Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77562. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
    Văn hoá - Văn học - Giáo dục: Tuyển chọn những bài nghiên cứu của GS. Nguyễn Đình Chú sau 1975/ Nguyễn Đình Chú.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 1066tr.; 24cm.
    ISBN: 9786049610325
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Đình Chú về văn hoá, văn học, giáo dục như: Mối quan hệ cân đối giữa giàu có và đạo lý - bài toán khó của văn hoá Việt Nam ở thế kỷ XXI, để hoà nhập mà không hoà tan, thêm một kỷ lục nữa với Truyện Kiều, bài học từ thiên tài Nguyễn Du vẫn còn đó, để dạy và học tốt sách giáo khoa Ngữ văn 10, thấy gì trong giáo dục từ Trường Đông Kinh Nghĩa thục...
(Văn học; Giáo dục; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.09597 /Price: 446500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545414. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
    Nguyễn Đình Chú tuyển tập/ Giới thiệu, tuyển chọn: Nguyễn Công Lý.- H.: Giáo dục, 2012.- 1099tr; 24cm.
    ISBN: 9786040006929
    Tóm tắt: Giới thiệu những công trình nghiên cứu của tác giả về văn học Việt Nam như: Những vấn đề chung về lịch sử văn học Việt Nam, nghiên cứu, phân tích những đặc điểm và thành tựu nổi bật về văn học trung đại, cận - hiện đại Việt Nam qua các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Công Lý--giới thiệu, tuyển chọn; ]
DDC: 895.92209 /Price: 475000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học200205. Nguyễn Đình Chú: tim đèn thắp sáng mãi/ Kim Dung, Vũ Dương Quỹ, Minh Khanh... ; Nguyễn Công Lý (ch.b.).- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 373tr.: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài thơ của nhiều tác giả về cuộc đời và sự nghiệp, tâm hồn và nhân cách của GS. NGND Nguyễn Đình Chú trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò...
(Sự nghiệp; Cuộc đời; Nhà giáo nhân dân; Giáo dục đại học; ) {Nguyễn Đình Chú, Nhà giáo nhân dân, 1929-, Việt Nam; } |Nguyễn Đình Chú, Nhà giáo nhân dân, 1929-, Việt Nam; | [Vai trò: Ninh Viết Giao; Minh Khanh; Vũ Dương Quỹ; Phan Trọng Luận; Kim Dung; Nguyễn Công Lý--ch.b.; ]
DDC: 378.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.