Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 792.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77319. BÙI MINH HIỀN
    Quản lí giáo dục/ Bùi Minh Hiền (ch.b.), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo.- In lần thứ 3, có chỉnh lí.- H.: Đại học Sư phạm, 2017.- 368tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 363-367
    ISBN: 9786045407844
    Tóm tắt: Tổng quan về quản lí, các mô hình quản lí nhà nước về giáo dục và kinh nghiệm quốc tế về quản lí giáo dục. Trình bày quản lí nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, quản lí nhà trường. Nội dung về quản lí giáo dục: Tài chính, chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên - cán bộ, thiết bị dạy học, thông tin trong nhà trường, xây dựng văn hoá quản lí, xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, định hướng đổi mới
(Quản lí giáo dục; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Quốc Bảo; Vũ Ngọc Hải; ]
DDC: 371.2009597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87172. TRẦN KIỂM
    Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả: Tiến cận năng lực : Dành cho người học tập, nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục và chỉ đạo giáo dục/ Trần Kiểm.- H.: Đại học Sư phạm, 2016.- 168tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 164-166
    ISBN: 9786045427392
    Tóm tắt: Trình bày những lí luận về quản lí và lãnh đạo; yêu cầu về phẩm chất, năng lực cũng như phương pháp, kỹ năng đặc thù cần thiết của người hiệu trưởng trong việc quản lý nhà trường và của các nhà lãnh đạo trong việc quản lý giáo dục
(Giáo dục; Quản lí; Lãnh đạo; )
DDC: 371.2 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112180. NGUYỄN VŨ BÍCH HIỀN
    Phát triển và quản lí chương trình giáo dục/ Nguyễn Vũ Bích Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long.- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 215tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 169-211. - Thư mục: tr. 212-215
    ISBN: 9786045425268
    Tóm tắt: Khái quát về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục. Trình bày quy trình phát triển chương trình giáo dục nói chung và trong nhà trường nói riêng, quản lý chương trình giáo dục
(Phát triển; Quản lí; Chương trình giáo dục; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Hằng; Phạm Ngọc Long; ]
DDC: 370 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449476. TRUNG THỰC
    Mặt dày tâm đen: trở thành nhà quản lí linh hoạt và quyết đoán/ Trung thực ; Người dịch: Thuận Minh.- Tp. Hồ Chí Minh: Công ty CP Sách Bách Việt, 2020.- 240tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: Trần Trung Thực. - Tên sách tiếng Trung: 职场厚黑学
    ISBN: 9786049963063
    Tóm tắt: Cung cấp cách thức cho các nhà quản lí: thiết lập quyền uy nơi công sở; cắt đặt nhân sự, trọng dụng nhân tài; thu phục nhân tâm, bồi dưỡng tâm phúc; để ra qui định hợp lí
(Kĩ năng quản lí; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Thuận Minh; ]
DDC: 158.4 /Price: 110000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32835. LEMAN, KEVIN
    Nhìn người như đếm cừu: 7 thuật quản lí kinh điển/ Kevin Leman, William Pentak ; Nguyễn Nguyên Khôi dịch.- H.: Công Thương ; Công ty Sách Bách Việt, 2019.- 237tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The way of the shepherd: Seven secrets to managing productive people
    ISBN: 9786049319488
    Tóm tắt: Giới thiệu 7 nguyên tắc trong đạo của kẻ chăn cừu: hiểu rõ tình trạng của đàn cừu, tìm hiểu đặc điểm của từng con cừu, giúp đàn cừu nhận diện được bạn, xây dựng đồng cỏ của bạn thành nơi an toàn, cây gậy chỉ huy, cây chùy trừng phạt và cái tâm của kẻ chăn cừu. Qua đó giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, giám sát, dẫn dắt nhân viên của mình đi đến thành công
(Quản lí nhân sự; Bí quyết thành công; ) [Vai trò: Pentak, William; Nguyễn Nguyên Khôi; ]
DDC: 658.302 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45764. Chia sẻ là hạnh phúc: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100816
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45697. Có lao động mới có thu hoạch: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100779
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45762. Kiếm tiền bằng những cách nào?: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100830
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45765. Làm sao để tiết kiệm tiền?: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100793
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45761. Nhật kí chi tiêu: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100823
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45763. Quyên góp là yêu thương: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3 +)
    ISBN: 9786042100809
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45729. Thế nào là chi tiêu hợp lí?: Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé : Truyện tranh/ Nguyễn Thanh Vân dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 39tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tớ là CEO nhí)(Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042100786
(Quản lí tài chính; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 372.21 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72721. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2017-2018/ Hoàng Đức Minh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (ch.b.), Bùi Thị Nhung....- H.: Giáo dục, 2017.- 200tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 200
    ISBN: 9786040105370
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non
(Cán bộ lãnh đạo; Đạo đức nghề nghiệp; Nghiệp vụ; Giáo viên mẫu giáo; Giáo dục mẫu giáo; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Mỹ Trinh--ch.b.; Hồ Lam Hồng; Vũ Yến Khanh; Bùi Thị Nhung; Hoàng Đức Minh--ch.b.; ]
DDC: 372.21 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học111195. ANDERSON, THOMAS J.
