Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1042.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120010. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới/ Hà Thị Khiết (ch.b.), Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Văn Hùng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 339tr.: bảng, biểu đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương
    ISBN: 9786045710296
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới và trong những năm thực hiện đường lối đổi mới. Đồng thời đưa ra những quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
(Thời kì đổi mới; Công tác dân vận; ) [Vai trò: Tô Duy Hợp; Võ Thị Mai; Hà Thị Khiết--ch.b.; Nguyễn Duy Việt; Nguyễn Văn Hùng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83924. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương/ Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương (ch.b.), Nguyễn Khắc Tiến....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 249tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045720813
    Tóm tắt: Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từ đó đưa ra mục tiêu cùng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
(Cơ quan trung ương; Doanh nghiệp; Đảng bộ cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Dương--ch.b.; Nguyễn Văn Hoán; Nguyễn Khắc Tiến; Trần Hồng Hà--ch.b.; Đỗ Việt Hà; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học449905. BÙI MẠNH HÙNG
    Quản lý chất lượng công trình xây dựng: Kinh nghiệm quốc tế và quy định của Việt Nam/ Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh Hàn Phong.- Hà Nội: Xây dựng, 2020.- 178tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 9786048230814
    Tóm tắt: Giới thiệu các mô hình, hệ thống quản lý chất lượng của một số chuyên gia hàng đầu và những kinh nghiệm của một số nước phát triển, từ đó kết hợp với quy định tại Việt Nam, những gì cần học hỏi cho chất lượng công trình nước ta. Giới thiệu các biện pháp quản lý chất lượng công trình và các lưu ý khi áp dụng tại Việt Nam.
(Công trình xây dựng; Quản lí chất lượng; ) [Vai trò: Huỳnh Hàn Phong; ]
DDC: 624 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64135. 40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 10: Soạn theo hướng cải tiến ra đề kiểm tra chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo/ Lê Hồng Đức (ch.b.), Lê Bích Ngọc.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 227tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 176-225
    ISBN: 9786046268895
(Toán; Trắc nghiệm; Đề kiểm tra; Lớp 10; ) [Vai trò: Lê Hồng Đức--ch.b.; Lê Bích Ngọc; ]
DDC: 510.712 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64138. 40 đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11: Soạn theo hướng cải tiến ra đề kiểm tra chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo/ Lê Hồng Đức (ch.b.), Lê Bích Ngọc.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 216tr.: hình vẽ; 24cm.
    Phục lục: tr. 200-214
    ISBN: 9786046268901
(Toán; Trắc nghiệm; Đề kiểm tra; Lớp 11; ) [Vai trò: Lê Hồng Đức--ch.b.; Lê Bích Ngọc; ]
DDC: 510.712 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67771. Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng tại các bệnh viện nhà nước và tư nhân.- H.: Y học, 2017.- 383tr.: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786046625070
    Tóm tắt: Trình bày nội dung bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. Vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế và dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện
(Quản lí chất lượng; Bệnh viện; ) [Việt Nam; ]
DDC: 362.11068 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67009. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG
    Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ: Giải pháp dành cho doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ/ Đào Xuân Khương.- H.: Công thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 192tr.: bảng, hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786049312748
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết, đặc điểm, sự phát triển các loại hình bán lẻ trên thế giới và Việt Nam; mô hình chất lượng dịch vụ bán lẻ; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ
(Bán lẻ; Doanh nghiệp; Mô hình; Dịch vụ; Chất lượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 381.109597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89378. NGUYỄN DUY HIẾU
    Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chất lượng cao/ Nguyễn Duy Hiếu.- H.: Xây dựng, 2016.- 114tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 104-111
    ISBN: 9786048218195
(Bê tông nhẹ; Công nghệ; Vật liệu xây dựng; )
DDC: 691.3 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119176. Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp: Sách chuyên khảo/ Phạm Ngọc Hồ (ch.b.), Đồng Kim Loan, Phạm Thị Việt Anh....- H.: Giáo dục, 2015.- 199tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 150-158. - Phụ lục: tr. 159-197
    ISBN: 9786040079589
    Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đánh giá ô nhiễm, chất lượng không khí, chất lượng nước bằng chỉ số tổng hợp và phương pháp đánh giá chất lượng đất
(Nước; Môi trường không khí; Đất; Chất lượng; Đánh giá; ) [Vai trò: Dương Ngọc Bách; Phạm Thị Thu Hà; Phạm Thị Việt Anh; Phạm Ngọc Hồ--ch.b.; Đồng Kim Loan; ]
DDC: 363.7 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119056. PHẠM ANH ĐỨC
    Quan trắc chất lượng môi trường/ Phạm Anh Đức (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Linh.- H.: Xây dựng, 2015.- 194tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Trường đại học Tôn Đức Thắng
    Thư mục: tr. 184-191
    ISBN: 9786048216795
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc môi trường; các chỉ tiêu, tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quan mẫu; các cơ sở khoa học thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường; các phương pháp xử lý và quản lý số liệu; báo cáo và phổ biến thông tin; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường
(Chất lượng; Môi trường; Quan trắc; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Mai Linh; ]
DDC: 363.7 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440046. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường chuyên môn toán/ Lưu Xuân Tình (chủ biên),...[và những người khác].- In lần thứ 2.- Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2016.- 176tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786045422731
(Toán; Trung học cơ sở; Đề thi; ) [Vai trò: Bùi Tuấn Ngọc; Lê Văn Cường; Lưu Xuân Tình; Nguyễn Tiến Trung; Nguyễn Văn Hân; ]
DDC: 510.76 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học89554. HUỲNH TRUNG HẢI
    Giáo trình phân tích chất lượng môi trường/ Huỳnh Trung Hải (ch.b.), Văn Diệu Anh.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2016.- 316tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Tủ sách Ngành Khoa học và Công nghệ môi trường)
    Thư mục: tr. 309-311
    ISBN: 9786049388590
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường, các phương pháp phân tích các thông số chất lượng môi trường, xử lý mẫu, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng, phân tích các thông số chất lượng môi trường
(Chất lượng; Môi trường; ) [Vai trò: Văn Diệu Anh; ]
DDC: 363.7 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94415. Luật an toàn thực phẩm - Quy định mới về chất phụ gia thực phẩm, quản lý chất lượng và xử phạt vi phạm hành chính.- H.: Lao động, 2016.- 438tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045961940
    Tóm tắt: Trình bày các quy định mới về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý nhà nước trong bảo đảm an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...
