Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 183.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980793. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới/ B.s.: Hoàng Phong Hà (ch.b.), Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- XXIV, 1093tr., 15tr. màu: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1091-1093
    ISBN: 9786045722497
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Bùi Thị Hồng Thuý; Hoàng Phong Hà; Lê Thanh Huyền; Phạm Ngọc Khang; Đinh Thị Mỹ Vân; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432666. PHAN XUÂN DŨNG
    Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Sách tham khảo/ Phan Xuân Dũng chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 423tr; 24cm.
    ISBN: 9786045124239
(Quân sự; Trang thiết bị; Vũ khí; ) [Thế giới; ]
DDC: 335.8 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1058703. TRỊNH ANH CƠ
    Địa danh và chủ quyền lãnh thổ/ Trịnh Anh Cơ, Kim Quang Minh.- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2013.- 187tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 83-187
    ISBN: 9786049040634
    Tóm tắt: Tổng quan về địa danh. Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn. Những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ
(Chủ quyền; Lãnh thổ; Địa danh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Quang Minh; ]
DDC: 915.97 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434730. Những nền văn hoá cổ trên lãnh thổ Việt Nam/ Nhóm Trí thức Việt biên soạn.- H.: Nxb. Hồng đức, 2017.- 222 tr.: hình vẽ, ảnh; 21 cm.- (Tủ sách Việt Nam - Đất nước, con người)
    ISBN: 9786048901363
    Tóm tắt: Giới thiệu thời đại đá cũ và dấu vết người vượn ở Việt Nam; những mốc lịch sử các nền văn hoá cổ Việt Nam; dấu tích con người và những vật dụng thời hậu kỳ đồ đá cũ, thời đại đồ đá mới, thời đại đồ đồng đá, thời đại đồ đồng, thời kỳ đồ sắt
(Di sản văn hóa; Lịch sử; Văn hóa cổ đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.701 /Price: 58000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987802. Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên: Đánh giá và giải pháp/ Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Thanh Tuấn....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 309tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 213-223. - Phụ lục: tr. 225-309
    ISBN: 9786049134548
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về bộ chỉ thị phát triển bền vững và phương pháp xây dựng bộ chỉ thị, đánh giá hiện trạng phát triển, đề xuất các giải pháp hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên
(Phát triển bền vững; ) [Tây Nguyên; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Viết Thịnh; Ngô Đăng Trí; Trần Thuỳ Chi; Trần Văn Ý; ]
DDC: 338.9597607 /Price: 160000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520910. KIM QUANG MINH
    Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam/ Kim Quang Minh, Trinh Anh Cơ.- H.: Thanh niên, 2016.- 228tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046437161
    Tóm tắt: Tổng quan về địa danh Việt Nam. Hiện trạng địa danh ở việt Nam. Những nguyên tắc căn bản đặt địa danh. Chuẩn hoá địa danh. Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn. Những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện đại danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ
{Chủ quyền; Lãnh thổ; Địa danh; } |Chủ quyền; Lãnh thổ; Địa danh; |
DDC: 915.97 /Price: 57000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học968005. Giải quyết hoà bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ: Lý thuyết và thực tiễn: Sách tham khảo/ Đặng Đình Quý (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thanh Hải....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 311tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao. Học viện Ngoại giao
    Phụ lục: tr. 279-284. - Thư mục: tr. 285-306
    ISBN: 9786045734520
    Tóm tắt: Tổng quan về các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp trong luật pháp quốc tế. Thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp
(Biên giới; Biện pháp hoà bình; Giải quyết tranh chấp; Lãnh thổ; Lí thuyết; ) [Vai trò: Nguyễn Thái Giang; Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Việt Lâm; Đặng Đình Quý; Đỗ Thanh Hải; ]
DDC: 303.69 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994623. HOÀNG PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, Châu Á/ Hoàng Phong Hà ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- X, 214tr., 7tr. màu; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 211-213
    ISBN: 9786045728345
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ ở châu Âu và châu Á: Điều kiện địa lý - tự nhiên, vị trí, khí hậu, diện tích, dân số, thủ đô, các thành phố lớn, dân tộc, ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, mã điện thoại, tên miền Internet, quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, lịch sử, cơ quan hành pháp - lập pháp - tư pháp...
