Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 23.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546043. Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia/ Nguyễn Quang Thuấn (ch.b.), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Xuân Trung....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 391 tr: bản đồ, bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi:Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
    Phụ lục : tr. 371 - 376 .- Thư mục : tr. 377 - 391
    ISBN: 9786049444319
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, định hướng và giải pháp trong hợp tác phát triển kinh tế, xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
(Hợp tác phát triển; Xã hội; Kinh tế; ) [Campuchia; Lào; Tây Nguyên; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Dũng; Nguyễn Quang Thuấn--ch.b.; Đặng Minh Đức; Nguyễn Văn Hà; Nguyễn Xuân Trung; ]
DDC: 338.9597 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141922. Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng: Kinh nghiệm và thực tiễn/ Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Thông tin và Truyền thông, 2014.- 192tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045708576
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành, phát triển của Tổ chức cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của Tổ chức cộng đồng, ban điều hành tổ chức, các thành viên; tổ chức, quản lý hoạt động của Tổ chức cộng đồng và sự tăng cường năng lực phát triển thị trường...
(Hợp tác phát triển; ) [Việt Nam; ] {Sinh kế cộng đồng; } |Sinh kế cộng đồng; |
DDC: 338.959707 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học254206. Hợp tác phát triển tiểu vùng Mê Công mở rộng hiện tại và tương lai/ Nguyễn Trần Quế (ch.b.), Phạm Đình Phùng, Nguyễn Hồng Nhung...- H.: Khoa học xã hội, 2007.- 267tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
    Thư mục: tr. 263-267
    Tóm tắt: Thành tựu và vấn đề hợp tác quốc tế phát triển Tiểu vùng Mê Công mở rộng; Những điều kiện mới của hợp tác phát triển Tiểu vùng Mê Công mở rộng; Hợp tác phát triển GMS trong những điều kiện mới; Việt Nam và hợp tác GMS...
(Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Hợp tác; Chính sách; Phát triển; ) [Việt Nam; ] {Tiểu vùng Mê Công; } |Tiểu vùng Mê Công; | [Vai trò: Nguyễn Quế Nga; Nguyễn Hồng Nhung; Phạm Đình Phùng; Nguyễn Trần Quế--ch.b., tác giả; ]
DDC: 337.597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679511. Hợp tác phát triển sinh kế cộng đồng: kinh nghiệm và thực tiễn/ TS. Hoàng Phong Hà.- 192tr.; 21cm.
(Hợp tác; Phát triển; sinh kế cộng đồng; kinh nghiệm; Thực tiễn; )
DDC: 307.72 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150683. Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc)/ Đỗ Tiến Sâm (ch.b.), Trần Cương, Hà Thị Hồng Vân....- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 171tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
    Thư mục: tr. 167-171
    Tóm tắt: Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chính sách phát triển kinh tế của các tỉnh biên giới Tây Bắc (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trình bày thực trạng hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tác động của nó. Đánh giá cơ hội, thách thức và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác
(Hợp tác phát triển; ) [Tây Bắc; Vân Nam; Việt Nam; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Trần Quế; Hà Thị Hồng Vân; Chu Thuỳ Liên; Trần Cương; Đỗ Tiến Sâm--ch.b.; ]
DDC: 338.95 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662325. Bộ sưu tập tư liệu báo chí tình hữu nghị và hợp tác hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn: Chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2012), 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào (1977-2012), 45 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn (1967-2012)/ Lưu Trần Sơn, Phạm Thị Luân, Nguyễn Thị Thu Hiền,...s.t.; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Khánh Linh,...b.s..- Thanh Hóa: K.Nxb., 2012.- 411tr.; 27cm..
(Hợp tác; Bộ sưu tập; Hủa Phăn; Việt Nam; Tư liệu báo chí; )
DDC: 016.327 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học219401. Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi: Đặc điểm và xu hướng/ Trần Thị Lan Hương (ch.b.), Phạm Thị Thanh Bình, Võ Minh Lệ...- H.: Khoa học xã hội, 2009.- 235tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
    Thư mục: tr. 230 - 235
    Tóm tắt: Giới thiệu về nông nghiệp châu Phi và những nỗ lực hợp tác nông nghiệp ở châu Phi trong thời gian qua. Các đặc điểm và xu hướng lớn trong hợp tác nông nghiệp ở châu Phi giai đoạn 2011 - 2020. Trình bày đánh giá chung và kiến nghị chính sách để nâng cao khả năng hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi
(Đặc điểm; Xu hướng; Hợp tác quốc tế; Nông nghiệp; ) [Châu Phi; ] [Vai trò: Kiều Thanh Nga; Phạm Thị Minh Huế; Trần Thị Lan Hương--ch.b.; Phạm Thị Thanh Bình; Võ Minh Lệ; ]
DDC: 338.1096 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học470896. Liên minh châu Âu các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam.- Hà Nội: [K.Nxb], 2003.- 110tr.: minh hoạ; [30cm].
