Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 64.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1661193. GIẢ, BÌNH AO
    Hoài niệm sói (tiểu thuyết): Văn học hiện đại Trung Quốc/ Giả Bình Ao ; Vũ Công Hoan (dịch).- Hà Nội: Văn Học, 2003.- 356 tr.; 20 cm.
(Chinese fiction; ) |Tiểu thyết hiện đại Trung Quốc; | [Vai trò: Vũ, Công Hoan; ]
DDC: 895.13 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1657331. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Giảng văn chọn lọc: Văn học Việt Nam: Văn học hiện đại/ TRẦN ĐÌNH SỬ.- 1st.- Hà Nội: ĐHQG, 2001; 467tr.
(vietnamese literature - study and teaching; ) |Văn học Việt Nam hiện đại; Văn học phổ thông; |
DDC: 807 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1609444. ĐƯỜNG THAO
    Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc. T.1/ Đường Thao chủ biên; Lê Huy Triêu, Lưu Đức Trung.- H.: Giáo dục, 1999.- 512 tr.; 24 cm..
    ĐTTS ghi: Giáo trình văn học của các trường Đại học Cao đăng Trung Quốc
(Lịch sử văn học; Văn học trung quốc; ) |Văn học hiện đại; | [Vai trò: Lê Huy Triêu; Lưu Đức Trung; ]
DDC: 895.1 /Price: 42000 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1688990. ĐOÀN THỊ QUỲNH NHƯ
    Ngữ pháp văn bản và việc hướng dẫn học sinh phổ thông trung học chuẩn bị học các bài văn học hiện đại: Luận văn tốt nghiệp Đại học Sư phạm văn Khóa 20/ Đoàn Thị Quỳnh Như.- Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm, Bộ môn Ngữ văn, 1998
(vietnamese language - grammar - study and teaching; ) |Lớp Văn K20; Phương pháp giảng dạy tiếng Việt ở trường phổ thông; |
DDC: 495.922 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1608908. LƯƠNG VĂN PHÚ
    Về tư tưởng và văn học hiện đại phương Tây: Phát thảo phê bình một số trào lưu tư tưởng và văn học hiện đại chủ nghĩa ở phương Tây/ Lương Văn Phú, Minh Tâm.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 378 tr.; 19 cm..
(Tư tưởng; ) |Văn học hiện đại; Văn học phương Tây; | [Vai trò: Minh Tâm; ]
DDC: 809 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1681828. W BRONIEVSKY
    Thơ - Văn học hiện đại nước ngoài - Văn học Balan/ W Bronievsky.- 1st.- Hà Nội: Văn Học, 1984; 107tr..
(polish poetry; ) |Thơ Balan; |
DDC: 891.851 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1609996. PAUXTỐPXKI,K
    Bông hồng vàng: Văn học hiện đại nước ngoài, văn học Xô Viết/ K.Pauxtốpxki; Kim Ân.- H.: Văn học, 1982.- 295 tr.; 19 cm..
|Nga; Truyện vừa; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Kim Ân; ]
DDC: 891.73 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1440124. KAPKA, FRANX
    Vụ án hóa thân: Văn học hiện đại nước ngoài/ Franx Kapka; Đức Tài dịch.- H.: Văn học, 2011.- 346tr; 21cm.
    Nguyên tác tiếng Đức: Die ver wandlung
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Đức; ] [Vai trò: Đức Tài; ]
DDC: 833 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448794. MALAMUD, BERNARD
    Chiếc thùng ma thuật: Văn học hiện đại nước ngoài/ Bernard Malamud; Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương dịch.- H.: Văn học, 2006.- 260tr; 19cm.
(Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Huỳnh Kim Oanh; Phạm Viêm Phương; ]
/Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1451450. Tuyển tập truyện ma cà rồng: Văn học hiện đại nước ngoài/ Phạm Viêm Phương, Huỳnh Kim Oanh tuyển chọn và dịch.- H.: Văn học, 2006.- 2tập; 19cm.

/Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1451451. Tuyển tập truyện ma cà rồng: Văn học hiện đại nước ngoài. T.1/ Phạm Viêm Phương, Huỳnh Kim Oanh tuyển chọn và dịch.- H.: Văn học, 2006.- 303tr; 19cm.
(Truyện kinh dị; Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Vai trò: Huỳnh Kim Oanh; Phạm Viêm Phương; ]
/Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1451452. Tuyển tập truyện ma cà rồng: Văn học hiện đại nước ngoài. T.2/ Phạm Viêm Phương, Huỳnh Kim Oanh tuyển chọn và dịch.- H.: Văn học, 2006.- 275tr; 19cm.
(Truyện kinh dị; Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Vai trò: Huỳnh Kim Oanh; Phạm Viêm Phương; ]
/Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1755946. VƯƠNG VĂN ANH
    Văn học hiện đại Trung Quốc nhìn từ thượng hải/ Vương Văn Anh; Phạm Công Đạt dịch; Lê Sơn hiệu đính.- Hà Nội: Văn học, 2005.- 650 tr.; 24 cm.
|Văn học; Trung Quốc; Nghiên cứu; |
DDC: 895.1 /Price: 130000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1512740. LÃO XÁ
    Tứ thế đồng đường (danh tác văn học hiện đại Trung Quốc): T.2/ Lão Xá; Ông Văn Tùng dịch và giới thiệu.- H.: Văn học, 2003.- 674tr.; 19cm.- (Danh gia văn học Trung Quốc)
[Vai trò: Ông Văn Tùng; ]
/Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1644173. Tuyển tập Nam Cao: Văn học hiện đại Việt Nam/ Hà Minh Đức biên soạn.- H.: Văn học, 2003.- 488tr.; 19cm.
|Nam Cao; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1516537. Truyện cổ Grim: văn học hiện đại nước ngoài/ Hữu Ngọc dịch.- H.: Văn học, 2002.- 425tr.; 10cm.

/Price: 45000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1489351. TRẦN NGỌC HƯỞNG
    60 bài làm văn căn bản lớp 12: Văn học hiện đại. Luyện thi tú tài, Cao đẳng, Đại học/ Trần Ngọc Hưởng.- H.: Thanh niên, 1999.- 260tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu 60 bài làm văn căn bản lớp 12 nhằm giúp các bạn trong các kỳ thi tú tài, Cao đẳng, Đại học.
{Văn học; lớp 12; sách giáo khoa; sách luyện thi; } |Văn học; lớp 12; sách giáo khoa; sách luyện thi; | [Vai trò: Trần Ngọc Hưởng; ]
/Price: 17.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1495138. ĐƯỜNG THAO
    Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc: Giáo trình văn học của các trường cao đẳng đại học Trung Quốc/ Đường Thao ch.b, Lê Huy Tiêu ch.b, dịch thuật và hiệu đính.- H.: Giáo dục, 1999.- 2 tập; 24cm..
{Lịch sử; Trung Quốc; văn học hiện đại; } |Lịch sử; Trung Quốc; văn học hiện đại; | [Vai trò: Lê Huy Tiêu; Đường Thao; ]
/Price: T.1:42.000đ/2.500b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1496174. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 3 tập; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
{Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
/Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1495988. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.3: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu.../ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 174 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Hồ Chí Minh; Tố Hữu; Xuân Diệu; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; ]
/Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang Đầu |Trang trước |Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.