Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 332.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686425. Mưa đêm: Tập kịch ngắn của nhiều tác giả.- H.: Nxb. Hà Nội, 2000.- 203tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa Thông tin-Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở
{Việt Nam; Văn học hiện đại; Kịch; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; Kịch; |
DDC: 895.92224 /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394311. NGỌC LÊ
    Sức sống mùa xuân: Tập kịch ngắn nhiều tác giả/ Ngọc Lê, Phạm Lê Hạnh, Văn Ngải....- H.: Văn hoá, 1986.- 213tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tập kịch ngắn về đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc XHCN ở Việt Nam: Sức sống mùa xuân; Phút đầu vào trận; Ngôi mộ trên một cung đường; Con tầu lên phía trước; Bản nhạc vào thu; Kỷ vật thiêng liêng...
{văn học hiện đại; việt nam; kịch bản; } |văn học hiện đại; việt nam; kịch bản; | [Vai trò: Nguyễn Hữu Song; Văn Ngải; Hoài Giao; Tô Nhuần; Phạm Lê Hạnh; ]
DDC: 895.922234 /Price: 9,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432531. Trận tuyến phía Bắc: Tập thơ văn nhiều tác giả.- H.: Tác phẩm mới, 1979.- 259tr; 24cm.
{văn; Văn học hiện đại; Việt Nam; thơ; } |văn; Văn học hiện đại; Việt Nam; thơ; |
DDC: 895.922114 /Price: 2,70đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425700. TÔN THẤT DƯƠNG KỦ
    Trên đất mới: Tập văn xuôi và thơ của nhiều tác giả trong và ngoài nước viết về vùng Quảng Trị giải phóng/ Tôn Thất Dương Kủ, Lê Văn Hảo, Đoàn Minh Tuấn, ....- Knxb: Văn nghệ giải phóng, 1974.- 280tr; 19cm.
{văn xuôi; Văn học hiện đại; thơ; Việt Nam; } |văn xuôi; Văn học hiện đại; thơ; Việt Nam; | [Vai trò: Hoàng Phủ Ngọc Tường; Đoàn Minh Tuấn; Lê Văn Hảo; Nguyễn Văn Bổng; Huy Phương; ]
/Price: 1,45đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học413111. HỒ PHƯƠNG
    Đọ cánh: Tập truyện và ký nhiều tác giả/ Hồ Phương, Hữu Mai, Thao Trường,....- H.: Thanh niên, 1985.- 202tr; 20cm.
    Tóm tắt: Truyện kí về những gương mặt anh hùng của không quân nhân dân Việt Nam. Các trận đọ cánh quyết liệt của các anh với máy bay Mỹ
{Kháng chiến chống Mĩ; Không quân nhân dân; Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam; } |Kháng chiến chống Mĩ; Không quân nhân dân; Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam; | [Vai trò: Hà Phạm Phú; Nguyễn Kiên; Hà Bình Nhưỡng; Thao Trường; Hữu Mai; ]
DDC: 895.922803 /Price: 18,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học425028. VŨ HẠNH
    Bút máu: Tập truyện của nhiều tác giả vùng đô thị/ Vũ Hạnh, ánh Phương, Trần Hữu Lạc....- Kđ: nxb văn nghệ giải phóng, 1973.- 271tr; 19cm.
{Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; } |Văn học hiện đại; Việt Nam; truyện ngắn; | [Vai trò: Trúc Liên; Trần Hữu Lạc; Phan Du; Vũ Duy; ánh Phương; ]
DDC: 895.92234 /Price: 1,15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639178. Đất nước trọn niềm vui: Tập bài hát của nhiều tác giả/ Hoàng Hà, Vĩnh Cát, Nguyễn Xuân khoát,...- H.: Văn hoá, 1975.- 40tr.; 19cm.
(Bài hát; Âm nhạc; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Hà; Văn An; Vĩnh Cát; Hồ Bắc; Nguyễn Xuân Khoát; ]
DDC: 782.429597 /Price: 0,4đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học552602. NGUYỄN VĂN ĐỆ
    Vàng dưới biển xanh: Tập bút ký của nhiều tác giả viết về Ngành thủy sản.- H.: Nông nghiệp, 1985.- ...tập; 19cm.
{; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.922-803 /Price: 2,0đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411577. LONDON, JACK
    Miếng bít tết: Tập truyện nhiều tác giả/ Jack London, Balvang Garghi, Arthur Doil,... ; Dịch: Thịnh Đồng, ....- H.: Thể dục thể thao, 1983.- 235tr; 19cm.
{thể thao; Văn học thế giới; truyện ngắn; } |thể thao; Văn học thế giới; truyện ngắn; | [Vai trò: Văn An; Thịnh Đồng; Lardner, Ring; Runy, Frank; Heming Way, Ernest; Doil, Arthur Conan; Garghi, Balvang; Nguyễn Thuủ ựng; ]
DDC: 808.83 /Price: 8,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học433879. DUY KHÁN
    Dặm đường đất nước: Bút ký của nhiều tác giả/ Duy Khán, Phan Quang, Thép Mới....- H.: Tác phẩm mới, 1977.- 238tr; 19cm.
{bút ký; việt nam; Văn học hiện đại; } |bút ký; việt nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Triều Dương; Trần Hoài Dương; Thép Mới; Hồng Việt; Phan Quang; ]
DDC: 895.922803 /Price: 1,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học426034. BẢO ĐỊNH GIANG
    Mười năm văn học chống Mỹ: Nghiên cứu phê bình của nhiều tác giả/ Bảo Định Giang, Hà Huy Giáp, Hoàng Trung Thông....- Kđ.: Giải phóng, 1972.- 423tr; 19cm.
