Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 16.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học634465. BRUNTON, PAUL
    Đông phương huyền bí/ Paul Brunton; Nguyễn Hữu Kiệt dịch; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.- H.: Văn hóa thông tin, 2008.- 429tr.; 21cm.- (Tủ sách Huyền môn)
    Tóm tắt: Nói về định mệnh; nhà phù thủy xứ Ai Cập; Đạo sĩ bên bờ sông ADYAR; Yoga và vấn đề sống chết
(Phương Đông; Tâm linh; Tôn giáo; ) [Ấn Độ; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Kiệt; Nguyễn Minh Tiến; ]
DDC: 181 /Price: 86.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học585986. LYTTON, BULWER
    Tây phương huyền bí/ Bulwer Lytton ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.- H.: Văn hoá Thông tin, 2008.- 494tr.; 21cm.- (Tủ sách huyền bí)
(Anh; Truyện kể; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Kiệt; Nguyễn Minh Tiến; ]
DDC: 823 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695171. Đông Phương huyền bí: Qua truyện cổ tích/ Nguyễn Hữu Kiệt d. ; Nguyễn Minh Tiến h.đ.- H.: Văn hóa Thông tin, 1996.- 431tr.; 20cm.
(Hindus; Yoga; ) [Ấn Độ; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Kiệt; Nguyễn Minh Tiến; ]
DDC: 181.4 /Price: 42000 /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510193. LYTTON, SIR BULWER
    Tây Phương huyền bí/ Sir Bulwer Lytton; Nguyễn Hữu Kiệt dịch.- H.: Hồng Đức, 2020.- 412 tr.; 21 cm.
{Anh; Văn học cận đại; Tiểu thuyết; } |Anh; Văn học cận đại; Tiểu thuyết; |
DDC: 823 /Price: 145000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học602210. KIỀU TRUNG SƠN
    Đuống của người Mường ở Kim Phượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ/ Kiều Trung Sơn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- tr.: minh họa; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 111-116. - Phụ lục: tr. 117-132
    Tóm tắt: Khái quát về người Mường ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu về Đuống và chàm đuống ở Kim Thượng. Sự đa dạng và thống nhất của Đuống, một số nhầm lẫn trong nhận thức về đuống, giá trị và khả năng ứng dụng Đuống
(Phong tục tập quán; Phú Thọ; Dân tộc Mường; Văn hóa dân gian; Đuống; )
DDC: 390.0959721 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480020. LYTTON, BULWER
    Tây Phương huyền bí: Nguyên tác Zanoni/ Bulwer Lytton; Người dịch: Nguyễn Hữu Kiệt; Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2008.- 494tr.; 21cm.- (Tủ sách huyền môn)
(Châu Âu; Thuyết huyền bí; Huyền bí học; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Kiệt; Nguyễn Minh Tiến; ]
DDC: 180 /Price: 99000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học480021. BRUNTON, PAUL
    Đông Phương huyền bí: Nguyên tác A Search in secret india/ Paul Brunton; Người dịch: Nguyễn Hữu Kiệt; Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2008.- 429tr.; 21cm.- (Tủ sách huyền môn)
(Huyền bí; Hindus; Yoga; Ấn độ huyền bí; Ấn Độ; ) [Vai trò: Nguyễn Hữu Kiệt; Nguyễn Minh Tiến; ]
DDC: 181.4 /Price: 86000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học354111. BUCK, PEARL
    Đông phương huyền bí qua truyện cổ tích thần tiên/ Pearl Buck ; Phi Sơn dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1996.- 323tr; 18cm.
{ấn Độ; Văn học hiện đại; phương Đông; truyện cổ tích; } |ấn Độ; Văn học hiện đại; phương Đông; truyện cổ tích; | [Vai trò: Phi Sơn; ]
DDC: 398.2095 /Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học607025. BUCK, PEARL
    Đông phương huyền bí qua truyện cổ tích thần tiên: Truyện cổ tích/ Pearl Buck; Phi Sơn dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1996.- 324tr.; 18cm.
