Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 665.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970666. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Môi trường; Pháp luật; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên; Lê Hồng Hạnh; Phạm Văn Lợi; Vũ Duyên Thuỷ; Đặng Vũ Huân; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học918218. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của luật tục Ê Đê đối với sự phát triển bền vững tộc người/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-223
    ISBN: 9786049072161
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, nhóm tộc người, phân bố dân cư, đời sống vật chất, đời sống văn hoá và đời sống xã hội của tộc người Ê Đê ở Đăk Lăk. Nghiên cứu tình hình sử dụng và vai trò của luật tục Ê Đê trong xã hội cổ truyền và xã hội hiện đại ngày nay. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của luật tục Ê Đê tại tỉnh Đăk Lăk trong giai đoạn hiện nay
(Dân tộc Ê Đê; Luật tục; Phát triển bền vững; ) [Đắk Lắk; ]
DDC: 390.080959765 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990125. Giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững/ Trần Đại Quang, Vũ Ngọc Hoàng, Trình Quang Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 407tr.: sơ đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông
    ISBN: 9786045726211
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu phân tích về văn hoá Tây Nguyên; thực trạng của việc bảo tồn các giá trị văn hoá và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay
(Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Lương Quỳnh Khuê; Phạm Quỳnh Phương; Trình Quang Phú; Trần Đại Quang; Vũ Ngọc Hoàng; ]
DDC: 306.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011099. Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu: Sách chuyên khảo/ Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn Nam....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 398-406
    ISBN: 9786045717455
    Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển bền vững; đề xuất quan điểm, nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam; thực trạng phát triển bền vững của Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết; định hướng và các giải pháp đột phá phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu
(Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Văn Nam; Ngô Thắng Lợi; Trần Thị Vân Hoa; Vũ Thành Hưởng; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936629. Định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo phục vụ phát triển bền vững/ Phạm Quý Nhân (ch.b.), Nguyễn Hồng Lân, Bùi Xuân Thông, Phạm Hoàng Hải, Hoàng Ngọc Quang.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2018.- 338tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 324-338
    ISBN: 9786046710479
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch không gian biển và tiếp cận quy hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, xác định các điều kiện tương lai, định hướng quy hoạch không gian, xây dựng bản đồ quy hoạch và phương án tổ chức thực hiện quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo
(Biển; Không gian; Phát triển bền vững; Qui hoạch; ) [Bà Rịa - Vũng Tàu; Côn Đảo; Kiên Giang; Phú Quốc; ] [Vai trò: Bùi Xuân Thông; Hoàng Ngọc Quang; Nguyễn Hồng Lân; Phạm Hoàng Hải; Phạm Quý Nhân; ]
DDC: 307.1163095977709162 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989632. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Lê Hữu Nghĩa; Nguyễn Đức Thắng; Vũ Văn Hiền; Đinh Thế Huynh; Đặng Đình Quý; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987802. Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên: Đánh giá và giải pháp/ Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 309tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 213-223. - Phụ lục: tr. 225-309
    ISBN: 9786049134548
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về bộ chỉ thị phát triển bền vững và phương pháp xây dựng bộ chỉ thị, đánh giá hiện trạng phát triển, đề xuất các giải pháp hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên
(Phát triển bền vững; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Viết Thịnh; Ngô Đăng Trí; Trần Thuỳ Chi; Trần Văn Ý; ]
DDC: 338.9597607 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học896910. PHÓ NHAM
    Tư duy cộng đồng= Community thinking : Xây dựng doanh nghiệp như một cộng đồng để phát triển bền vững và kiến tạo khách hàng trung thành/ Phó Nham ; Thanh Văn dịch.- H.: Công Thương ; Công ty Sách Bách Việt, 2020.- 289tr.: hình vẽ, bảng; 20cm.
