hồng Sơn,; Phạm, Thị Hảo,; ]
DDC: 895.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học544289. Đình nguyên Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ/ Biên soạn: Chương Thâu, Đào Duy Mẫn, Nguyễn Tiến Đoàn, Phạm Bảo.- H.: Văn hóa thông tin, 2014.- 367tr: ảnh; 24cm.- (Tủ sách Danh nhân yêu nước)
    Phụ lục: tr. 314-353
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử thân thế, sự nghiệp văn thơ chữ Hán, Nôm, câu đối, báo chí của Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ và những bài nghiên cứu về ông,...
(Tiểu sử; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chương Thâu--biên soạn; Phạm Bảo--biên soạn; Đào Duy Mẫn--biên soạn; ]
DDC: 959.703092 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học646366. Đình nguyên hoàng giáp Đào Nguyên Phổ: Nhà trí sĩ trung kiên, nhà báo tiên phong, nhà giáo dục/ B.s.: Chương Thâu, Đào Duy Mẫn, Nguyễn Tiến Đoàn, Phạm Bảo.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 368tr.; 24cm.- (Tủ sách Danh nhân yêu nước)
    Tóm tắt: Khái quát về thân thế, sự nghiệp Đào Nguyên Phổ. Giới thiệu các tác phẩm văn, thơ của Đào Nguyên Phổ và những bài nghiên cứu, bình luận, hồi ức về Đào Nguyên Phổ
Đào Nguyên Phổ; (Sự nghiệp; Danh nhân; Tiểu sử; ) [Việt Nam; Thái Bình; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Đoàn; Chương Thâu; Phạm Bảo; Đào Duy Mẫn; ]
DDC: 959.703092 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531765. LÂM THANH HUYỀN
    Triết học & thiền học phương Đông - Thiền sư đạo nguyên/ Lâm Thanh Huyền.- H.: Lao động, 2008.- 190tr; 21cm.
    Tóm tắt: Đề cập những vấn đề lý luận trong triết học, thiền học phương Đông về học và hành đạo Phật: Đại trí huệ siêu việt, bản tánh của những sự vật,...
(Phật học; Đạo Phật; )
DDC: 294.3071 /Price: 23000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học633662. Đinh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ: Nhà chí sĩ trung kiên/ Chương Thâu,... biên soạn.- H.: Hội nhà văn, 2008.- 380tr.; 24cm.
(Nghiên cứu văn học; Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chương Thâu; ]
DDC: 895.92208003 /Price: 160.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657240. Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ: Nhà chí sĩ trung kiên, Nhà báo tiên phong, Nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân/ Chương Thâu, Đào Duy Mẫn, Nguyễn tiến Đoàn, Phạm Bào.- H.: Hội Nhà Văn, 2008.- 390tr.; 24cm..
(Nhà Chí Sĩ; Nhà Báo; Lịch sử Việt Nam; Nhà Giáo dục; Đào Nguyên Phổ (1861-1908); ) [Vai trò: Chương Thâu; Nguyễn Tiến Đoàn; Đào Duy Mẫn; Phạm Bào; ]
DDC: 959.7029 /Price: 160000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657373. LÂM THANH HUYỀN
    Triết học & thiền học phương Đông: Thiền sư đạo nguyên/ Lâm Thanh Huyền.- H.: Lao động, 2007.- 190tr.; 21cm..
(Phương Đông; Đạo Phật; Tôn giáo; Thiền học; Triết học; )
DDC: 294.3 /Price: 23000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học623187. C. ALEXANDER SIMPKINS
    Đạo nguyên lý sống hòa hợp và quân bình: Vận dụng các nguyên lý của đạo gia để xây dựng đời sống khang kiện và hạnh phúc/ C. Alexander Simpkins, Annellen Simpkins ; Thanh Chân dịch.- Cà Mau: Nxb.Mũi Cà Mau, 2004.- 273tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của triết lý đạo gia. Lý giải những quan niệm cơ bản trong triết thuyết đạo gia. Hướng dẫn cách vận dụng các nguyên lý của đạo trong đời sống thực tế
(Triết học phương Đông; Đạo lý; ) {Đạo gia; } |Đạo gia; | [Vai trò: Thanh Chân; Annellen Simpkins; ]
/Price: 33.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37415. NGUYỄN THẾ NGHIỆP
    GS. Đào Nguyên Cát - Vị Trưởng lão làng báo: Truyện ký/ Nguyễn Thế Nghiệp.- Tái bản.- H.: Thông tấn, 2019.- 272tr.: ảnh màu; 24cm.
    Tên sách ngoài bìa: Giáo sư Đào Nguyên Cát - Vị Trưởng lão làng báo
    ISBN: 9786049856044
    Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Đào Nguyên Cát, một lão thành cách mạng hơn 70 năm làm việc và có thành tích đóng góp trong ngành tuyên huấn; thư và bài viết của các đồng chí lãnh đạo và các đồng nghiệp chúc mừng ông và thành tựu đã đạt được của tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam trong gần 30 năm qua
(Sự nghiệp; Cuộc đời; ) {Đào Nguyên Cát, Giáo sư, nhà báo, 1927-, Việt Nam; } |Đào Nguyên Cát, Giáo sư, nhà báo, 1927-, Việt Nam; |
DDC: 070.44933092 /Price: 300000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học238104. VĨNH NGUYÊN TỰ
    Đạo Nguyên Chánh Nghĩa/ Vĩnh Nguyên Tự, Nguyệt Long Đàn.- H.: Tôn giáo, 2008.- 110tr.: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm 3 thiên và mười chương do các đấng thiêng liêng giảng dạy nhằm hướng dẫn cho tín đồ Cao Đài - đường lối thực hiện mục đích của đạo Cao Đài làThế đạo Đại Đồng, thiên đạo giải thoát
(Đạo Cao Đài; ) [Việt Nam; ] {Sách kinh; } |Sách kinh; |
DDC: 299.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.