Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 21.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học964999. Minh bạch tài khoá ở Việt Nam - Cải cách hướng tới thông lệ quốc tế: Sách chuyên khảo/ Lê Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Văn Hiệu, Trần Thị Vân Anh....- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2017.- 215tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 202-211
    ISBN: 9786046709176
    Tóm tắt: Những bước tiến minh bạch tài khoá ở Việt Nam hướng tới thông lệ quốc tế. Phân tích đa chiều về minh bạch tài khoá, quản lý nợ công và thâm hụt ngân sách. Một số góc nhìn về quản lý tài chính công hướng tới sự minh bạch
(Cải cách; Minh bạch; Tài chính công; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thị Thuý Nguyệt; Lê Trung Thành; Nguyễn Văn Hiệu; Trần Thị Vân Anh; Đặng Văn Du; ]
DDC: 352.409597 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995301. ĐÀO VĂN HÙNG
    Quản lý nợ công ở Việt Nam: Tiếp cận tới thông lệ quốc tế: Sách chuyên khảo/ Đào Văn Hùng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 246tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính sách và Phát triển
    Thư mục: tr. 241-246
    ISBN: 9786046251668
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nợ công và quản lý nợ công; phân tích so sánh nợ công của Việt Nam với thông lệ quốc tế, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm đưa quản lý nợ công Việt Nam tiếp cận tới thông lệ quốc tế
(Nợ công; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 336.3409597 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học943681. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế= International conference proceedings: Building & implementing an effective internal audit function in Vietnam and around the world/ Đặng Văn Thanh, Trinh Thanh Binh, Doan Thanh Nga... ; B.s.: Đặng Văn Thanh....- H.: Tài chính, 2018.- 246tr.: hình vẽ, bảng; 26cm.
    ĐTTS ghi: Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047918898
    Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về kiểm toán nội bộ ở Việt Nam, kiểm toán viên, phần mềm kiểm toán nội bộ, các tổ chức doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam...
(Kiểm toán nội bộ; Vận hành; Xây dựng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Chúc Anh Tú; Doan Thanh Nga; Nguyen Thi Thai An; Ta Thu Trang; Trinh Thanh Binh; Trần Mạnh Dũng; Đặng Văn Thanh; ]
DDC: 657.45809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1134230. NGUYỄN DUY GIA
    Hội nhập kinh tế quốc tế: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam phù hợp chuẩn mực và thông lệ quốc tế/ Nguyễn Duy Gia.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- 230tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về kinh tế thị trường và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế và môi trường toàn cầu hoá
(Hội nhập; Kinh tế thế giới; Ngân hàng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 332.109597 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1748155. QUỲNH NHIÊN
    Chuyện khởi nghiệp của anh Lê Quốc Hải/ Quỳnh Nhiên.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh
    Tóm tắt: Tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm ổn định, song anh Lê Quốc Hải (sinh năm 1981), ở phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một lại quyết định rẽ sang lối đi khác, đó là thuê đất tại phường để đầu tư trồng rau an toàn. Giờ đây, anh đã dần khẳng định được thương hiệu “Rau sạch gia đình” mà anh đã quyết tâm xây dựng
(Nông nghiệp; ) |Trông rau; Rau thủy canh; Thủ Dầu Một - Bình Dương; |
DDC: 365.0959774 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1748404. N.NHƯ
    Lê Quốc Duy và sáng kiến mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng/ N.Như.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2017.- 2 tr.: hình ảnh
    Tóm tắt: Với ý tưởng sáng tạo, anh Lê Quốc Duy, nhân viên quản lý chất lượng (Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa) đã đề xuất xây dựng thành công quy trình ủ bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải thành phân bón hữu cơ vi sinh. Quy trình này giúp công ty thu lợi khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm nhờ giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động đến môi trường và tạo nguồn phân bón phục vụ cho sản xuất nông nghiệp…
(Sản xuất nông nghiệp; ) |Sáng kiến; Bình Dương; |
DDC: 338.10959774 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1780497. Gọi bình yên quay về: Tự truyện của Lê Quốc Nam Bác sĩ chuyên khoa tâm thần/ Trần Đình Phú Lộc đọc.- TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2009.- 1 đĩa: âm thanh số hoá; 4 3/4 in.
(Văn học hiện đại; ) |Tự truyện; Việt Nam; | [Vai trò: Trần, Đình Phú Lộc; ]
DDC: 895.922803 /Price: 37800 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1463722. LÊ QUỐC NAM
    Gọi bình yên quay về: Tự truyện của Lê Quốc Nam, bác sĩ chuyên khoa tâm thần/ Lê Quốc Nam ; người đọc : Trần Đình Phú Lộc.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2007.- 1 CD: âm thanh; 4 3/4 in.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Phú Lộc; ]
DDC: 895.9223 /Price: 37800đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1585902. ĐÔNG HẢI
    Triển khai tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại Quảng Ngãi: Vẫn nặng tính hình/ Đông Hải.- Quảng Ngãi, 2007.- 120tr; 28cm.
