Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học686269. VŨ ĐÌNH HOÈ
    Hồi ký Vũ Đình Hoè. T.1.- H.: Văn hóa Thông tin,, 1994.- 455tr. :: chân dung. ;; 19cm.
(Văn học hiện đại; Việt Nam; )
/Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học461326. VŨ ĐÌNH HÒE
    Hồi ký Vũ Đình Hòe: Hồi ký Vũ Đình Hòe/ Nguyễn Phương Liên.- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 1994.- 455tr.; 19cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92283403 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học271236. VŨ ĐÌNH HOÈ
    Hồi ký Vũ Đình Hoè: Báo Thanh Nghị và nhóm Thanh Nghị, Tiền Thanh Nghị, Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh (hậu Thanh Nghị).- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2004.- 1171tr.: chân dung; 24cm.
    Tóm tắt: Cuốn hồi ký của ông Vũ Đình Hoè viết về xuất xứ và tổ chức của báo Thanh Nghị và nhóm Thanh Nghị. hoạt động của Thanh Nghị hướng và cuộc đấu tranh dân tộc. Hoạt động khảo cứu Thanh Nghị phục vụ tổ quốc. Ngoài ra còn có các bài viết về Thanh Nghị, những ký ức, cảm nghĩ về nhân nghĩa Hồ Chí Minh
(Báo chí; Lịch sử; Tổ chức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 079 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học370297. VŨ ĐÌNH HOÈ
    Hồi ký Vũ Đình Hoè. T.1/ Vũ Đình Hoè.- H.: Văn hoá thông tin, 1995.- 455tr : ảnh chân dung; 19cm.
{Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.