Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1386.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121407. Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 143tr.: sơ đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng
    Thư mục: tr. 136-137
    ISBN: 9786045720073
    Tóm tắt: Tổng quan về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng
(Bảo vệ môi trường; Mô hình; )
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108094. Vai trò của Đảng trong cập nhật hoá mô hình kinh tế - Xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn/ Trần Quốc Vượng, Hoàng Chí Bảo, Lê Minh Nghĩa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hồi đồng Lý luận trung ương
    ISBN: 9786045712818
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về vai trò khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá và thực hiện an sinh xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...; quá trình cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Cuba
(Đổi mới; Đảng Cộng sản; Xã hội; Kinh tế; ) [Cuba; Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Lê Hữu Nghĩa; Aise Sotolongo, Jesus; Lê Minh Nghĩa; Trần Quốc Vượng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76222. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 304tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 291-298
    ISBN: 9786045736159
    Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030
(Tăng trưởng kinh tế; Mô hình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Tuân; Nguyễn Ngọc Sơn; Nguyễn Quỳnh Hoa--ch.b.; Ngô Thắng Lợi--ch.b.; Trần Thị Vân Hoa; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học502698. NGÔ THẮNG LỢI
    Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và định hướng đến năm 2030/ Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên.- Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2017.- 304 tr.; 21 cm..
    ISBN: 9786045736159
{Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; } |Kinh tế; Tăng trưởng; Việt Nam; |
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6264. NGUYỄN HÀ ANH
    Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo/ B.s.: Nguyễn Hà Anh (ch.b.), Nguyễn Thanh Phong.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 227tr.: ảnh; 20cm.
    ISBN: 9786047027248
    Tóm tắt: Giới thiệu những mô hình chăn nuôi, trồng trọt các loại cây theo đánh giá chung hiện nay là có hiệu quả và thương phẩm cao tới bà con nông dân: chanh dây, chanh không hạt, nấm linh chi, chim bồ câu, gà , vịt... đồng thời hướng dẫn kỹ thuật thực hành nuôi, trồng, cách phòng và trị bệnh, dịch cho các loại cây trồng, vật nuôi này
(Trồng trọt; Chăn nuôi; ) {Mô hình sinh kế; } |Mô hình sinh kế; | [Vai trò: Nguyễn Thanh Phong--b.s.; ]
DDC: 630 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67009. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG
    Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ: Giải pháp dành cho doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ/ Đào Xuân Khương.- H.: Công thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2017.- 192tr.: bảng, hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786049312748
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết, đặc điểm, sự phát triển các loại hình bán lẻ trên thế giới và Việt Nam; mô hình chất lượng dịch vụ bán lẻ; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ
(Bán lẻ; Doanh nghiệp; Mô hình; Dịch vụ; Chất lượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 381.109597 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90910. NGUYỄN VĂN HOÀNG
    Giáo trình mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước/ Nguyễn Văn Hoàng.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 202tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách đại học và sau đại học)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 201-202
    ISBN: 9786049134531
    Tóm tắt: Giới thiệu môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, mô hình chuyển động nước dưới đất, mô hình môi trường nước mặt, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phân tử hữu hạn
(Môi trường nước; Chất gây ô nhiễm; ) {Mô hình lan truyền; } |Mô hình lan truyền; |
DDC: 553.7 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87167. PHẠM TÚ TÀI
    Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Phạm Tú Tài, Nguyễn Vĩnh Thanh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 138tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045723388
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về nguồn lực phát triển và mô hình tăng trưởng kinh tế. Phân tích thực trạng và một số giải pháp sử dụng các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay
(Tăng trưởng kinh tế; Nguồn lực vật chất; ) [Vai trò: Nguyễn Vĩnh Thanh; ]
DDC: 338.9597 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142590. GOBÉ, MARC
    Thương hiệu cảm xúc: Mô hình mới kết nối thương hiệu với con người/ Marc Gobé ; Khánh Thuỷ dịch.- H.: Lao động Xã hội ; Công ty Sách Thái Hà, 2014.- 234tr.: minh hoạ; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Emotional Branding: The new paradigm for connecting brands to people
    ISBN: 9786046515357
    Tóm tắt: Cách thức xây dựng thương hiệu bằng phương pháp khơi gợi cảm xúc giúp bạn kết nối với mọi người bằng phương thức mang tính cảm xúc cao nhất, dựa trên các mối quan hệ với khách hàng, bằng những kinh nghiệm cảm quan, sự sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của những nhãn hiệu lớn, nổi tiếng trên thế giới
(Tiếp thị; Quản lí kinh doanh; Thương hiệu; ) [Vai trò: Khánh Thuỷ--dịch; ]
DDC: 658.827 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83332. Bài giảng và hướng dẫn chi tiết toán lớp 4: Mô hình giáo dục trường học mới - VNEN. T.1/ Huỳnh Tấn Phương.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 158tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ISBN: 9786046237761
(Toán; Lớp 4; ) [Vai trò: Huỳnh Tấn Phương; ]
DDC: 372.7 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học21176. VŨ PHI YÊN
    Mô hình xoắn động: Gien tinh thần hay sự thật về tâm lý con người : Sách tâm lý học/ Vũ Phi Yên.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 338tr.: hình vẽ, bảng; 20cm.
