Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 959762.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980793. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới/ B.s.: Hoàng Phong Hà (ch.b.), Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- XXIV, 1093tr., 15tr. màu: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1091-1093
    ISBN: 9786045722497
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Bùi Thị Hồng Thuý; Hoàng Phong Hà; Lê Thanh Huyền; Phạm Ngọc Khang; Đinh Thị Mỹ Vân; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học986634. NGUYỄN THỊ THU TRANG
    Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 166tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 107-160. - Thư mục: tr. 161-162
    ISBN: 9786047010806
    Tóm tắt: Khái quát về sử thi Tây Nguyên. Phân tích vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên
(Nghiên cứu văn học; Phụ nữ; Sử thi; Văn học dân gian; ) [Tây Nguyên; ]
DDC: 398.2095976 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996817. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Quà bánh trong đời sống văn hoá dân gian vùng Tây Nam Bộ/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 330tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 302-317. - Thư mục: tr. 318-321
    ISBN: 9786047846764
    Tóm tắt: Khái niệm và lịch sử nghiên cứu về bánh dân gian. Đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ. Giới thiệu kĩ thuật làm bánh. Vai trò của bánh trong đời sống văn hoá dân gian. Một số món quà bánh điển hình. Giới thiệu các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng
(Bánh; Văn hoá ẩm thực; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.12095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995590. HÀ MINH ĐỨC
    Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững: Tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 270tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046266365
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tìm hiểu những giá trị bền vững về văn hoá văn nghệ của thời kỳ hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học988867. TRẦN SĨ HUỆ
    Đôi điều suy nghĩ về ca dao/ Trần Sĩ Huệ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 254tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 249-250
    ISBN: 9786047013197
    Tóm tắt: Gồm những câu nhận xét, đánh giá về các sự kiện, nhân vật, hiện tượng... trong ca dao Việt Nam sắp xếp thành các mục: Đánh giá nhất nhì, so sánh hơn thua và đối ngược
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018809. XUÂN THIỀU
    Thôn ven đường: Tiểu thuyết/ Xuân Thiều.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 523tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Thiều
    ISBN: 9786045336960
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học833759. NGUYỄN KIÊN
    Chim khách kêu: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Kiên.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 228tr; 21cm.- (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thưởng văn học Asean)
    ISBN: 9786045104095
(Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1036495. TRẦN VĂN TUẤN
    Rừng thiêng nước trong: Tiểu thuyết/ Trần Văn Tuấn.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 304tr.; 21cm.- (Tác giả - Tác phẩm đoạt giải văn học Asean)
    ISBN: 9786045104118
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1096617. NGUYỄN DIỆP MAI
    Sắc thái văn hoá sông nước vùng U Minh/ Nguyễn Diệp Mai.- H.: Dân trí, 2011.- 257tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 229-248. - Thư mục: tr. 251-255
    ISBN: 9786049172250
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đặc điểm địa hình - địa lý, lịch sử hình thành, đặc điểm cộng đồng dân cư vùng U Minh và sơ lược về việc khai thác nguồn lợi tự nhiên rừng U Minh Thượng. Khái quát về sắc thái văn hoá sông nước thể hiện trong sinh hoạt đời sống, sinh hoạt tâm linh và cách ứng xử với môi trường qua các việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng U Minh
(Bản sắc văn hoá; Văn hoá; ) [U Minh; Cà Mau; ]
DDC: 306.0959796 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448103. HỮU MAI
    Cao điểm cuối cùng: Tiểu thuyết/ Hữu Mai.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2015.- 467tr; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả : Trần Hữu Mai
    ISBN: 9786045337073
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926286. CAO DUY SƠN
    Biệt cánh chim trời: Tiểu thuyết/ Cao Duy Sơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 377tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838576
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925681. HỜ A DI
    Cài thép vào lá gan: Truyện/ Hờ A Di.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838583
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925867. CAO DUY SƠN
    Cực lạc: Tiểu thuyết/ Cao Duy Sơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 187tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838613
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924487. LÊ THỊ THU HỒNG
    Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh/ Lê Thị Thu Hồng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 642tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049687310
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh
(Phong cách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; )
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921502. VÕ VẠN TRĂM
    Hai bến sông quê: Tuyển tập văn xuôi/ Võ Vạn Trăm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 451tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049842221
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925795. HỜ A DI
    Hoa bưởi đỏ: Truyện/ Hờ A Di.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838736
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923945. Kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Lê Quốc Lý (ch.b.), Tạ Văn Nam, Lê Quốc....- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 326tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-322
    ISBN: 9786049623431
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân, thực trạng phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới
(1986-2016; Kinh tế tư nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Quốc; Lê Quốc Lý; Phan Thị Huê; Trịnh Đăng Cường; Tạ Văn Nam; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925607. HÀ LÝ
    Lạc giữa lòng Mường: Tập truyện/ Hà Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838835
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926268. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Một thời nhớ mãi: Tập bút ký/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838941
    Tóm tắt: Ghi lại những hồi ức, cảm nhận của tác giả về Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, con người và đổi thay ở những vùng đất đã đi qua
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926348. THÁI TÂM
    Người ăn mày gốc cây dổi: Tập truyện ký/ Thái Tâm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 515tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840012
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.