    Tên sách tiếng Trung: 社群思维
    ISBN: 9786049963612
    Tóm tắt: Chia sẻ những bài học giúp cho không chỉ các start-up mà cả những doanh nghiệp đang phát triển giải quyết các vấn đề như: xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành và vững mạnh; lựa chọn và phát triển những giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp; đưa ra giải pháp cho những vấn đề sâu thẳm của khách hàng và giữ chân họ
(Chiến lược kinh doanh; Người tiêu dùng; ) [Vai trò: Thanh Văn; ]
DDC: 658.834 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924220. ĐỖ HỒNG KỲ
    Vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng/ Đỗ Hồng Kỳ.- H.: Sân khấu, 2019.- 299tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 287-291
    ISBN: 9786049072369
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của văn hoá đối với phát triển bền vững, văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền, thực trạng và vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa trong phát triển
(Phát triển bền vững; Văn hoá truyền thống; ) [Tây Nguyên; Việt Nam; ]
DDC: 390.095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học971063. KISHORE MAHBUBANI
    ASEAN diệu kỳ: Vì một cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, và thịnh vượng: Sách tham khảo dành cho chuyên ngành quan hệ quốc tế/ Kishore Mahbubani, Jeffery Sng ; Phạm Bích Thục dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 386tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 359-386
    ISBN: 9786047733842
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển của ASEAN qua bốn làn sóng, ASEAN - hệ sinh thái hoà bình, ASEAN và các cường quốc, bức tranh phác thảo, thế mạnh và điểm yếu của ASEAN cùng giải thưởng hoà bình cho ASEAN
(Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Jeffery Sng; Phạm Bích Thục; ]
DDC: 341.2473 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học981059. Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam/ Nguyễn Quốc Việt, Đặng Đức Đạm (ch.b.), Nguyễn Minh Thảo....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 335tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Kinh tế
    Thư mục sau mỗi bài
    ISBN: 9786045723012
    Tóm tắt: Đưa ra những cơ sở lí luận, thực tiễn và khuyến nghị có giá trị trong việc định hình và đổi mới sáng tạo chức năng, vai trò của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công và chi tiêu công để hướng tới một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, hài hoà giữa công và tư, nông thôn và thành thị, con người với thiên nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, hiện tại với tương lai...
(Chi tiêu công; Dịch vụ công; Phát triển bền vững; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Khắc Linh; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Quốc Việt; Ngô Minh Tuấn; Đặng Đức Đạm; ]
DDC: 351.597 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1639629. NGUYỄN, THANH PHƯƠNG
    Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển bền vững/ Chủ biên: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Anh Tuấn.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016.- 239 tr.: minh họa; 24 cm.
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786046022893
    Tóm tắt: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của nghề nuôi cá tra thương mại ở Đồng bằng Sông Cửu Long; phân loại, phân bố và một số đặc điểm sinh học của cá da trơn pangasiidae; công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tra; những vấn đề mới về sinh lý học, dinh dưỡng, thức ăn cá tra. Nghiên cứu về đặc tính môi trường ao nuôi cá tra, bệnh và quản lý dịch bệnh...
(Aquaculture; Fish culture; Nuôi cá; Nuôi trồng thủy sản; ) |Nuôi cá tra; | [Vai trò: Nguyễn, Anh Tuấn; ]
DDC: 639.31 /Price: 63000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969363. HỒ BÁ THÂM
    Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay: Với thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh/ Hồ Bá Thâm nghiên cứu, b.s..- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 508tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045869314
    Tóm tắt: Bàn về tái cấu trúc kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển; về một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong phát triển và hội nhập quốc tế; về phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mô hình tăng trưởng; về giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
(Hội nhập quốc tế; Kinh tế; Nguồn nhân lực; Phát triển bền vững; ) [Tp. Hồ Chí Minh; ] [Vai trò: Hồ Bá Tâm; ]
DDC: 338.9270959779 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433004. TRẦN PHƯƠNG NGUYÊN
    Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm trong sự phát triển bền vững vùng Nam bộ/ Trần Phương Nguyên chủ biên, Nguyễn Trần Bảo Ngọc.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 315tr: biểu đồ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện khoa học xã hội vùng nam bộ
    Thư mục: tr.217 - 227. - Phụ lục tr. : 228 - 315
    ISBN: 9786049448249
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ ; cảnh huống ngôn ngữ của người Chăm ở Nam Bộ ; tình hình sử dụng ngôn ngữ tại cộng đồng người Chăm ở Nam Bộ ; chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Chăm đề xuất và kiến nghị
(Chính sách; Ngô ngữ; Người Chăm; ) [Nam bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Trần Bảo Ngọc; ]
