Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học538313. Nhớ Xuân Diệu: Phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Hội thảo thơ Xuân Diệu, ngày 14/12/2007.- Bình Định: Tạp chí Văn hóa Bình Định, 2008.- tr. 16-19: hình ảnh; 30cm.- (Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Xuân Diệu (1917-2007))
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Xuân Diệu (2.2.1917 - 18.12.1985) đã để lại cho đời gần 50 tác phẩm, trong đó có 15 tập thơ, 1 tập truyện ngắn, 1 tập trường ca văn xuôi,....
(Cuộc đời; Lịch sử; Nhà thơ; Sự nghiệp; ) [Bình Định; ]
DDC: 895.92213409 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học349607. ĐỒNG ĐEN
    Bông vạn thọ: Tập truyện viết về bà mẹ Nguyễn Thị Thanh Tùng được Nhà nước tuyên dương 2 lần anh hùng/ Đồng Đen.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1996.- 105tr; 19cm.
{truyện ký; anh hùng quân đội; việt nam; văn học hiện đại; } |truyện ký; anh hùng quân đội; việt nam; văn học hiện đại; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.