Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 36162.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120758. Chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn sinh học/ Vũ Duy Giảng, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Tấn Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 186-187
    ISBN: 9786045721650
    Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chăn nuôi một số loại gia cầm để bảo đảm an toàn sinh học như: Chăn nuôi gà thả vườn, gà công nghiệp, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu... và những phương pháp ấp trứng làm tăng khả năng sản xuất của đàn mái sinh sản, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và an toàn cho sức khoẻ cộng đồng
(Gia cầm; Chăn nuôi; ) {An toàn sinh học; } |An toàn sinh học; | [Vai trò: Bùi Thị Oanh; Bùi Văn Chính; Nguyễn Tấn Anh; Vũ Duy Giảng; Bùi Quang Tuấn; ]
DDC: 636.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121243. Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn/ Lê Thị Thuỷ, Lê Thị Liễu, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Mỹ Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 166tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu rau quả. - Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721636
    Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm chung của cây rau và những yếu tố liên quan đến sâu bệnh hại rau; công tác quản lý dịch hại tổng hợp đối với cây rau (IPM); đặc tính của một số nhóm và một số loại thuốc thuộc trong "danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau"...
(Phòng trừ sâu bệnh; Rau sạch; ) [Vai trò: Lê Thị Thuỷ; Lê Thị Liễu; Nguyễn Thị Hiền; Phạm Mỹ Linh; ]
DDC: 635.0499 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121010. Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 111tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 106-108
    ISBN: 9786045721759
    Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của tình trạng đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng. Giải pháp sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Việt Nam
(Rạ; Rơm; Chất thải nông nghiệp; Môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.728809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91666. TRƯƠNG TẤN SANG
    Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 635tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045726037
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển
(Lịch sử; Xã hội; Văn hoá; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488957. Toàn cảnh biển đảo Việt Nam/ Nguyễn Anh Tài,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 247tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926882
(Biển; Chủ quyền; Lịch sử; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; Nguyễn Anh Tài; Nguyễn Nhã; Nguyễn Đình Chiến; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122223. Sổ tay an toàn thực phẩm: Dành cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.- H.: Chính trị Quốc gia ; Công thương, 2015.- 212tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721810
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh; các yêu cầu về an toàn thực phẩm cần đáp ứng trong quá trình thẩm định thực tế và các câu hỏi thường gặp trong quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh
(An toàn thực phẩm; )
DDC: 363.192 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120888. Văn hoá gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Phạm Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Bùi Như Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721575
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá gia đình. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá gia đình ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Gia đình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Quế Hằng; Nguyễn Mỹ Linh; Bùi Như Ngọc; Phạm Ngọc Trung--ch.b.; Nguyễn Thị Hồng; ]
DDC: 306.8509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121378. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
    Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn/ Trương Thành Trung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Giao thông Vận tải, 2015.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786045721865
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất giúp người điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn, đúng luật trên lộ trình tham gia giao thông, tránh những va chạm thường gặp và sai lầm dễ mắc phải, những lỗi thường bị xử phạt
(Lái xe; An toàn giao thông; Ô tô; )
DDC: 363.125 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81322. Văn kiện Đảng toàn tập. T.60: 2001.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VI, 981tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 917-969
    ISBN: 9786045723432
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2001, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81319. Văn kiện Đảng toàn tập. T.62: 2003.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VI, 670tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 615-656
    ISBN: 9786045723531
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81314. Văn kiện Đảng toàn tập. T.63: 2004.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VIII, 884tr.: bảng; 22cm.
    Phụ lục: tr. 817-832
    ISBN: 9786045723548
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81310. Văn kiện Đảng toàn tập. T.64: 2005.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- VII, 460tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 419-450
    ISBN: 9786045723555
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2005, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488273. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.12: 1959-1960.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 828tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 745-754
    ISBN: 8935211111929
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1959 đến hết năm 1960, thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
Hồ Chí Minh; (Tác phẩm; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết; Xây dựng CNXH; )
DDC: 335.4346 /Price: 82000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120709. NHỮ TRỌNG BÁCH
    Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã/ Ch.b.: Nhữ Trọng Bách, Phạm Thị Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 263tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 254-256
    ISBN: 9786045721612
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; quản lý tài chính, kế toán tài chính ngân sách xã như: Lập dự toán, quyết toán, công khai tài chính, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính xã...
(Kế toán; Ngân sách địa phương; Quản lí tài chính; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Vân--ch.b.; ]
DDC: 352.409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488718. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.9: 1954-1955.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 592tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 531-535
    ISBN: 8935211111790
    Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngay‚2-7-1954 đến ngày 21-6-1955, phản ánh chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến làm chuyển biến cục diện chiến tranh giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng an ninh, quốc phòng trên miền Bắc, đấu tranh đòi đối phương thi hành hiệp định Giơnevơ, củng cố hoà bình...
Hồ Chí Minh; (An ninh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tác phẩm; Kinh tế; Khôi phục; )
DDC: 335.4346 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104341. Văn kiện Đảng toàn tập. T.59: 2000.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 325tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 261-316
    ISBN: 9786045716359
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2000: gồm các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488272. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.11: 1957-1958.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 683tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 613-626
    ISBN: 8935211111721
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 7/1957 đến cuối năm 1958 phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối đối nội, đối ngoại của cách mạng nước ta nhằm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Việt Nam của thời kì lịch sử mới.
Hồ Chí Minh; (Bài viết; Tác phẩm; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối nội; Đối ngoại; )
DDC: 335.4346 /Price: 68000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488271. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.10: 1955-1957.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.- 704tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 633-635
    ISBN: 8935211111738
    Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6/1955 đến cuối năm 1957 phản ánh những hoạt động phong phú, sôi nổi của Hồ Chí Minh những năm đầu sau khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết
Hồ Chí Minh; (Bài viết; Tác phẩm; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng CNXH; Hoạt động cách mạng; )
DDC: 335.4346 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487453. HỒ CHÍ MINH
    Hồ Chí Minh toàn tập. T.7: 1951 - 1952/ Hồ Chí Minh.- Xuất bản lần thứ 3.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia ; Sự thật, 2011.- 663tr.; 24cm.
    Phụ lục: tr. 539 - 556
    ISBN: 8935211112070
    Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1/1951 đến cuối tháng 12/1952, phản ánh chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến làm chuyển biến cục diện chiến tranh giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng an ninh, quốc phòng trên miền Bắc...
(An ninh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh tế; Khôi phục; Kháng chiến chống Pháp; )
DDC: 335.4346 /Price: 66000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104323. Văn kiện Đảng toàn tập. T.55: 1996.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 825tr.; 22cm.
    Phụ lục: tr. 793-813
    ISBN: 9786045716311
    Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1996: tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Công bố các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quyết định, thông báo, báo cáo, công văn của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ chính trị, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng...

DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.