DDC: 499.22 /Price: 88000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433308. HÀ HUY THÀNH
    Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Lý luận & thực tiễn/ Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang (ch.b.); Nguyễn Tử Siêm....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 491tr: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi:Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển
    Thư mục: tr. 469-491
    ISBN: 9786049440281
    Tóm tắt: Phân tích các vấn đề về thể chế kinh tế, văn hoá - xã hội và tài nguyên môi trường ở Tây Nguyên. Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp đối với vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030
(Phát triển bền vững; Thể chế; Đổi mới; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Hà Hữu Nga; Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Tử Siêm; Tô Văn Hòa; Vũ Hùng Cường; ]
DDC: 338.95976 /Price: 125000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học978577. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững"= Proceedings of international conference the first southeast asia regional conference of psychology "Human well-being and sust ainable development". T.1/ Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thuỳ Anh, Trương Thị Khánh Hà....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 505tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Viện Tâm lý học
    Thư mục cuối mỗi bài
    Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt - Anh
    ISBN: 9786046299110
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu về tâm lý học hạnh phúc của con người với các chủ đề: Hạnh phúc trong cuộc sống; cảm xúc và năng lực cảm xúc; hạnh phúc hôn nhân; quan hệ cha mẹ và con; nhân sách
(Con người; Hạnh phúc; Phát triển bền vững; Tâm lí học; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thuỳ Anh; Nguyễn Văn Lượt; Phan Thị Mai Hương; Trương Thị Khánh Hà; Trần Hà Thu; ]
DDC: 152.42 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học978578. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững"= Proceedings of international conference the first southeast asia regional conference of psychology: "Human well-being and sust ainable development". T.2/ Trần Thành Nam, Lê Thị Thu Quỳnh, Đỗ Ngọc Khanh....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 502tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Viện Tâm lý học
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046299127
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu về tâm lý học hạnh phúc của con người với các chủ đề: Sức khoẻ tâm thần; trợ giúp về tâm lý; tác động của internet và mạng xã hội; giáo dục và học tập; văn hoá và dân tộc
(Con người; Hạnh phúc; Phát triển bền vững; Tâm lí học; ) [Vai trò: Lê Thị Thu Quỳnh; Nguyễn Bá Đạt; Nguyễn Thị Quý; Trần Thành Nam; Đỗ Ngọc Khanh; ]
DDC: 152.42 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học978579. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững". T.3/ Janak Pandey, Larsen Knud, Le Van Hao....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 502tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Viện Tâm lý học
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786046299134
    Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu về tâm lý học hạnh phúc của con người với các chủ đề: Tâm lý học và phát triển xã hội; cảm xúc tại nơi làm việc; những khía cạnh thực hành của nghề trợ giúp; phát triển nghề nghiệp; những vấn đề về hành vi; tâm lý học và các vấn đề xã hội
(Con người; Hạnh phúc; Phát triển bền vững; Tâm lí học; ) [Vai trò: Knud, Larsen; Le Van Hao; Lã Thị Thu Thuỷ; Pandey, Janak; Rahman, A.K.M. Rezanur; ]
DDC: 152.42 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học989570. Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030/ Bùi Đức Hùng (ch.b.), Trần Thị Thu Huyền, Hoàng Hồng Hiệp....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 459tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
    Phụ lục: tr. 403-439. - Thư mục: tr. 440-459
    ISBN: 9786049446627
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững. Thực trạng tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001-2014. Quan điểm và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững
(Kinh tế; Phát triển bền vững; Tái cấu trúc; ) [Nam Trung Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Hùng; Châu Ngọc Hoè; Hoàng Hồng Hiệp; Hoàng Thị Thu Trang; Trần Thị Thu Huyền; ]
DDC: 338.9597507 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1010433. NGUYỄN ĐỨC QUÝ
    Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản/ Nguyễn Đức Quý.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015.- 497tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 485-497
    ISBN: 9786049133718
    Tóm tắt: Giới thiệu một số khái niệm, quan điểm và kinh nghiệm có liên quan đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản của thế giới và trong nước. Trình bày mối quan hệ giữa tài nguyên, môi trường với phát triển nói chung với phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản nói riêng; những đặc điểm và giải pháp giảm thiểu tác động của hoạt động khoáng sản đến các thành phần môi trường tự nhiên, nhân tạo, lao động kinh tế và văn hoá - xã hội của các giai đoạn phát triển khoáng sản
(Bảo vệ môi trường; Phát triển bền vững; Tài nguyên khoáng sản; )
DDC: 333.70286 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.