Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 28.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64075. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 4.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 382tr., 5tr. tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Thư mục: tr. 382
    ISBN: 9786046955894
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71019. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời I/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 382tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上
    ISBN: 9786046955894
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69385. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời II/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 4.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 395tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 下
    ISBN: 9786046945260
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86194. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời I/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 2.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2016.- 382tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上
    ISBN: 9786046955894
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91139. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời II/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 2.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2016.- 395tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上
    ISBN: 9786046945260
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học184933. QUANG DƯƠNG
    Tư vấn hướng nghiệp. T.1: Học tích cực chọn nghề phù hợp/ Quang Dương.- Tái bản lần 1, có bổ sung.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 255tr.: minh hoạ; 20cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những thông tin và giải pháp dưới dạng hỏi đáp trong định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các bạn trẻ tự tham khảo khi chọn nghề, hoặc tư vấn cho người hướng nghiệp chọn được nghề phù hợp với bản thân
(Nghề nghiệp; Tư vấn; Hướng nghiệp; )
DDC: 331.702 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học184911. QUANG DƯƠNG
    Tư vấn hướng nghiệp. T.2: Tự hướng nghiệp và rèn luyện kỹ năng vào đời/ Quang Dương.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010.- 183tr.: ảnh; 20cm.
    Tóm tắt: Tập hợp những thông tin và giải pháp dưới dạng hỏi đáp trong định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các bạn trẻ tự tham khảo khi chọn nghề và trang bị các các kỹ năng sống phù hợp với bản thân.
(Hướng nghiệp; Tư vấn; Nghề nghiệp; )
DDC: 331.702 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học322813. PHẠM TẤT DONG
    Sự lựa chọn tương lai: Tư vấn hướng nghiệp/ Phạm Tất Dong, Nguyễn Như ất.- H.: Thanh niên, 2000.- 256tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Nghề nghiệp - việc làm: vấn đề xã hội học bức xúc, vai trò của sự nghiệp. Chọn nghề, học nghề phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Lập nghiệp thời kinh tế thị trường
{Hướng nghiệp; Nghề nghiệp; Xã hội học; Việc làm; } |Hướng nghiệp; Nghề nghiệp; Xã hội học; Việc làm; | [Vai trò: Nguyễn Như ất; ]
DDC: 371.4 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535307. Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn hướng dẫn thi hành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 915 tr.; 21 cm.
    Tóm tắt: Trình bày nội dung luật doanh nghiệp 2005, luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 172 điều với các phần qui định chung, thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp
(Doanh nghiệp; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597 /Price: 120000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học590490. LÊ THỊ THANH HƯƠNG
    Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông: Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế/ Lê Thị Thanh Hương (ch.b.), Đỗ Thị Lệ Hằng, Mai Việt Thắng.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 192tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học
    Tóm tắt: Sơ lược lịch sử ngành tư vấn hướng nghiệp. Phân tích một số lý thuyết và mô hình tư vấn hướng nghiệp tại các quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu kinh nghiệm một số nước trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Nghiên cứu thực trạng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh PTTH ở Việt Nam hiện nay cùng một số kiến nghị trong thời gian tới.
(Hướng nghiệp; Tư vấn; Phổ thông trung học; Học sinh; ) [Vai trò: Mai Việt Thắng; Đỗ Thị Lệ Hằng; ]
DDC: 373.14 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576811. PHẠM TẤT DONG
    Sự lựa chọn tương lai: Tư vấn hướng nghiệp/ Phạm Tất Dong, Nguyễn Như ất.- In lần thứ 4.- H.: Thanh niên, 2003.- 242tr.; 119cm.- (Tư vấn tuối học đường)
    Tóm tắt: Tư vấn giúp các bạn trẻ chọn nghề cho bản thân
(Hướng nghiệp; Sách tham khảo; Việc làm; ) [Vai trò: Nguyễn Như ất; ]
DDC: 331.702 /Price: 23.000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học373078. NGUYỄN QUANG SÁNG
    Hành trình một đời người: Cuộc đời bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng/ Biên soạn: Nguyễn Quang Sáng, Lê Giang.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991.- 206tr : chân dung; 19cm.
