Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 57.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học48083. ĐINH XUÂN TRÌNH
    Phương thức thanh toán BPO thay thế L/CHướng dẫn áp dụng quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng = ICC uniform rules for bank payment obligations 1.0/ Đinh Xuân Trình.- H.: Lao động, 2018.- 182tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 122-182
    ISBN: 9786045998878
    Tóm tắt: Giới thiệu về bank payment obligatons là một phương thức thanh toán và tài trợ thương mại được tích hợp từ phương thức tín dụng chứng từ và ghi sổ; các quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng; các mẫu tin quản lý dịch vụ thương mại cùng các phụ lục hỗ trợ
(Dịch vụ ngân hàng; Phương thức; Thanh toán; ) {Bank payment obligatons; } |Bank payment obligatons; |
DDC: 332.178 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289309. Một số nội dung về nhà nước và pháp luật: Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Thanh tra.- H.: Thống kê, 2003.- 296tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trường cán bộ Thanh tra
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật và pháp chế. Định hướng và giải pháp hoàn thiện nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nội dung cơ bản của Pháp lênh cán bộ, công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức thanh tra...
(Tài liệu học tập; Việt Nam; Pháp lệnh; Nhà nước và pháp luật; ) [Vai trò: Mai Trung Sơn--b.s; Phạm Văn Khanh--b.s; Nnguyễn Văn Liêm--b.s; Lê Đình Dấu--b.s; ]
DDC: 340 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482064. NGUYỄN THỊ THU THẢO
    Nghiệp vụ thanh toán quốc tế/ Nguyễn Thị Thu Thảo, Hoàng Xuân Quế, Đặng Ngọc Đức.- Hà Nội: Tài Chính, 2009.- 347tr.; 29cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học kinh tế Quốc Dân
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về giao dịch thương mại liên quan đến thanh toán quốc tế; Các chứng từ cần thiết thực hiện nghiệp vụ thanh toán; Rủi ro trong thanh toán liên quan dịch thương mại quốc tế; Ngân hàng thương mại và nghiệp thanh toán quốc tế
(Thanh toán quốc tế; Thương mại; Ngân hàng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Xuân Quế; Đặng Ngọc Đức; ]
DDC: 332.1 /Price: 87000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học514723. CHRISTIE, AGATHA
    Điệp vụ thành Bát Đa: Truyện trinh thám/ Agatha Christie; Đào Đăng Trạch Thiên dịch.- H.: Văn học, 2003.- 279tr.; 19cm..
{Anh; Tiểu thuyết trinh thám; Văn học nước ngoài; Văn học hiện đại; } |Anh; Tiểu thuyết trinh thám; Văn học nước ngoài; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Christie, Agatha--Tác giả; Đào Đăng Trạch Thiên--Dịch; ]
DDC: 823 /Price: 28.000đ/1.000b. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135678. ĐỖ THANH KHÊ
    Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo/ Đỗ Thanh Khê.- H.: Lao động, 2014.- 847tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786047812394
    Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của hoạt động thanh tra, kiểm tra giáo dục đào tạo. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về công tác thanh tra và đối tượng thanh tra giáo dục và đào tạo
(Thanh tra; Pháp luật; Giáo dục; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970702638 /Price: 320000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492266. Quy định trình kiểm tra chất lượng giáo dục và nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành giáo dục đào tạo 2014/ Sưu tầm, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh.- Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014.- 427tr.: bảng; 28cm.
    Tên sách ngoài bìa: Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành giáo dục đào tạo 2014
    Tóm tắt: Trình bày luật giáo dục, luật giáo dục đại học, luật giáo dục quốc phòng - an ninh và văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định về quy chế đào tạo, tuyển sinh, thi tốt nghiệp, văn bằng. Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành giáo dục. Quy định mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục...