{Kinh tế xã hội; Quảng Ngãi; dchi; } |Kinh tế xã hội; Quảng Ngãi; dchi; |
/Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1463809. Pháp luật và thông lệ quốc tế, pháp luật của Việt Nam về thương mại quốc tế: Sách chuyên khảo/ Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam tuyển chọn và tập hợp.- H.: Lao động xã hội, 2006.- 587tr; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày chi tiết Luật thương mại quốc tế, gồm: những quy định pháp luật quốc tế, các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam ký kết, gia nhập
(Pháp luật; Thương mại quốc tế; ) [Vai trò: Trần Thị Hòa Bình; Trần Văn Nam; ]
DDC: 346.59707 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1757473. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng ''Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2004'' và '' Ngày môi trường thế giới''.- Sông Bé: Báo Sông Bé, 2004
    Nguồn: tr.1+ tr.13
    Tóm tắt: Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
|Môi trường; Nước sạch; |
DDC: ĐC.446 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1757866. Dầu Tiếng: Hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường" năm 2004/ Hoàng Mừng.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2004
    Nguồn: tr.2
    Tóm tắt: Bài viết nói về việc huyện Dầu Tiếng tham gia " Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với các hoạt động thiết thực: Dọn vệ sinh các con sông kênh, rạch, vệ sinh mặt bằng, thu dọn rác, trồng cây xanh...
|Môi trường; Bảo vệ; Dầu Tiếng; | [Vai trò: Hoàng Mừng; ]
DDC: ĐC.63 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1757771. Phường Chánh Nghĩa (Tx. TDM) ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường/ Khánh Vinh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2004
    Nguồn: tr.2
    Tóm tắt: Các công trình mang ý nghĩa thiết thực của phường Chánh Nghĩa trong việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và bảo vệ môi trường
|Môi trường; Bảo vệ; Phường Chánh Nghĩa; | [Vai trò: Khánh Vinh; ]
DDC: ĐC.63 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1758482. Tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVS lao động và phòng chống cháy nổ/ Chí Thanh.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2004
    Nguồn: tr.6
    Tóm tắt: Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ VI năm 2004. ban chỉ đạo của tỉnh đã phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến các đơn vị sản xuất, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn
|An toàn vệ sinh lao động; Phòng chốn cháy nổ; | [Vai trò: Chí Thanh; ]
DDC: ĐC.265 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1757603. Bình Dương nỗ lực cấp nước sạch: Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường/ Hoà Nhân.- Bình Dương: Báo Bình Dương, 2003
    Nguồn: tr.3
    Tóm tắt: Bình Dương đang nỗ lực phấn đấu nhằm đạt mục tiêu đến năm 2005 có 90% người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.
|Môi trường; Vệ sinh; Nước sạch; | [Vai trò: Hoà Nhân; ]
DDC: ĐC.446 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1537045. Luật lệ quốc tế bóng bàn.- In lần thứ nhứt.- [KĐ]: Nxb Bộ thanh niên và thể thao, 1965.- 21tr; 22cm.
{Sách hạn chế; } |Sách hạn chế; |
DDC: 796.34 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1034876. Nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam hội nhập với thông lệ quốc tế: Kỷ yếu hội thảo/ Trần Thị Giang Tân, Đinh Ngọc Tú, Trần Khánh Lâm....- Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014.- 155tr.; 27cm.
    Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn
    ISBN: 9786049220807
    Tóm tắt: Tâp hợp những bài tham luận về hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Việt Nam, Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế, chuẩn mực quốc tế về báo cáo kiểm toán, quy định về kiểm toán độc lập, thực trạng và giải pháp về công tác xét báo cáo tài chính, kiểm toán trong điều kiện giao dịch điện tử...
(Hội nhập quốc tế; Hội thảo khoa học; Kiểm toán; Nghề nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Khánh Lâm; Trần Thị Giang Tân; Đinh Ngọc Tú; Đặng Xuân Cảnh; Đặng Đình Tân; ]
DDC: 657.4509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1079226. NGUYỄN HỮU THÂN
    Kỹ thuật trình bày văn bản: Soạn thảo văn bản theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Soạn thảo văn bản theo thông lệ quốc tế/ Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Thị Kim Huệ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 219tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 219
    Tóm tắt: Giới thiệu các thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và soạn thảo văn bản theo thông lệ quốc tế
(Kĩ thuật; Soạn thảo văn bản; Tiểu chuẩn; ) [Quốc tế; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Huệ; ]
DDC: 652 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1143737. TRẦN ĐÌNH ĐỊNH
    Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và qui định của Việt Nam/ Trần Đình Định.- H.: Tư pháp, 2008.- 241tr.: bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về chuẩn mực rủi ro trong hoạt động ngân hàng, thông lệ quốc tế về rủi ro trong hoạt động ngân hàng, qui định hiện hành của Việt Nam về quản lí rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng
(Ngân hàng; Quản trị; Rủi ro; )
DDC: 332.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1173272. TRẦN ĐÌNH ĐỊNH
    Những chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại/ Trần Đình Định.- H.: Tư pháp, 2007.- 298tr.; 19cm.
    Phụ lục: tr. 279-294
    Tóm tắt: Trình bày các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng và hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại. Giới thiệu những thông lệ về quản lí tín dụng
(Chuẩn quốc tế; Hoạt động; Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Quản lí; )
DDC: 332.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.