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin tổng quát và cụ thể về hợp tác phát triển của Liên minh châu Âu (các quốc gia thành viên và Uỷ ban châu Âu) với Việt Nam trong năm 2002
(Hợp tác phát triển; Kinh tế; Vốn đầu tư; ) [Châu Âu; Việt Nam; ]
DDC: 337.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49196. Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở= Vietnam - India development cooperation in economy, defense, security in the context of free and open Indo-Pacific Region : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế International scientific conference proceedings/ Anirban Ganguly, Mạch Quang Thắng, Ash Narain Roy....- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 582tr.: bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: Đại sứ quán Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049621161
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, anh ninh và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (tự do và rộng mở) như: Quan hệ Ấn Độ - Việt Nam mang tính chất chuyển đổi, không phải trao đổi; tầm nhìn thời đại của Ấn Độ; vai trò của Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới...
(Hợp tác quốc tế; ) [Ấn Độ; Việt Nam; ] [Vai trò: Ash Narain Roy; Faisal Ahmed; Lê Văn Toan; Anirban Ganguly; Mạch Quang Thắng; ]
DDC: 327.597054 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83488. Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn ĐộTiếp cận từ góc độ kinh tế : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế = Vietnam - India development cooperation on economics : International scientific conference proceedings. T.1/ Trần Minh Trưởng, Nguyễn Hùng Hậu, Phạm Hồng Chương....- H.: Lý luận Chính trị, 2016.- 319tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786049016257
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực kinh tế thương mại và kinh tế du lịch
(Hợp tác kinh tế; ) [Ấn Độ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Văn Cương; Trần Minh Trưởng; Nguyễn Hùng Hậu; Võ Văn Chỉ; Phạm Hồng Chương; ]
DDC: 337.597054 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83490. Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn ĐộTiếp cận từ góc độ văn hoá, xã hội, giáo dục, đào tạo : Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế = Vietnam - India development cooperation on culture, society, education, training : International scientific conference proceedings. T.2/ Mạch Quang Thắng, Phạm Hồng Chương, Geetesh Sharma....- H.: Lý luận Chính trị, 2016.- 611tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
    ISBN: 9786049016417
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên các bình diện văn hoá, xã hội, giáo dục, đào tạo. Nghiên cứu văn hoá Ấn Độ và giao lưu văn hoá Việt - Ấn. Nghiên cứu Ấn Độ cổ đại và Ấn Độ đương đại
(Xã hội; Hợp tác phát triển; Văn hoá; Giáo dục; Đào tạo; ) [Việt Nam; Ấn Độ; ] [Vai trò: Phạm Hồng Chương; Sharma, Geetesh; Trương Sỹ Hùng; Patel, Pramoda; Mạch Quang Thắng; ]
DDC: 303.482597054 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95808. Hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô 2016.- H.: Nxb. Hà Nội, 2016.- 55tr.: minh hoạ; 29cm.
    ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
    ISBN: 9786045521359
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc trưng về vị trí địa lý, kinh tế - xã hội của các tỉnh như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương... thuộc vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Định hướng phát triển kinh tế cho mỗi tỉnh theo điều kiện riêng có của từng địa phương này và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư cho mỗi vùng
(Vùng kinh tế trọng điểm; Hợp tác phát triển; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Hồng; ]
DDC: 338.95973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168170. Hướng dẫn của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) đối với các công ty đa quốc gia= The OECD guidelines for multinational enterprises.- H.: Lao động, 2011.- 58tr.; 21cm.
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
    Tóm tắt: Trình bày nội dung hướng dẫn của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế đối với các công ty đa quốc gia khuyến nghị các nguyên tắc và tiêu chuẩn mang tính tự nguyện về trách nhiệm thực hiện quy tắc ứng xử trong kinh doanh như công khai thông tin, việc làm và quan hệ lao động, môi trường, quyền lợi khách hàng, cạnh tranh bình đẳng, nghĩa vụ đóng thuế...
(Tiêu chuẩn; Công ti đa quốc gia; Nguyên tắc; Kinh doanh; )
DDC: 338.8 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học221123. Hợp tác phát triển nông nghiệp hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN: Kỷ yếu Hội thảo khoa học hàng năm lần thứ 33 của Hiệp hội các Hội Khoa học Kinh tế các nước ASEAN/ Trần Phương, Nguyễn Mại, Phạm Từ....- H.: Khoa học xã hội, 2009.- 466tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
    Tóm tắt: Gồm các báo cáo đề cập đến xu hướng các ngành ưu tiên hội nhập đẩy mạnh hợp tác ASEAN, về sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các nước ASEAN và các vấn đề chính sách phát triển, an ninh lương thực, giảm nghèo... liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn ASEAN
(Hợp tác phát triển; Cộng đồng kinh tế; Nông thôn; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Mai Anh; Phạm Từ; Nguyễn Minh Duệ; Nguyễn Mại; Trần Phương; ]
DDC: 338.10959 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học237016. Hợp tác phát triển giao thông vận tải Việt Nam - Nhật Bản= Vietnam - Japan co-operation for transport development.- H.: Giao thông Vận tải, 2008.- 98tr.: bảng, ảnh; 21x30cm.