(Truyện cổ tích; Văn học dân gian; ấn Độ; ) [Vai trò: Phi Sơn; ]
/Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36504. Tài liệu Lịch sử địa phương huyện Yên Mỹ: Tài liệu tham khảo dùng trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở/ Nguyễn Thị Thắm b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2019.- 64tr.: ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: UBND huyện Yên Mỹ. Phòng Giáo dục và Đào tạo
    ISBN: 9786045549629
(Tiểu học; Lịch sử; Trung học cơ sở; ) [Hưng Yên; Yên Mỹ; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thắm; ]
DDC: 959.73300712 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42415. Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương huyện Quảng Xương: Dùng cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tham khảo nghiên cứu và giảng dạy/ B.s.: Lê Như Tuấn, Nguyễn Ngọc Hiên, Nguyễn Huy Nam....- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2018.- 116tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Thường vụ huyện uỷ Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá
    Thư mục: tr. 112-112
    ISBN: 9786047433971
(Lịch sử; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông; ) [Thanh Hoá; Quảng Xương; ] [Vai trò: Vũ Văn Chính--b.s.; Dương Xuân Tân--b.s.; Nguyễn Huy Nam--b.s.; Lê Như Tuấn--b.s.; Nguyễn Ngọc Hiên--b.s.; ]
DDC: 959.741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99315. Ngữ văn địa phương huyện Nghi Lộc: Chương trình môn ngữ văn bậc trung học cơ sở/ Nguyễn Văn Ngọc b.s..- Vinh: Đại học Vinh, 2016.- 138tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786049232800
(Trung học cơ sở; Ngữ văn; ) [Nghệ An; Nghi Lộc; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Ngọc--b.s.; ]
DDC: 807.12 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86978. LYTTON, BULWER
    Tây Phương huyền bí/ Bulwer Lytton ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Nguyễn Minh Tiến h.đ..- H.: Tôn giáo, 2016.- 461tr.; 21cm.- (Tủ sách Huyền môn)
    Nguyên tác: Zanoni
    ISBN: 9786046127390
(Văn học cận đại; ) [Anh; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Tiến--h.đ.; Nguyễn Hữu Kiệt--dịch; ]
DDC: 823.8 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98820. Đền thờ Tổ họ Trần Việt Nam: Thôn Phương La xã Thái Phương huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình/ Trần Đại Thanh chỉnh lí.- Tái bản - có bổ sung.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 81tr.: ảnh, bảng; 20cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội UNESCO Bảo tồn Văn hoá dân tộc Việt Nam
    Phụ lục: tr. 79-80. - Thư mục: tr. 81
    ISBN: 9786047014019
    Tóm tắt: Khái quát về thân thế và sự nghiệp 21 vị có công lớn thời hậu triều Lý - Tiền Triều Trần và vị tướng lừng danh trong lịch sử thời đại Hồ Chí Minh tại đền thở tổ họ Trần Việt Nam ở tỉnh Thái Bình
(Di tích lịch sử; Đền thờ; Họ Trần; ) [Thái Bình; ] [Vai trò: Trần Đại Thanh--chỉnh lí; ]
DDC: 959.736 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học251314. NGUYỄN MỘNG TƯỜNG
    Lịch sử cách mạng xã Thuỵ Phương huyện Từ Liêm - Hà Nội (1972-2006)/ B.s., s.t.: Nguyễn Mộng Tường, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Đức Hùng.- H.: Nxb. Hà Nội, 2007.- 176tr. : bảng, 12tr. ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuỵ Phương
    Phụ lục: tr. 165-176
[Vai trò: Nguyễn Đức Hùng--b.s., s.t.; Nguyễn Thị Thuỷ--b.s., s.t.; ]
DDC: 9 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học303086. VŨ TIẾN TUYNH
    Lịch sử cách mạng xã Xuân Phương huyện Từ Liêm - Hà Nội (1930-2000)/ B.s: Vũ Tiến Tuynh, Trần Trung Sơn, Đỗ Thỉnh...- H.: Nxb. Hà Nội, 2002.- 199tr, 5 tờ ảnh; 19cm.
    ĐTTS ghi: Đảng CSVN. Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Phương
    Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống văn hoá, di tích lịch sử và truyền thống cách mạng xã Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội
{Hà Nội; Đảng bộ xã; Lịch sử hiện đại; Từ Liêm; } |Hà Nội; Đảng bộ xã; Lịch sử hiện đại; Từ Liêm; | [Vai trò: Đỗ Thỉnh; Bùi Xuân Đính; Trần Trung Sơn; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.