(Pháp luật; Phạt hành chính; Xử lí vi phạm; Phụ gia; Quản lí chất lượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970423202638 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85768. ĐỖ VĂN ĐẠO
    Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá quân đội nhân dân Việt Nam/ Đỗ Văn Đạo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 199tr.; 21cm.
    Thư mục: tr .193-197
    ISBN: 9786045722312
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm về nguồn nhân lực (NNL) quân sự chất lượng cao (CLC); phát triển NNL quân sự CLC; vai trò của nó đối với yêu cầu hiện đại hoá quân đội và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển NNL quân sự CLC. Phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển NNL quân sự CLC. Dự báo xu hướng vận động; xây dựng quan điểm, giải pháp phát triển NNL quân sự CLC đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội
(Quân đội; Phát triển; Nguồn nhân lực; ) [Việt Nam; ]
DDC: 355.2209597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107024. TÔ QUANG THU
    Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay/ Tô Quang Thu (ch.b.), Cao Văn Thống, Hà Công Nghĩa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 227tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 219-225
    ISBN: 9786045713228
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chất vấn và chất vấn trong Đảng. Thực trạng chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng cùng những mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay
(Chất vấn; ) [Vai trò: Cao Văn Thống; Hà Công Nghĩa; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học13177. TRẦN VINH VŨ
    Quản lý chất lượng công trình xây dựng/ Trần Vinh Vũ.- H.: Xây dựng, 2020.- 810tr.: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Viện Xây dựng và Quản trị Kinh doanh
    ISBN: 9786048232009
    Tóm tắt: Tổng quan về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm: Danh mục hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của công trình theo từng giai đoạn. Biểu mẫu và chỉ dẫn cơ bản, chỉ dẫn chi tiết về công tác quản lý chất lượng, công tác thi công, công tác an toàn lao động, công tác thanh toán đợt, công tác lưu trữ và theo dõi hồ sơ công trình xây dựng...
(Quản lí chất lượng; Công trình xây dựng; )
DDC: 624 /Price: 450000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453574. Sổ tay xây dựng cơ sở Đảng hướng dẫn kiểm điểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên: Hướng dẫn số: 21 -HD.BTCTW Ngày 18 tháng 10 năm 2019/ Tuyển chọn, hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- H.: Hồng Đức, 2019.- 400 tr.; 27 cm.
    Phụ lục: tr. 391 - 394
    ISBN: 9786048683139
    Tóm tắt: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quy định và hướng dẫn xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến, tự chuyển hóa". Nghiệp vụ công tác Đảng viên và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
(Kiểm tra; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đánh giá; Xếp loại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tăng Bình--tuyển chọn, hệ thống; Ái Phương--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 324.2597 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44964. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường chuyên môn ngữ văn/ Phạm Sỹ Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Ngọc Phượng.- In lần thứ 3, có bổ sung.- H.: Đại học Sư phạm, 2018.- 148tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045422717
(Trường chuyên; Đề thi; Ngữ văn; Trung học cơ sở; ) [Vai trò: Phạm Ngọc Phượng; Nguyễn Thị Thanh Hải; Phạm Sỹ Cường--ch.b.; ]
DDC: 807.6 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học74481. Bê tông chất lượng siêu cao= Ultra high performance concrete : Lý thuyết. Các kết quả nghiên cứu. Ứng dụng/ Nguyễn Văn Tuấn (ch.b.), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng....- H.: Xây dựng, 2017.- 300tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 271-295
    ISBN: 9786048222888
    Tóm tắt: Giới thiệu về bê tông chất lượng siêu cao, nguyên tắc chế tạo bê tông chất lượng siêu cao, các tính chất, nguyên tắc thiết kế kết cấu và xu thế phát triển bê tông chất lượng siêu cao
(Vật liệu bê tông; ) [Vai trò: Văn Viết Thiên Ân; Nguyễn Công Thắng; Lê Trung Thành; Phạm Hữu Hanh; Nguyễn Văn Tuấn--ch.b.; ]
DDC: 666.893 /Price: 152000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67806. LƯU TRƯỜNG VĂN
    VE - Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí xây dựng/ Lưu Trường Văn (ch.b.), Nguyễn Thanh Việt.- H.: Xây dựng, 2017.- 186tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 181
    ISBN: 9786048221249
    Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về value engineering (VE). Quy trình Internal VE đề nghị cho các dự án xây dựng tại Việt Nam. Tình huống nghiên cứu cho nhà máy sản xuất dược phẩm và dự án nhà giá rẻ
(Chi phí; Phương pháp phân tích; Tiết kiệm; Xây dựng; ) {Phương pháp VE; } |Phương pháp VE; | [Vai trò: Nguyễn Thanh Việt; ]
DDC: 624.0681 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.