(Luật giáo dục; Thanh tra; Kiểm tra; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuỳ Linh; Việt Trinh; ]
DDC: 344.5970702638 /Price: 335000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545570. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
    Giáo trình nghiệp vụ thanh toán/ Nguyễn Thị Thanh Thủy ch.b..- H.: Lao động, 2013.- 379tr: minh họa; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội
    Phụ lục: tr. 310 - 376. - Thư mục: tr. 377 - 379
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh toán gồm hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, nghiệp vụ ngân hàng, các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, các điều kiện thanh toán trong hợp đồng du lịch và một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán
(Thanh toán; Ngân hàng; Tiền tệ; )
DDC: 332.1 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học537656. Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục và đào tạo/ Phạm Văn Giáp sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn.- H.: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2010.- 958tr; 27cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn chung về công tác thanh tra, hướng dẫn các nghiệp vụ và hoạt động cụ thể trong quá trình thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về công tác thanh tra và đối tượng thanh tra giáo dục - đào tạo; Quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo làm cơ sở để tra cứu trong quá trình thanh tra
(Giáo dục; Nghiệp vụ; Pháp luật; Thanh tra; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Văn Giáp--sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn; ]
DDC: 370.9597 /Price: 320000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535082. NGUYỄN MINH KIỀU
    Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng: Chuỗi sách nghiệp vụ ngân hàng thương mại/ Nguyễn Minh Kiều.- H.: Thống kê, 2010.- 263tr: hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, câu hỏi và bài tập thực hành về nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước. Các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế: các hối phiếu, lệnh phiếu, cheque, thẻ thanh toán và các thanh toán như chuyển tiền, nhờ thu và tín dụng chứng từ...
(Chuyển tiền; Ngân hàng; Thanh toán; Tiền tệ; )
DDC: 332.1 /Price: 58500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học591395. NGUYỄN MINH KIỀU
    Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng/ Nguyễn Minh Kiều.- H.: Thống kê, 2010.- 263tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các hình thức thanh toán và chuyển tiền trong nước qua nghiệp vụ
(Chuyển tiền; Hình thức; Ngân hàng; )
DDC: 332.1 /Price: 58500đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học474961. Nghiệp vụ thanh toán Quốc tế: Sách chuyên khảo/ Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Thảo.- Hà Nội: Lao động xã hội, 2006.- 320tr.; 21cm.
(tài chính; Thương mại Quốc tế; Kinh tế; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Thảo; ]
DDC: 332.155 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học472453. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho nhà xuất khẩu có được thanh toán từ người mua.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2003.- 78tr.; 24cm.
(Hướng dẫn nghiệp vụ; Giáo trình; Export; International Payment; Industry guides; )
DDC: 332.1 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học621638. Nghiệp vụ công tác thanh tra: Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thanh tra.- H.: Thống kê, 2003.- 560tr.; 19cm.
    Tóm tắt: công tác thanh tra trong hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tổ chức thanh tra. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra...
{Thanh tra nhà nước; } |Thanh tra nhà nước; |
/Price: 55.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học653931. Sổ tay máy xây dựng: PGS. TS. NGƯT. Vũ Thanh Bình, PGS. TS. Nguyễn Văn Bang, PGS. TS. NGƯT. Trương Biên,.- H.: Giao thông vận tải, 2000.- 937tr.; 27cm.
    Tóm tắt: NHững vấn đề chung về máy xây dựng. Quản lý và khai thác kỹ thuật máy xây dựng. Đặc tính kỹ thuật của các loại máy xây dựng
(Khai thác; Kỹ thuật; Xây dựng; Sổ tay; Quản lý; ) [Vai trò: PGS. TS. NGƯT. Trương Biên; PGS. TS. Nguyễn Văn Bang; PGS. TS. NGƯT. Vũ Thanh Bình; ]
/Price: 270000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663556. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. THÀNH UỶ HẢI PHÒNG
    Nghị quyết ban thường vụ Thành uỷ thi hành nghị quyết số 10 của Bộ chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp: Lưu hành nội bộ/ Đảng cộng sản Việt Nam. Thành uỷ Hải Phòng.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1988.- 40 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Toàn văn nghị quyết của thành uỷ Hải Phòng về: Cơ chế quản lý với tư liệu sản xuất, phân phối sản phẩm; Tổ chức thực hiện quản lý với tập thể, gia đình và tư nhân; Những quy định về đổi mới quản lý kinh tế, chuyển các HTX nông, lâm, ngư nghiệp Hải Phòng sang sản xuất hàng hoá và kinh doanh XHCN
{Hải Phòng; Nghị quyết; Đảng cộng sán Việt Nam; quản lý kinh tế nông nghiệp; Thành uỷ Hải Phòng; } |Hải Phòng; Nghị quyết; Đảng cộng sán Việt Nam; quản lý kinh tế nông nghiệp; Thành uỷ Hải Phòng; |
/Price: 1.000đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663543. Hướng dẫn của một số ban ngành, Đoàn thể thực hiện nghị quyết của ban thường vụ thành uỷ và quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về quy định tạm thời cơ chế quản lý đảm bảo quyền chủ động sản xuất - kinh doanh của cơ sở: Lưu hành nội bộ.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1986.- 152 tr.; 19 c.
