Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 6.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510447. PITTAR, GILL
    Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành: Chủ đề: Chung sống hài hòa: Truyện tranh. T.3: Vịt con lạc đường/ Nguyên tác: Gill Pittar ; Truyện: Cao Hồng Ba ; Tranh: Triệu Hiểu Vũ ; Minh Thuý dịch.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2020.- 27 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786048453435
{Niu Dilân; Truyện tranh; Văn học thiếu nhi; } |Niu Dilân; Truyện tranh; Văn học thiếu nhi; | [Vai trò: Cao Hồng Ba; truyện; Minh Thuý; dịch; Triệu Hiểu Vũ; tranh; ]
DDC: 823 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19988. JIGME RINPOCHE
    Sống hài hoà với cảm xúc: Những chỉ dẫn đơn giản giúp tâm hồn thanh thản/ Jigme Rinpoche ; Dịch: Hoàng Lan, Đỗ Ngọc Sơn ; H.đ.: Thanh Phạm....- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Thế giới ; Công ty Sách Phương Nam, 2019.- 153tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Working with the emotions
    ISBN: 9786047756575
    Tóm tắt: DDwa ra những phương pháp nhìn nhận, điều hoà và chế ngự cảm xúc bản thân giúp tâm hồn thanh thản qua việc hiểu biết, thực hành Phật pháp như dụng tâm Bồ đề, tâm thanh thản, nhận biết nguyên nhân của cảm xúc và không chống lại những nguyên nhân ấy...
(Đạo Phật; Cảm xúc; Quản lí; ) [Vai trò: Hồng Lê; Bình Hồ; Thanh Phạm; Hoàng Lan; Đỗ Ngọc Sơn; ]
DDC: 294.3444 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3386. Molly, Milly, Lilly - Câu chuyện trưởng thành: Chủ đề: Chung sống hài hoà : Truyện tranh. T.3: Vịt con lạc đường/ Nguyên tác: Gill Pittar ; Truyện: Cao Hồng Ba ; Tranh: Triệu Hiểu Vũ ; Minh Thuý dịch.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2020.- 27tr.: tranh màu; 21cm.
    ISBN: 9786048453435
(Văn học thiếu nhi; ) [Niu Dilân; ] [Vai trò: Minh Thuý; Triệu Hiểu Vũ; Pittar, Gill; Cao Hồng Ba; ]
DDC: 823 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96026. Cô bé sống hai lần: Kinh thánh cho trẻ em/ Edward Hughes ; Tâm Tống dịch.- H.: Tôn giáo, 2016.- 23tr.: tranh màu; 14x18cm.
    Tựa sách tiếng Anh: The girl who lived twice
    ISBN: 9786046140658
(Kinh thánh; Đạo Thiên chúa; ) [Vai trò: Tâm Tống--dịch; Hughes, Edward; ]
DDC: 220.9505 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114107. Cô bé sống hai lần: Kinh thánh cho trẻ em/ Edward Hughes ; Tâm Tống dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 23tr.: tranh màu; 14x18cm.
    Tựa sách tiếng Anh: The girl who lived twice
    ISBN: 9786046820499
(Đạo Thiên chúa; Kinh thánh; ) [Vai trò: Tâm Tống--dịch; Hughes, Edward; ]
DDC: 220.9505 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434671. HÀ TÂN
    Sông Hải đổi mới/ Hà Tân.- Bắc Kinh: Ngoại văn Bắc Kinh, 1975.- 91tr : ảnh; 19cm.
    Tóm tắt: Quá trình lịch sử của dòng sông Hải và tinh thần phấn đấu gian khổ của nhân dân Trung Quốc: đào giếng chống hạn, cải tạo vùng núi
{trị thuỷ; Lịch sử; sông hải; Trung Quốc; } |trị thuỷ; Lịch sử; sông hải; Trung Quốc; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.