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Châu Á; Châu Âu; ]
DDC: 914 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994694. HOÀNG PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương/ Hoàng Phong Hà ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- X, 214tr., 9tr. ảnh màu: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 211-213
    ISBN: 9786045728352
    Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ thuộc châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương: điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hoá - xã hội...
(Kinh tế; Xã hội; Địa lí tự nhiên; ) [Châu Mỹ; Châu Phi; Châu Đại Dương; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011791. Bạn người tuyết chỉ thích lạnh thôi!: Bé tập quan sát tự nhiên : Truyện tranh/ Lời: Kim Se Sil ; Tranh: Shin Jin Ah ; Hà Hương dịch.- H.: Dân trí ; Công ty Sách Alpha, 2015.- 24tr.: tranh màu; 21x19cm.- (Bé yêu chuẩn bị đi mẫu giáo)
    ISBN: 9786048813406
(Văn học thiếu nhi; ) [Hàn Quốc; ] [Vai trò: Hà Hương; Kim Se Sil; Shin Jin Ah; ]
DDC: 895.73 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434253. Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam sử dụng học tập môn pháp luật về lãnh thổ biên giới Quốc gia và luật biển/ Vũ Duy Khang tuyển chọn và hệ thống.- H.: Hồng Đức, 2017.- 407 tr: bảng; 28 cm.
    Phụ lục trong chính văn
    Thư mục: tr. 404
    ISBN: 9786048908706
    Tóm tắt: Giới thiệu các điều ước quốc tế liên quan đến lãnh thổ biên giới và luật biển; các văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến lãnh thổ biên giới và luật biển
(Luật biển; Luật quốc tế; Lãnh thổ biên giới; Pháp luật; Tài liệu học tập; ) [Vai trò: Vũ Duy Khang; ]
DDC: 341.448 /Price: 120000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1434254. NGÔ HỮU PHƯỚC
    Lãnh thổ biên giới trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Ngô Hữu Phước chủ biên; Trần Phú Vinh.- H.: Nxb. Hồng đức, 2017.- 228 tr; 28 cm.
    Thư mục: tr. 217 - 224
    ISBN: 9786048908713
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp lý về lãnh thổ, biên giới quốc gia trong luật quốc tế; lãnh thổ và biên giới Việt Nam; tranh chấp và giải quyết tranh chấp về lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế
(Luật quốc tế; Lãnh thổ biên giới; ) [Vai trò: Trần Phú Vinh; ]
DDC: 341.448 /Price: 75000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924314. HỒ MINH THỌ
    Danh bạ 400 nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam/ Hồ Minh Thọ.- H.: Xây dựng, 2019.- 1024tr.: bảng; 31cm.
    Thư mục: tr. 1023
    ISBN: 9786048229665
    Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản phản ánh các đặc điểm chung về đặc điểm kiến tạo, địa chất, địa chất thuỷ văn, hiện trạng điều tra nghiên cứu, khai thác sử dụng, kết quả phân tích các loại mẫu định danh, đóng chai và toàn diện của 400 nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam
(Nước khoáng; Nước nóng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 553.7309597 /Price: 649000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995465. Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Kiều Hữu Hải (ch.b.), Hoàng Minh Long, Nguyễn Quang Lợi, Trương Đình Quý ; Trần Công Trục h.đ..- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2016.- 155tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 155
    ISBN: 9786040072283
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia như: quan điểm của Đảng, Nhà nước; quy chế pháp lý; công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cùng một số giải pháp tăng cường bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong thời kì mới
(Biên giới quốc gia; Biển; Chủ quyền quốc gia; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Long; Kiều Hữu Hải; Nguyễn Quang Lợi; Trương Đình Quý; Trần Công Trục; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1745327. HOÀNG, PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới - châu Âu, châu Á/ Hoàng Phong Hà chủ biên.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 213 tr.: ảnh; 21 cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    ISBN: 9786045728345
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới phần châu Á và châu Âu: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hóa - xã hội...