    ĐTTS ghi: Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
    Tóm tắt: Hướng dẫn, gợi ý của các ngành thuộc thành phố thi hành nghị quyết số 41, số 42 cuả ban thường vụ thành uỷ và quyết định số 36 của UBND thành phố. Hướng dẫn cuả các ban thuộc thành uỷ thi hành nghị quyết số 41, số 42 của ban thường vụ thành uỷ
{Hải Phòng; Đảng cộng sản Việt Nam; sản xuất; quản lý; kinh doanh; } |Hải Phòng; Đảng cộng sản Việt Nam; sản xuất; quản lý; kinh doanh; |
/Price: 1.000đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663600. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.THÀNH UỶ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
    Nghị quyết của ban thường vụ thành uỷ và quyết định của U.B.N.D thành phố về quy định tạm thời cơ chế bảo đảm quyền chủ động sản xuấtva kinh doanh của cơ sở: Lưu hành nội bộ/ Đảng Cộng sản Việt Nam.Thành uỷ và uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.- Hải Phòng: Nxb.Hải Phòng, 1986.- 47 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định tạm thời về cơ chế quản lý bảo đảm quyền chủ động sản xuất kinh doanh của cơ sở và phân cấp quản lý công tác tổ chức.
{Ban thường vụ thành uỷ; Cơ chế quản lý; Quy định; Nghị quyết; Hải Phòng; } |Ban thường vụ thành uỷ; Cơ chế quản lý; Quy định; Nghị quyết; Hải Phòng; |
/Price: 1000đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663530. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. THÀNH UỶ VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
    Nghị quyết của ban thường vụ thành uỷ và quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về quy định tạm thời cơ chế quản lý bảo đảm quyền chủ động sản xuất kinh doanh của cơ sở: Lưu hành nội bộ/ Đảng cộng sản Việt Nam. Thành uỷ và uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1986.- 48 tr.; 19 cm.
    Tóm tắt: Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định tạm thời về cơ chế quản lý bảo đảm quyền chủ động sản xuất kinh doanh của cơ sở và phân cấp quản lý công tác tổ chức.
{Hải Phòng; quản lý sản xuất; kinh doanh cơ sở; Nghị quyết của ban thường vụ thành uỷ; } |Hải Phòng; quản lý sản xuất; kinh doanh cơ sở; Nghị quyết của ban thường vụ thành uỷ; |
/Price: 500đ /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394794. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. THÀNH UỶ HẢI PHÒNG
    Nghị quyết của Ban thường vụ Thành uỷ về công tác giáo dục trong tình hình mới.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1986.- 15tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nội dung nghị quyết của Ban thường vụ thành uỷ Hải Phòng về công tác giáo dục trong tình hình mới: Mục tiêu chính của chiến lược xây dựng con người mới; Nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể với công tác giáo dục; Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn, Đội trong các trường học
{giáo dục; đảng cộng sản việt nam; hải phòng; thành uỷ hải phòng; nghị quyết; } |giáo dục; đảng cộng sản việt nam; hải phòng; thành uỷ hải phòng; nghị quyết; |
/Price: 1.00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học649886. VŨ THANH
    6=Sáu ca khúc của Vũ Thanh/ Vũ Thanh.- H.: Văn hoá, 1984.- 18tr; 19cm.
(Ca khúc; ụm nhạc; ) [Vai trò: Vũ Thanh; ]
/Price: 2b /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.