{Việt Nam; Nguyễn Văn Hưởng; anh hùng lao động; Văn học hiện đại; ; } |Việt Nam; Nguyễn Văn Hưởng; anh hùng lao động; Văn học hiện đại; ; | [Vai trò: Lê Giang; ]
/Price: 7.500d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học610817. Hành trình một đời người: Cuộc đời bác sỹ Nguyễn Văn Hưởng/ Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Hưởng, Trần Hữu Nghiệp..- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 1991.- 206tr.; 19cm.
(Hồi kí; Việt Nam.; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Nguyễn Duy Cương; Phan Nhân; Nguyễn Kim Hùng; Trần Văn Giàu; Trần Hưũ Nghiệp; Nguyễn Văn Hưởng; ]
/Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457035. 25 bộ đề văn hướng dẫn thi tốt nghiệp P.T.C.S. và thi thi tuyển vào lớp 10 P.T.T.H: Lưu hành nội bộ.- Nghĩa Bình: Sở giáo dục, 1987.- 155tr; 19cm.
{Phổ thông cơ sở; Phổ thông trung học; Đề văn; Văn học; Tốt nghiệp; } |Phổ thông cơ sở; Phổ thông trung học; Đề văn; Văn học; Tốt nghiệp; |
DDC: 807 /Price: 45đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học650285. Công văn hướng dẫn về việc xây dựng quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp đất nước, vì quyền lợi phụ nữ.- Thanh Hóa: K.Nxb., 1985.- 11tr.; 19cm..
(Công văn; Phụ nữ; Quỹ tiết kiệm; )
DDC: 305.4 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28852. Tài liệu tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số: Tài liệu dành cho giáo viên/ Phan Thị Lạc, Trần Thị Thu (ch.b.), Văn Lệ Hằng....- H.: Giáo dục, 2019.- 103tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
    Thư mục: tr. 103
    ISBN: 9786040149787
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học và chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số cùng một số hướng dẫn cụ thể
(Tư vấn; Trung học cơ sở; Hướng nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Phương; Lưu Thu Thuỷ; Trần Thị Thu; Phan Thị Lạc; Văn Lệ Hằng; ]
DDC: 373.1425 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45201. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời I/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 6.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2018.- 382tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上
    ISBN: 9786049637360
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45200. NOMURA MIZUKI
    Cô gái văn chương và nhà văn hướng về Chúa trời II/ Nomura Mizuki ; Runan dịch.- Tái bản lần 5.- H.: Văn học ; Công ty Sách Thái Hà, 2018.- 395tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Cô gái văn chương)
    Tên sách tiếng Nhật: "文学少女" と神に臨む作家 上
    ISBN: 9786049635946
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Runan--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97826. Vần hương dáng điệu/ Nguyễn Thế Phát, Thanh Nguyen, Tường Vy....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 169tr.: ảnh; 20cm.
    ISBN: 9786045376140
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vy Thượng Ngã; Tường Vy; Thanh Nguyen; Nguyễn Thế Phát; Phùng Nữ Thuỳ Trang; ]
DDC: 895.9221008 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113197. TRẦN NGỌC AN
    Cẩm nang tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015/ Trần Ngọc An ch.b..- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 120tr.: minh hoạ; 28cm.
    Đầu bìa sách ghi: Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt: Cung cấp thông tin về kì thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015: mã ngành, khối thi, chỉ tiêu, phương án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phía Nam, những điều thí sinh cần lưu ý. Phân tích xu hướng lao động, ngành nghề, việc làm trong tương lai
(Giáo dục đại học; Hướng nghiệp; Tuyển sinh; ) [Việt Nam; ]
DDC: 378.1942 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.