(Lãnh thổ; ) |Địa lý tự nhiên; Kinh tế; Chính trị; Văn hóa; Châu Á; Châu Âu; |
DDC: 910.91 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1745329. HOÀNG, PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới - châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương/ Hoàng Phong Hà chủ biên.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017.- 213 tr.: ảnh; 21 cm.- (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
    ISBN: 9786045728352
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới phần châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hóa - xã hội...
(Lãnh thổ; ) |Địa lý tự nhiên; Kinh tế; Chính trị; Văn hóa; Châu Phi; Châu Mỹ; Châu Đại Dương; |
DDC: 910.91 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học972596. Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Kiều Hữu Hải (ch.b.), Hoàng Minh Long, Nguyễn Quang Lợi, Trương Đình Quý ; Trần Công Trục h.đ..- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục, 2017.- 155tr.: bản đồ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: 155
    ISBN: 9786040072283
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia như: quan điểm của Đảng, Nhà nước; quy chế pháp lý; công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cùng một số giải pháp tăng cường bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong thời kì mới
(Biên giới quốc gia; Biển; Chủ quyền quốc gia; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Long; Kiều Hữu Hải; Nguyễn Quang Lợi; Trương Đình Quý; Trần Công Trục; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011927. Giáo trình xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam: Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh/ Kiều Hữu Hải (ch.b.), Hoàng Minh Long, Nguyễn Quang Lợi, Trương Đình Quý ; Trần Công Trục h.đ..- H.: Giáo dục, 2015.- 155tr.: hình vẽ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Thư mục: tr. 155
    ISBN: 9786040072283
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về lãnh thổ, biên giới quốc gia; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, biên giới quốc gia; quy chế pháp lý; công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cùng một số giải pháp tăng cường bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong thời kì mới
(Biên giới quốc gia; Biển; Chủ quyền quốc gia; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Minh Long; Kiều Hữu Hải; Nguyễn Quang Lợi; Trương Đình Quý; Trần Công Trục; ]
DDC: 320.1509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1368529. HOÀNG NHƯ TIẾP
    Quan hệ giữa quy hoạch vùng lãnh thổ và quy hoạch xây dựng đô thị/ Hoàng Như Tiếp.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1978.- 291tr ; sơ đồ; 24cm.
    Thư mục cuối sách
    Tóm tắt: ý nghĩa nội dung, mục đích, nguyên tắc chủ yếu của công tác quy hoạch xây dựng đô thị; Mối quan hệ giữa quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch xây dựng đô thị; Quy hoạch ở phía bắc Việt Nam
{Quy hoạch; Việt Nam; vùng lãnh thổ; xây dựng; đô thị; } |Quy hoạch; Việt Nam; vùng lãnh thổ; xây dựng; đô thị; |
DDC: 307.1 /Price: 2,4đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1366680. Kế hoạch hoá theo lãnh thổ và theo ngành.- H.: Sự thật, 1977.- 178tr; 19cm.- (Tài liệu tham khảo nước ngoài)
    Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất của kế hoạch hoá; Nội dung của công tác kế hoạch hoá theo lãnh thổ, theo ngành; Kinh nghiệm của Liên Xô trong việc hoàn thiện kế hoạch hoá theo lãnh thổ: những cái mới, cái hay trong quá trình phát triển kinh tế của Liên Xô
{Kinh tế; Liên Xô; kinh tế vùng; kế hoạch hoá; } |Kinh tế; Liên Xô; kinh tế vùng; kế hoạch hoá; |
/Price: 0,6đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.