    Tóm tắt: Thành tựu của văn học CM niền Nam trong 10 năm (1960-1970) với các tác phẩm tiêu biểu: Hòn Đất, Người mẹ cầm súng, Về làng, Cửu Long cuộn sóng... Một số vấn đề lý luận trong sáng tác của các nhà thơ, nhà văn ở chiến trường miền Nam
{Việt Nam; Nghiên cứu văn học; kháng chiến chống Mỹ; văn học cách mạng; } |Việt Nam; Nghiên cứu văn học; kháng chiến chống Mỹ; văn học cách mạng; | [Vai trò: Hà Huy Giáp; Trần Hiếu Minh; Nguyễn Trung Thành; Trần Quang; Hoàng Trung Thông; ]
DDC: 800 /Price: 2,10đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học362841. PHẠM VĂN ĐỒNG
    Thầy trò trường Bưởi - Chu Văn An: Hồi ký của nhiều tác giả/ Phạm Văn Đồng, Lê Khắc Huấn, Trần Văn Hà...- H.: Giáo dục, 1998.- 296tr : ảnh; 27cm.
    Tóm tắt: Gồm những dòng hồi kí của thầy trò trường Bưởi - Chu Văn An, các thế hệ học sinh của trường từ 1914 đến 1997. Kỉ niệm học tập, lao động, phấn đấu tu dưỡng của thầy trò và mục tiêu phấn đấu của mỗi người dưới mái trường thân yêu
{trường Bưởi - Chu Văn An; hồi kí; giáo dục; văn học hiện đại; Việt Nam; Lịch sử; } |trường Bưởi - Chu Văn An; hồi kí; giáo dục; văn học hiện đại; Việt Nam; Lịch sử; | [Vai trò: Nguyễn Thuần; Nguyễn Xuân Thảo; Lê Khắc Huấn; Đỗ Quang Lưu; Trần Văn Hà; ]
DDC: 373.597 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học369375. TRẦN XUÂN AN
    Những gương mặt thơ mới: Tập thơ của nhiều tác giả. T.1/ Trần Xuân An, Hồ Trường An, Mai Anh....- H.: Thanh niên, 1994.- 444tr; 19cm.
{thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Phạm Việt Bằng; Hồ Trường An; Dương Kỳ Anh; Trịnh Bích Ba; Mai Anh; ]
DDC: 895.9221 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học369442. VÂN LONG
    Những gương mặt thơ mới: Tập thơ của nhiều tác giả. T.2/ Vân Long, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Mai Anh....- H.: Thanh niên, 1994.- 544tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đôi nét về tiểu sử, sự nghiệp và sáng tác của các nhà thơ mới bước vào con đường sáng tác. Tuyển chọn một số bài thơ tiêu biểu của các nhà thơ mới
{Văn học hiện đại; thơ; Việt Nam; } |Văn học hiện đại; thơ; Việt Nam; | [Vai trò: Trần Mai Anh; Bùi Kim Anh; Lê Hoàng Anh; Đặng Nguyệt Anh; Nguyễn Thị Mai Anh; ]
DDC: 895.92213208 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547751. Hát ru trong đêm pháo hoa: Tập bài hát của nhiều tác giả/ Hoàng Vân, Văn An, Lê Tiến Chúc....- H.: Văn hoá, 1976.- 19tr.; 19cm..
{Bài hát; } |Bài hát; | [Vai trò: Hoàng Vân; Văn An; Lê Tiến Chúc...; ]
/Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học174924. Miền đất hứa: Thơ nhiều tác giả/ Phan Hữu Giản, Nguyễn Gia Tình, Bùi Văn Hạt....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2011.- 148tr.: ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam Gia Lâm
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Gia Tình; Bùi Văn Hạt; Phan Hữu Giản; Nguyễn Đăng Chấn; Bùi Đăng Sinh; ]
DDC: 895.9221408 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học697465. Truyện ngắn độc đáo: Nhiều tác giả/ Vũ Công Hoan dịch.- Hà nội: Dân trí, 2011.- 234 tr.; 21cm..
    ISBN: 8935216800620
(Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Trung Quốc; ) [Trung Quốc; ] {Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Trung Quốc; } |Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Trung Quốc; |
DDC: 895.1 /Price: 44000đ /Nguồn thư mục: [KGIGRI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học673535. Về với mẹ: Tuyển truyện nhiều tác giả.- H.: Kim Đồng, 2009.- 303tr.; 20 cm..
{văn học; Tập truyện; Việt Nam; } |văn học; Tập truyện; Việt Nam; |
DDC: 895.9223008 /Price: 37000đ.- 2000b. /Nguồn thư mục: [LDOLHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695885. NHIỀU TÁC GIẢ
    Làng Tuyên: Nhiều tác giả; chủ biên Hồ Quốc Phương, Trương Công Huấn. T.1.- In lần thứ năm.- H.: Văn Học, 2003.- 403 tr.; 19cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
{hồi kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; } |hồi kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; | [Vai trò: Trương Công Huấn; Hồ Quốc Phương; Hồ Quốc Phương; ]
DDC: 895.922334 /Price: 90000đ.- 300b. /Nguồn thư mục: [DLAKNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695905. NHIỀU TÁC GIẢ
    Làng Tuyên: Nhiều tác giả; chủ biên Hồ Quốc Phương, Trương Công Huấn. T.2.- In lần thứ năm.- H.: Văn Học, 2003.- 483 tr.; 19cm.- (Văn học hiện đại Việt Nam)
{hồi kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; } |hồi kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; | [Vai trò: Trương Công Huấn; Hồ Quốc Phương; Hồ Quốc Phương; ]
DDC: 895.922334 /Price: 90000đ. /Nguồn thư mục: [DLAKNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.