    ĐTTS ghi: tr. Bộ Giao thông Vận tải. Năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản
    Chính văn bàng ba thứ tiếng: Việt - Nhật - Anh
    Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông vận tải phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam
(Hợp tác phát triển; Cải tạo; Xây dựng; Đường bộ; Đường sắt; ) [Nhật Bản; Việt Nam; ]
DDC: 380.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học294456. Liên minh châu Âu các hoạt động hợp tác phát triển tại VIệt Nam= European union development cooperation activities in Vietnam = L'aide publique au developpment de l'union europeenne au Vietnam.- H.: Knxb, 2003.- 221tr.: minh hoạ; 30cm.
    Gia đình cố nghệ sĩ hoạ sĩ Nguyễn Đình Phúc kính tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam
    Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp
    Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin tổng quát và cụ thể về hợp tác phát triển của Liên minh châu Âu (các quốc gia thành viên và Uỷ ban châu Âu) với Việt Nam trong năm 2002
(Kinh tế; Vốn đầu tư; Hợp tác phát triển; ) [Châu Âu; Việt Nam; ]
DDC: 337.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học311671. Hợp tác phát triển liên vùng- dọc hành lang Đông-Tây (WEC): Sách tham khảo.- H.: Thanh niên, 2001.- 429tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. Vụ Tổng hợp kinh tế. - Chính văn bằng tiếng Việt - tiếng Anh
    Tóm tắt: Hành lang Đông Tây và sáng kiến hợp tác liên vùng. Các nước thành viên WEC và hợp tác phát triển liên vùng. Miền Trung Việt Nam và hợp tác phát triển liên vùng
{Thế giới; Kinh tế; Hợp tác; Việt Nam; Hành lang Đông Tây; Phát triển; } |Thế giới; Kinh tế; Hợp tác; Việt Nam; Hành lang Đông Tây; Phát triển; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học316574. ĐỖ ĐÌNH SÂM
    Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 1996-2000: Dự án khu vực APAFRI-TREE LINK, cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế của Canada (CIDA) tài trợ/ Đỗ Đình Sâm, Lê Đình Khả, Nguyễn Hoàng Nghĩa...- H.: Nông nghiệp, 2001.- 304tr : bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. FSIV. APAFRI-TREE LINK
    Tóm tắt: Các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp cấp nhà nước, cấp ngành; các dự án điều tra cơ bản và các đề tài khác
{Dự án; Lâm nghiệp; Công trình nghiên cứu; Khoa học công nghệ; Việt Nam; } |Dự án; Lâm nghiệp; Công trình nghiên cứu; Khoa học công nghệ; Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Nghĩa; Lê Đình Khả; Bùi Đoàn; Nguyễn Bá Chất; ]
/Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học313934. NGUYỄN TRẦN QUẾ
    Sông và tiểu vùng sông Mê Kông tiềm năng và hợp tác phát triển quốc tế/ Nguyễn Trần Quế, Kiều Văn Trung.- H.: Khoa học xã hội, 2001.- 210tr; 21cm.
    ĐTTS ghi:Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia. Viện kinh tế thế giới. - Thư mục: tr. 209, 210
    Tóm tắt: Nêu đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tiềm năng phát triển của lưu vực sông Mê Kông. Phân tích tiềm năng của sông và các dự án hợp tác tiểu vùng và hợp tác quốc tế trong việc khai thác sông Mê Kông, hợp tác trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, môi trường, du lịch...
{Hợp tác kinh tế; Hợp tác phát triển; Tiểu vùng Mêkông; Sông; Sông Mêkông; Tiềm năng; } |Hợp tác kinh tế; Hợp tác phát triển; Tiểu vùng Mêkông; Sông; Sông Mêkông; Tiềm năng; | [Vai trò: Kiều Văn Trung; ]
/Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325986. Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam: Hồ sơ các chương trình phát triển.- H.: Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, 2000.- 91tr : hình vẽ; 30cm.
    Tóm tắt: Những vấn đề liên quan đến ODA tại Việt Nam: quản lí và điều phối, thể chế và pháp lý, chiến lược và kế hoạch... Danh sách các nhà tài trợ song phương, các tổ chức tài trợ đa phương và tổ chức phi chính phủ đầu tư vào Việt Nam
{Viện trợ kinh tế; Quan hệ thương mại; Việt Nam; Hợp tác phát triển; Quốc tế; } |Viện trợ kinh tế; Quan hệ thương mại; Việt Nam; Hợp tác phát triển; Quốc tế; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.