Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398644. MARIO PUZO
    Đất tiền đất bạc: Tiểu thuyết/ Mario Puzo; Ngọc Thứ Lang dịch từ nguyên bản tiếng Anh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1989.- 359tr; 19cm.
{Mỹ; tiểu thuyết; Văn học hiện đại; } |Mỹ; tiểu thuyết; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Ngọc Thứ Lang; ]
DDC: 843 /Price: 15.000c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học579175. PUZO, MARIO
    Đất tiền đất bạc/ Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch.- H.: Văn học, 2002.- 398tr.; 19cm.
(Tiểu thuyết; ; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Ngọc Thứ Lang; ]
/Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học606829. Cát Tiên đất gọi: Tập thơ nhạc. T.1/ Trần Đình Nhung, Hà Linh Chi, Uông Thái Biểu...; Gia Dũng b.s, sưu tầm, tuyển chọn.- H.: Văn hóa dân tộc, 1998.- 108tr.; 21cm.
(Thơ; Việt Nam; Văn học hiện đại; Âm nhạc; ) [Vai trò: Gia Dũng; Uông Thái Biểu; Trần Đình Nhung; Nguyễn Xuân Du; Nguyễn Công Đính; Hà Linh Chi; ]
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học612211. Cát Tiên Đất gọi. T.1/ Gia Dũng b.s. ; Uông Thái Biểu, Hà Linh Chi, Trần Đình Nhung....- H.: Văn hóa dân tộc, 1998.- 108tr.; 21cm.
    Tóm tắt: " Cát Tiên đất gọi" là tựa đề của tập sáng tác thơ - nhạc do nhà thơ Gia Dũng sưu tầm biên soạn tuyển chọn. Đây là tập sách đầu tiên giới thiệu với bạn đọc những sáng tác thơ và nhạc của ba mươi tác giả ở địa phương và trong cả nước.
(Cát Tiên; Lâm Đồng; Địa Chí; ) [Vai trò: Gia Dũng; Gia Dũng; Hà Linh Chi; Nguyễn Công Đính; Xuân Khải; Uông Thái Biểu; ]
DDC: DC870 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học640734. PUZO, MARIO
    Đất tiền đất bạc/ Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch.- TP. Hồ Chí Minh: N.x.b. Trẻ, 1989.- 358tr.; 19cm.
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Ngọc Thứ Lang; ]
DDC: 813 /Price: 3600đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177946. Palestine sau những bức tường chiếm đóng: Palestine dưới góc nhìn của những nhà báo Việt Nam đầu tiên đặt chân tới miền đất bị chiếm đóng/ Nguyễn Như Phong, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Khánh Duy....- H.: Lao động Xã hội, 2011.- 166tr.: ảnh, bản đồ; 19cm.
    Tóm tắt: Mô tả hành trình vô cùng gian nan, trắc trở và cả hiểm nguy của những nhà báo Việt Nam đầu tiên bước chân vào vùng lãnh thổ Palestine. Ghi lại cuộc sống, hình ảnh đấu tranh cho Palestin độc lập của những người dân đang nỗ lực đi tìm một chỗ đứng vững chắc cho mình trên bản đồ thế giới
(Chính trị; ) [Palextin; ] [Vai trò: Nguyễn Như Phong; Nguyễn Ngọc Hùng; Lê Khánh Duy; Mỹ Hạnh; Lê Trần Quỳnh; ]
DDC: 320.95694 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học338921. PHAN THANH NHÀN
    Hà Tiên đất nước và con người/ Sưu tầm và b.s: Phan Thanh Nhàn, Trần Thế Vinh, Hứa Nhứt Tâm...- Cà Mau: Nxb. Mũi Cà Mau, 1999.- 97tr : ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 95-97
    Tóm tắt: Quá trình lịch sử, các đặc điểm về địa hình, giao thông, tài nguyên, các di tích lịch sử, thắng cảnh, đặc điểm nhân văn, văn hoá và thành tựu kinh tế văn hoá xã hội của Hà Tiên
{Hà Tiên; Kiên Giang; Kinh tế; Văn hoá; Di tích lịch sử; Địa lí; Lịch sử; Địa chí; } |Hà Tiên; Kiên Giang; Kinh tế; Văn hoá; Di tích lịch sử; Địa lí; Lịch sử; Địa chí; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Sơn; Trần Thế Vinh; Hứa Nhứt Tâm; Lê Quang Khanh; ]
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học438848. PUZO, MARIO
    Đất tiền đất bạc/ Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch.- S.: Trí Dũng, 1974.- 375tr; 19cm.
{Mỹ; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; } |Mỹ; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; | [Vai trò: Ngọc Thứ Lang; ]
/Price: 7000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.