Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học570225. VÕ VĂN LỘC
    Những mẫu nhà mỹ thuật. T.1/ Võ Văn Lộc.- H.: Mỹ thuật, 1998.- 557tr.: hình vẽ; 27cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu một ngàn năm trăm mẫu nhà được trình bày kỹ càng, in kèm ảnh chụp các bản vẽ từ tổng quát đến chi tiết có đầy đủ các mẫu nhà từ thôn quê đến trang trại, đến thành thị, kiểu dáng diện tích sử dụng, công trình phụ đầy đủ tiện nghi phù hợp với nhu cầu hiện đại
{Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; } |Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; |
DDC: 728.8022 /Price: 77.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học570332. VÕ VĂN LỘC
    Những mẫu nhà mỹ thuật. T.2.- H.: Mỹ thuật, 1998.- 558tr.: hình vẽ; 27cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu một ngàn năm trăm mẫu nhà được trình bày kỹ càng, in kèm ảnh chụp các bản vẽ từ tổng quát đến chi tiết có đầy đủ các mẫu nhà từ thôn quê đến trang trại, đến thành thị, kiểu dáng diện tích sử dụng, công trình phụ đầy đủ tiện nghi phù hợp với nhu cầu hiện đại
{Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; } |Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; |
DDC: 728.8022 /Price: 77.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học570333. VÕ VĂN LỘC
    Những mẫu nhà mỹ thuật. T.3/ Võ Văn Lộc.- H.: Mỹ thuật, 1998.- 573tr.: hình vẽ; 27cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu một ngàn năm trăm mẫu nhà được trình bày kỹ càng, in kèm ảnh chụp các bản vẽ từ tổng quát đến chi tiết có đầy đủ các mẫu nhà từ thôn quê đến trang trại, đến thành thị, kiểu dáng diện tích sử dụng, công trình phụ đầy đủ tiện nghi phù hợp với nhu cầu hiện đại
{Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; } |Mỹ thuật; kiến trúc; kiểu nhà; |
DDC: 728.8022 /Price: 81.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học611091. NGUYỄN MINH DŨNG
    180 kiểu nhà mỹ thuật và phù hợp với phong thổ Việt Nam/ Nguyễn Minh Dũng.- H.: Mỹ thuật, 2000.- 376tr.; 27cm.
    Tóm tắt: 96 kiểu nhà thành thị, 74 kiểu nhà nông thôn và 10 kiểu nhà nghỉ mát
(Mẫu nhà; Nông thôn; Việt Nam; Đô thị; )
/Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học564370. VÕ VĂN LỘC
    Những mẫu nhà mỹ thuật/ Võ Văn Lộc.- H.: Mỹ thuật, 1998.- 3 tập; 27cm..
{Mỹ thuật; kiểu nhà; kiến trúc; } |Mỹ thuật; kiểu nhà; kiến trúc; |
/Price: T.1-T.2:77.500đT.3:81.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học562772. NGUYỄN MINH DŨNG
    180 kiểu nhà mỹ thuật và phù hợp với phong thổ Việt Nam/ Nguyễn Minh Dũng.- H.: Mỹ thuật, 1997.- 376tr.; 27cm.- (Tủ sách Mỹ thuật và đời sống)
    Tóm tắt: Giới thiệu 96 kiểu nhà thành thị, 74 kiểu nhà nông thôn và 10 kiểu nhà nghỉ mát, trong mỗi kiểu nhà trình bày kiểu mẫu, bản vẽ, phần ước lượng diện tích cho từng ngôi nhà một cách chi tiết
{Kiến trúc; kiểu nhà; } |Kiến trúc; kiểu nhà; |
/Price: 48.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.