    Thư mục: tr. 281-321
    ISBN: 9786041138520
    Tóm tắt: Giới thiệu gien tinh thần - "mã nguồn" của loài người, quyết định ta là ai và ta phản ứng với cuộc đời như thế nào. Trình bày về mô hình xoắn động - mô hình về các bậc tiến hoá của ý thức con người - bao gồm 8 bậc, tương ứng 8 mã màu. Qua đó, giúp người đọc tự "giải mã" chính mình, lý giải các hiện tượng và cách hành xử của người xung quanh để có cách tương tác hiệu quả nhất
(Tâm lí học ứng dụng; ) {Mô hình xoắn động; } |Mô hình xoắn động; |
DDC: 158 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70202. ĐÀO THỊ THANH THUỶ
    Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam/ Đào Thị Thanh Thuỷ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 167tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 158-163
    ISBN: 9786045733073
    Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề lý luận về tuyển dụng công chức và các mô hình tuyển dụng công chức điển hình trên thế giới. Phân tích thực tiễn các mô hình này theo hệ thống chức nghiệp, theo vị trí việc làm, tuyển dụng hỗn hợp. Tuyển dụng công chức ở Việt Nam theo luật cán bộ, công chức năm 2008 và định hướng ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào nền công vụ nước ta nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và gia tăng kết quả thực thi công vụ, phục vụ yêu cầu hội nhập hiện nay
(Công chức; Mô hình; Tuyển dụng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.6509597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76039. PARKER, GEOFFREY G.
    Cuộc cách mạng nền tảng: Những phát triển đột phá về ứng dụng công nghệ và cách thức xây dựng mô hình kinh doanh mới/ Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary ; Huỳnh Hữu Tài dịch.- H.: Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2017.- 418tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Platform revolution: How networked markets are transforming the economy, and how to make them work for you
    Thư mục: tr. 395-418
    ISBN: 9786049313622
    Tóm tắt: Giới thiệu về lý thuyết nền tảng kết nối, ứng dụng trong hiệu ứng mạng lưới, nguyên tắc thiết kế và xây dựng nền tảng thành công, sự biến đổi các ngành công nghiệp truyền thống, các mô hình kinh doanh hiệu quả từ nền tảng...
(Chiến lược kinh doanh; Tiếp thị trực tuyến; ) [Vai trò: Huỳnh Hữu Tài--dịch; Van Alstyne, Marshall W.; Choudary, Sangeet Paul; ]
DDC: 658.872 /Price: 299000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58261. Em học giỏi tiếng Anh lớp 5: Dựa trên mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) : Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD & ĐT. T.1/ Đại Lợi ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Huế h.đ..- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 182tr.: minh hoạ; 27cm.- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)
    Phụ lục: tr. 180-181
    ISBN: 9786046262954
(Lớp 5; Tiếng Anh; ) [Vai trò: Đại Lợi--ch.b.; Nguyễn Thị Thu Huế--h.đ.; ]
DDC: 372.6521 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58262. Em học giỏi tiếng Anh lớp 5: Dựa trên mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) : Theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD & ĐT. T.2/ Đại Lợi ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Huế h.đ..- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 175tr.: minh hoạ; 27cm.- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)
    Phụ lục: tr. 173-174
    ISBN: 9786046262978
(Lớp 5; Tiếng Anh; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Huế--h.đ.; Đại Lợi--ch.b.; ]
DDC: 372.6521 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67649. Giới thiệu chính sách và mô hình quản lý nước trên thế giới và Việt Nam/ Lê Văn Chính, Nguyễn Việt Anh, Tô Minh Hương... ; Đỗ Văn Quang ch.b..- H.: Xây dựng, 2017.- 216tr.: bảng, sơ đồ; 24cm.
    Thư mục: tr. 209-211
    ISBN: 9786048220310
    Tóm tắt: Giới thiệu các mô hình quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở một số nước trên thế giới và Việt Nam, các chính sách thuỷ lợi phí. Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ lợi ở nước ta
(Quản lí; Chính sách; Mô hình; Công trình thuỷ lợi; ) [Thế giới; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Chính; Đỗ Văn Quang--ch.b.; Nguyễn Văn Phương; Nguyễn Việt Anh; Tô Minh Hương; Nguyễn Thiện Dũng; ]
DDC: 354.367 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451739. TRƯƠNG ĐÌNH THÁI
    Mô hình cấu trúc tuyến tính lý thuyết và ứng dụng/ Trương Đình Thái.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 624tr.; 27 cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
    Thư mục: tr. 556 - 564 .- Phụ lục tr. : 565 - 624
    ISBN: 9786047352364
    Tóm tắt: Giới thiệu một số thuật ngữ thường sử dụng khi trình bày mô hình cấu trúc; mô hình quy hồi tuyến tính; phân tích nhân tố khám phá, sơ đồ đường dẫn, nhân tố khẳng định; mô hình cấu trúc tuyến tính; mô hình tương đương; phân tích đa nhóm
(Lý thuyết; Tuyến tính; Ứng dụng; )
DDC: 512.5 /Price: 260000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441425. PHẠM VĂN QUÂN
    Mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí/ Phạm Văn Quân (chủ biên), Đinh Văn Châu.- Hà Nội: Xây dựng, 2017.- 240tr.: minh họa; 27cm.
    Thư mục: tr. 234-236
    ISBN: 9786048221836
    Tóm tắt: Cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng môi trường không khí, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này.
(Mô hình; Ô nhiễm không khí; ) [Vai trò: Đinh Văn Châu; ]
DDC: 363.73926 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87321. 75 mô hình hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh/ B.s.: Nguyễn Thái An, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Thị Chung.- H.: Kim Đồng, 2016.- 235tr.: bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Đội Trung ương
    ISBN: 9786042080156
    Tóm tắt: Giới thiệu 75 mô hình hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được chia theo những chủ đề: Mô hình hoạt động trong giáo dục thiếu nhi, mô hình hoạt động thiếu nhi trong học tập, trong văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí, trong xây dựng đội, trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
(Hoạt động; Công tác Đội; Mô hình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ--b.s.; Nguyễn Thái An--b.s.; Nguyễn Thị Việt--b.s.; Nguyễn Thị Chung--b.s.; ]
DDC: 324.2597014 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.