    Giá trị của nợ - Cẩm nang quản lí tài chính gia đình: Sách tham khảo/ Thomas J. Anderson ; Biên dịch, h.đ.: Trọng Minh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 369tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 271-362. - Thư mục: tr. 363-365
    ISBN: 9786045708842
    Tóm tắt: Chia sẻ một cái nhìn mới mẻ về giá trị của nợ trong quản lí tài sản cá nhân và hộ gia đình, cụ thể về triết lý nợ chiến lược, giảm thiểu chi phí, tác động và thời gian của khốn khó tài chính, giá trị khoản vay, tích lũy tài sản lâu dài thông qua việc đạt được lợi nhuận chênh lệch, giải pháp huy động vốn, tạo nguồn thu nhập được ưu đãi thuế khi nghỉ hưu hoặc ly dị
(Quản lí tài chính; Nợ; Tài chính cá nhân; ) [Vai trò: Kim Thoa--biên dịch, h.đ.; Trọng Minh--biên dịch, h.đ.; Minh Thu--biên dịch, h.đ.; ]
DDC: 332.02402 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194551. ĐÀO DUY QUÁT
    Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010/ Ch.b.: Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 502tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 496-500
    ISBN: 8935211104884
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam trải dài trong một giai đoạn từ năm 1925 - 2010 với nhiều biến động lịch sử, và công lao đóng góp to lớn của nhiều thế hệ các nhà báo Việt Nam
(Lịch sử; Báo chí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Quang Hưng; Vũ Duy Thông; ]
DDC: 079 /Price: 91000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431305. LÊ NIN, V.I.
    Về chủ nghĩa quan liêu/ V.I.Lê Nin, I.V.Xtalin.- H.: Sự Thật, 1978.- 161tr; 19cm.
    Tóm tắt: Trích tuyển những bài nói và bài viết của Lê Nin và Xtalin về những biểu hiện, nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh quan liêu trong công tác nhà nước, quản lí kinh tế
{Liên Xô; tác phẩm kinh điển; Chủ nghĩa quan liêu; } |Liên Xô; tác phẩm kinh điển; Chủ nghĩa quan liêu; | [Vai trò: Xtalin, I.V.; ]
DDC: 301 /Price: 0,55đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431803. PHẠM HOÀNG GIA
    Tâm lý học quân sự: Sách giáo khoa của các trường cao đẳng chính trị của quân đội và hải quân Liên Xô/ Phạm Hoàng Gia, Thế trường.- H.: Quân đội nhân dân, 1978.- 719tr; 19cm.
    Dịch theo bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Đối tượng nhiệm vụ của tâm lý học quân sự; Các quá trình và trạng tâm lý trong điều kiện hoạt động của người quân nhân; Tâm lý học về nhân cách của người chiến sĩ Xô Viết; Tâm lý của tập thể quân đội ở cơ sở
{lực lượng vũ trang; quân sự; Liên Xô; Tâm lý; } |lực lượng vũ trang; quân sự; Liên Xô; Tâm lý; | [Vai trò: Thế trường; ]
DDC: 355.001 /Price: 2,3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411995. LÊNIN, V.I.
    Về chủ nghĩa quan liêu/ V.I. Lênin.- H.: Sự thật, 1984.- 90tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số báo cáo và bài viết của V.I. Lênin về những biểu hiện, nguyên nhân và biện pháp khắc phục bệnh quan liêu trong công tác Đảng và Nhà nước Liên Xô
{Công tác Đảng; Nhà nước; Chủ nghĩa quan liêu; Liên Xô; } |Công tác Đảng; Nhà nước; Chủ nghĩa quan liêu; Liên Xô; |
DDC: 335.43 /Price: 2,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411823. THIỆN NHÂN
    Đấu tranh chống tệ quan liêu/ Thiện Nhân.- H.: Sự thật, 1983.- 47tr; 19cm.
    Tóm tắt: Sự tồn tại, biểu hiện tệ quan liêu, tác hại, nguồn gốc của tệ quan liêu. Những biện pháp đấu tranh chống tệ quan liêu
{Quan liêu; Tiêu cực; } |Quan liêu; Tiêu cực; |
/Price: 2,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19846. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu - Giá trị lý luận và thực tiễn/ Phùng Thanh, Bùi Quang Mạnh (ch.b.), Vũ Văn Tám....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 111tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
    Thư mục: tr. 105-108
    ISBN: 9786045747063
    Tóm tắt: Phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Những giá trị lý luận góp phần bổ sung, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin; phương pháp luận giúp Đảng, Nhà nước ta xác định vấn đề trọng tâm, cấp bách về phòng, chống quan liêu, tham nhũng; giá trị thực tiễn đáp ứng kịp thời công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và là vũ khí sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động của các thế lực thù địch
(Quan liêu; Lãng phí; Tham ô; Phòng chống; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Phùng Thanh; Đoàn Nam Chung; Phạm Thị Bích Ngọc; Vũ Văn Tám; Bùi Quang Mạnh; ]
DDC: 364.1323 /Price: 39000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.